Wpisy Autora

A. Szaroleta

"Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone." (Jan 3.10)

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 17)

Dziękuj więc Maryi za tę tak kosztowną, a tak istotnie dla twego zbawie­nia potrzebną ofiarę: a uczyń za Jej przy­kładem z siebie Bogu ofiarę. Oddaj Mu duszę i ciało z oświadczeniem szczerem, że nie chcesz władz duszy, ani zmysłów ciała użyć do cze­go innego, jak aby być wiernym woli Jego w posłuszeństwie.

O życiu i męczeństwie Św. Andrzeja Boboli

W czasie tej wstrząsającej orgii św. Andrzej nie zachwiał się ani na chwilę na duchu, ani na chwilę nie stracił pokoju swej duszy. Na ich wszystkie namowy do zaparcia się wiary św., odpowiadał nawoływaniem ich do pokuty. Atoli jego napomnienia wprawiały ich w jeszcze większą złość i rozdrażnienie, a jemu przysparzały tylko więcej cierpień. Jego jedynym westchnieniem, a zarazem pełną głębokiej wiary modlitwą, były powtarzane słowa : “Jezus, Maryja” . I tej modlitwy musiał zaprzestać, kiedy wyrwano mu język.

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 15)

Św. Dyonizy Areopagita, uczeń Apo­stoła Pawła świętego, mając szczęście, jeszcze za życia tę przenajdostojniejszą Pannę oglą­dać, tak skromnością Jej postawy był zachwy­cony, jak w pismach swych zeznaje, że gdy­by nie był od Apostołów nauczony wiary o jednym Bogu, poczytałby Ją za niebieską istotę, i jako takiej cześć by oddał.

Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.19)

I poimana jest bestia, a z nią fałszywy prorok, który czynił cuda przed nią, któremi zwiódł je, którzy przyjęli cechę bestyjej i którzy się kłaniali obrazowi jej. Ci dwa wrzuceni są żywi w jezioro ognia gorającego siarką, a drudzy pobici są mieczem Siedzącego na koniu, który pochodzi z ust jego. A wszyscy ptacy nasyceni są mięsem ich.

O zwycięstwie Różańca świętego

Tą drabiną zstąpili z szczytu prawdy do bagniska kłamstwa i błędów religijnych wszyscy ci, którzy żyjąc między nami, imię tylko katolika mają, ale zasady i zapatrywania o wierze chrześcijańskiej mają z gruntu fałszywe i wręcz przeciwne duchowi religii katolickiej.
„Kto więc stoi”, wołam z Pawłem św., „niech uważa, aby nie upadł”

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 14)

DZIEŃ CZTERNASTY Uwaga o Nawiedzeniu Maryi 1. Marya przedsięwzięła podróż do domu św. Elżbiety z gorliwości, aby dać pomoc bliźnim do zbawienia. Opu­szcza dom, opuszcza słodką bogomyślność, aby błogosławieństwa udzielić Elżbiecie, aby jej syna Jana Chrzciela, w jej żywocie poświęcić. Ucz się z tego przykładu unikać próżnych odwiedzin, […]