Wpisy Autora

Per Mariam ad Iesum

"Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone." (Jan 3.10)

FATIMA – Siostra Łucja o ignorowaniu przesłania Matki Bożej

Św. Jan Eudes wnioskuje z tego fragmentu, że jeśli nie nawrócicie się do Boga, wówczas Bóg wyśle ​​wam pasterzy, którzy są tylko pasterzami z imienia – pasterzy, którzy naprawdę są wilkami w owczej skórze.
Mówi dalej, że kiedy Bóg jest szczególnie zły na Swój lud, wysyła ich złych pasterzy. To najgorsza kara, jaką może dać!
Wierzę, że to kara, o której mówi siostra Łucja.

O oziębłości w wierze – Oznaki, następstwa i środki zaradcze

W miarę jak sumienie staje się ciemne, zimne i ostatecznie zdrętwiałe, równocześnie budzą się złe instynkty w rozpadlinach ducha ludzkiego i na kształt nocnych puchaczy stają się ostrowidzące, ruchliwe, drapieżne. Instynkty te z niezwykłym mistrzostwem umieją omijać wszystko, co mogłoby obudzić sumienie. W ich interesie leży trzymać sumienie ludzkie pod chloroformem przez całe życie.

List Św. Pawła do Tytusa

A głupich gadek i wyliczania rodzajów, i sporów, i swarów zakonnych chroń się: abowiem są niepożyteczne i próżne. Człowieka heretyka po pierwszym i wtórym strofowaniu się strzeż, wiedząc, iż jest wywrócony, który takowy jest, i grzeszy, gdyż jest własnym sądem potępiony.

Fałszywe hasła: Religia – sprawa prywatna

Spychnie religii do rzędu spraw prywatnych jest lekceważaniem tego, co w życiu najważniejsze, jest ciężką zniewagą Pana Boga, ponieważ równa się zaprzeczeniu najwyższych praw Jego do wszyst­kiego, co istnieje na świecie.
„A kiedy się mnie zaparł przed ludźmi, zaprę się go i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech”. (Mt. 10, 33).

2 List św. Pawła do Tymoteusza – Z objaśnieniami. Cz. IV

Oświadczam się przed Bogiem i Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywe i umarłe, przez przyszcie jego i królestwo jego: przepowiadaj słowo, nalegaj w czas, nie w czas, karz, proś, łaj, z wszelaką cierpliwością i nauką. Abowiem będzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości nagromadzą sobie uczycielów, mając świerzbiące uszy, a od prawdyć słuchanie odwrócą, a ku baśniam się obrócą.