Wpisy Autora

A. Szaroleta

"Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone." (Jan 3.10)

FATIMA – Czy odpowiesz na wezwanie?

Odrzuciłeś jedno z przykazań? Odrzuciłeś Boga! Taka jest wiara katolicka. Odrzucenie Boga stanowi podstawę komunizmu. Jeśli ktoś ma wątpliwości o jakie błędy, które rozszerzyła Rosja na cały świat, chodzi niech spojrzy na otaczającą rzeczywistość. Jest ich pełno. Przywykliśmy do nich.

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 13)

Toż samo Jej wybranie ze względu na nasz pożytek z niczem się zrównać nie może.
Marya będąc Matką Boską, raczy być razem matką pokutujących grzeszników i u Syna swego pośredniczką naszą, a tak jedna nam choć niegodnym przystęp do Niego. A więc duszo moja, uciekaj się do Maryi; proś, bła­gaj Ją z ufnością, abyś odpuszczenie grzechów i zbawienie twoje przez Jej pośrednictwo znalazła.

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 12)

Czystość i pokora, twoje też serce godnym przybytkiem Boga czynią, a prze­ciwnie cielesność i duma rugują Boga z serca. Mądrość bowiem Boża nie mieszka w ciele poddanem grzechowi i pysznym Bóg się sprze­ciwia. Rozważ więc pilnie, czego ci w tych  cnotach niedostaje, a popraw, co godnego poprawy znajdziesz.

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 11)

Wybranie Maryi za Matkę Boską jest wiel­kim cudem w porządku natury. Będąc bowiem Panną , jest zarazem Matką; będąc stworze­niem, zostaje matką swego stworzyciela. Ciesz się z tych cudownych Maryi przywilejów, w których żadne stworzenie podobieństwa z nią nie ma: a więc, że Marya mimo godno­ści macierzyństwa Boskiego nie wzdryga się być matką i ucieczką grzeszników, uciekaj się pod Jej obronę, aby ci potężną mocą swego macierzyństwa zupełne nawrócenie uprosiła

Apokalipsa Św. Jana – Z objaśnieniami (cz.15)

i wyszło siedm anjołów, mających siedm plag, z kościoła, obleczonych płótnem czystym i świetnym, i przepasanych około piersi złotymi pasy. (Kolor biały jest  godłem czystej i bezstronnej sprawiedliwości boskiej w ukaraniu bezbożnych. Jest razem godłem radości; radują się bowiem aniołowie, gdy są karani bezbożni jako winni obrażonego Boskiego majestatu, ponieważ widzą, że postanowienie Boga przychodzi do skutku i że Jego cześć przez nich pogwałcona, jest nareszcie pomszczoną….)

Maj – Miesiąc Maryi (Dzień 10)

Marya od poczęcia swego łaski pełna z najsurowszą ostrożnością czuwa nad sobą; chociaż wolna od wszelkiej nieporządnej skłonności, nie ma się czego lękać. Przez umartwienie i zaprzenie własnej woli, przez milczenie i straż nad sobą, przez pokorę i samotność strzeże pilnie skarbu łaski. A ty człowiecze słaby, pełen złych skłonności, co lada pokusie ustępujesz, nie lękasz się w tylu okazyach drogiego tego skarbu łaski narażać na niebezpieczeństwo?