Kolejne podejście Franciszka w zwalczaniu Tradycji –  „Wyzwolić” Kościół od „przestrzegania religijności” aby stał się wiarygodnym 

Franciszek w homilii 29.06. 21.r z okazji Uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła oznajmił że : tylko wolny Kościół jest Kościołem wiarygodnym.

I kolejny już raz dał do zrozumienia jak przeszkadza mu Tradycja Kościoła i katolicy jej wierni.

Oznajmił że formalne przestrzeganie religii przez św. Pawła i „nieustępliwa obrona tradycji” zatwardziły jego serce, zamiast otworzyć go na miłość Boga.

A my : 

„Podobnie jak Paweł, jesteśmy wezwani, by być wolnymi od obłudy zewnętrzności; aby być wolnymi od pokusy narzucania się z mocą świata, zamiast ze słabością, która czyni miejsce dla Boga; wolnymi od przestrzegania religijności, która czyni nas surowymi i nieelastycznymi; wolnymi od dwuznacznych związków z władzą i od lęku przed byciem niezrozumianymi i atakowanymi.”

 

Ewidentnie Św Paweł przeszkadza Franciszkowi, bo nie jest to pierwszy raz, kiedy w przewrotny sposób fałszuje naukę wypływającą z jego listów. 

Podczas audiencji generalnej 23 czerwca 2021 r. Franciszek mówił na temat Listu św. Pawła do Galatów i tego fragmentu:

 „Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową.  Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty!”
 

Jeśli ktoś myśli, że wie o czym mówił św Paweł to może się zdziwić. Franciszek wyjaśnił to „elastycznie” i „wyzwalając się” od nauki katolickiej i zdrowego rozsądku. 

Stwierdził że za naszych czasów: „Nie brakuje kaznodziejów, którzy, zwłaszcza dzięki nowym środkom komunikacji, mogą niepokoić wspólnoty. Przedstawiają się… aby nalegać, jako prawdziwi „strażnicy prawdy”… jaki jest najlepszy sposób bycia chrześcijanami”.

„I stanowczo twierdzą, że prawdziwe chrześcijaństwo jest tym, do którego przynależą, często utożsamiane z pewnymi formami przeszłości, i że rozwiązaniem dzisiejszych kryzysów jest powrót, aby nie utracić autentyczności wiary. Również dzisiaj, jak i wtedy, istnieje pokusa, by zamknąć się w niektórych pewnikach nabytych w dawnych tradycjach”.

Wyjaśnił, że tych „nowych kaznodziejów” można rozpoznać po ich „sztywności”, w przeciwieństwie z „głoszeniem Ewangelii, która czyni nas wolnymi, czyni nas radosnymi”.

 

Tak więc List św Pawła przestrzegający przed uleganiem herezjom i przekręconym naukom Chrystusa, Franciszek wykorzystuje do krytykowania katolików wiernych Chrystusowi i temu co napisał Św. Paweł ! 

Bezczelnie głosi „inna ewangelię „!

Nie wspominając już, że kolejny raz pokazując ich jako „sztywnych” i „nieradosnych” nie pasujących do Kościoła, robi nagonkę na katolików, którzy o Tradycji usiłują przypominać innym. 

 

Przeto bracia, stójcie niewzruszenie i trzymajcie się tradycji, o których zostaliście pouczeni bądź żywym słowem, bądź za pośrednictwem naszego listu (2 Tes 2,15);

Co robić kiedy w Kościele pojawia się taki „ewangelizator” , tępiciel „pewników nabytych w dawnych tradycjach” i wprowadzający zamęt i zniszczenie w duszach mówi Kościół, za św. Pawłem m.in słowami św. Wincentego z Lerynu :

W samym zaś znowu Kościele trzymać się trzeba silnie tego, w co wszędzie, w co zawsze, w co wszyscy wierzyli. 

A jak ma postąpić, jeśliby jakaś nowa zaraza już nie cząstkę tylko, lecz cały naraz Kościół usiłowała zakazić? Wtedy całem sercem przylgnąć winien do starożytności; tej już chyba żadna nowość nie zdoła podstępnie podejść. 

A św. Paweł mówi jeszcze jaśniej :

Nakazujemy wam, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście stronili od każdego brata, który postępuje wbrew porządkowi, a nie według tradycji, którą przejęliście od nas (2 Tes 3,6).


 

Zamknij mu usta
Boże tyle ran… Tyle ran a on bluźni! Boże, a on wciąż zwodzi Niech zamkną się jego usta! Boże proszę Cię niech przestanie kłamać Czyż dalej musimy …
Katechizm katolicki – O pożytku i potrzebie modlitwy
Bóg nie wysłuchuje nas czasem także dlatego, że nie zasługujemy na wysłuchanie. Niegodnymi wysłuchania są ci, którzy modlą się bez nabożeństwa i ufności (Jk l, 7), albo …
Godzina Święta – Sposób odprawiania z pięknymi rozważaniami (Sposób pierwszy)
Wyobraź sobie, że ten Anioł, pokazując ciebie, mówi do Zbawiciela: „Czy dozwo­lisz, aby ta biedna dusza zginęła na wieki?“ A miły Jezus, patrząc z tkliwością na cie­bie, …
Pismo św. i Tradycja źródłami wiary – Krótkie uzasadnienie
Czy wystarczy, jeśli wierzymy w to, co zawarte jest w Piśmie świętem? . . . Nie, musimy wierzyć także w Tradycję, czyli w te prawdy objawione, które …
Prześladowani- świat nienawidzi chrześcijan!
Tylko może zadajmy sobie pytanie czy jeśli to są najemnicy szatana i jego pasterze, to czy ludzie naprawdę zostali ochrzczeni z ich ręki i jakim duchem? Jeżeli …
Żywot św. Jana od Krzyża – mistyka doktora Kościoła (Cz. 2)
Zapytał brata, co by on zrobił, gdyby będąc na misjach w dalekich krajach, został przez dzikich napa­dnięty i dotkliwie zbity: „ Z pomocą łaski Bożej odparł bra­ciszek …
Droga na Górę Karmel – Św. Jan od Krzyża (17)- Dlaczego w początkach kontemplacji Boga należy posługiwać się rozmyślaniem
W tym akcie biernym Bóg udziela się jej tak, jak się udziela światło temu, co biernie, nie czyniąc nic więcej, oczy ma tylko otwarte. To przyjmowanie światła, …
Herezje Franciszka wyznają zakonnice(?) lesbijki … a diabeł pęka ze śmiechu.
Najwyraźniej zakonnice zostały przekonane przez Franciszka  że "przyjaźń z Jezusem jest nierozerwalna" skoro potrafią zamiast o czystości świadczyć o grzechu i zboczeniu potępionym przez Boga w sposób …
Ułuda nowoczesnej religijności.
nowoczesny „chrześcijanizm”; nie różni się istotnie od niedowiarstwa; jest on uczuciowo pobożny w miarę serca. Chrześcijaństwo jest takie dobroczynne, tak odpowiada uczuciowej głębi ludzkiej natury, tak zachwycające …
Lamentacje
Nie chcą buntu Boże, nikt się nie buntuje. Ludzie spokojnie idą na rzeź. Ci którzy tak bardzo się buntowali przeciwko Tobie, przeciwko Twoim prawom, ci którzy tak …
Egzorty adwentowe (1)- O cnocie roztropności i środkach do jej nabycia
Pamiętajmy, że na to dał nam Pan Bóg rozum, abyśmy nie szli na oślep, ani za podszeptem ciała lecz abyśmy każdy nasz zamiar ściśle rozbierali, nie tylko …
W szkole św. Teresy (5) – O doskonałym żalu za grzechy.
„Co do bo jaźni piekła, tego uczucia dusze takie nie znają. Ale bardzo je czasem dręczy obawa postradania Boga. Wszystka ich bojaźń do tego jedynie się ściąga, …

Skomentuj