Nauka Katolicka

O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA – Człowiek nie powinien ciekawie dociekać tajemnicy Najśw. Sakramentu

Bóg wymaga od ciebie wiary i ży­cia prawego; nie zaś górnego poję­cia i zgłębiania tajemnic Jego. Jeśli nie rozumiesz, ani pojmujesz tych rzeczy, które są pod tobą, jakże chcesz pojąć te, które są nad tobą.

Człowiek nie powinien ciekawie dociekać tajemnicy Najśw. Sakramentu ale być pokornym na­śladowcą Chrystusa i poddawać swój rozum Wierze św.

 

1. Głos Chrystusa: Strzeż się cie­kawego a niepożytecznego badania niedościgłej tajemnicy Najśw. Sakra­mentu, jeśli nie chcesz zatonąć w głę­biach wątpliwości.

Kto się wiele bada o Majestacie Bożym, będzie zatłumion od chwały (Przyp. 25. 27). Więcej Bóg może zdziałać, aniżeli człowiek zrozumieć. Dozwolone jest pobożne i pokorne poszukiwanie pra­wdy, jeśli się jest zawsze gotowym dać się pouczać i iść za zdrowem zdaniem Ojców świętych.

 

2. Błogosławiona prostota, która omija przepaściste drogi trudnych za­gadnień, a idzie równą i prostą ście­żką przykazań Bożych.
Wielu utraciło pobożność przez chęć dociekania rzeczy niezgłębio­nych.
Bóg wymaga od ciebie wiary i ży­cia prawego; nie zaś górnego poję­cia i zgłębiania tajemnic Jego.
Jeśli nie rozumiesz, ani pojmujesz tych rzeczy, które są pod tobą, jakże chcesz pojąć te, które są nad tobą. Poddaj się Bogu, uniż twój umysł przed wiarą, a dane ci będzie światło umiejętności, w miarę jak ci to bę­dzie pożyteczne i potrzebne.

 

3. Niektórzy doznają wielkich po­kus w przedmiocie Wiary i Najświęt­szego Sakramentu, lecz to raczej nie­przyjacielowi dusz ludzkich, aniżeli im samym przypisać należy.
Nie zważaj na to, nie rozprawiaj z myślami twojemi i nie odpowiadaj na wątpliwości, które ci szatan podda­je, lecz wierz słowom Bożym, a złośli­wy nieprzyjaciel pierzchnie przed to­bą.
Częstokroć wielce to jest pożytecz­ne dla sługi Bożego, że tym sposo­bem bywa doświadczany.
Szatan bowiem nie kusi niewier­nych i grzeszników, których już ma w pewnem posiadaniu, lecz wiernych i pobożnych rozmaitemi sposobami kusi i dręczy.

 

4. Idź przeto naprzód z wiarą pro­stą i niezłomną, i z pokornem usza­nowaniem przystępuj do Najświętsze­go Sakramentu.
A czegokolwiek pojąć nie zdołasz, pozostaw to bezpiecznie wszechmocności Bożej.
Bóg cię nie zwodzi; lecz ten sie­bie zwodzi, kto sam sobie zbytnio za­wierza.
Bóg chodzi z prostymi, objawia się pokornym, daje wyrozumienie ma­luczkim (Psalm 118, 130), otwiera pojęcie duszom czystym, a przed pysznymi i cieka­wymi kryje łaskę swoją.

Rozum ludzki jest słaby i może się mylić, lecz wiara prawdziwa omy­lić się nie może.
Rozum i wszelkie badania jego po­winny iść za wiarą, nie zaś wiarę uprzedzać ani jej do swego naginać.
Wiara i miłość tu nade wszystko ce­lują, i w tym Najświętszym i Najdostojniejszym Sakramencie działają tajemniczemi sposobami.
Bóg przedwieczny i niezmierzony a nieskończonej mocy i potęgi, wielkie i niezbadane działa rzeczy na niebie i na ziemi, i niemasz sposobu prze­niknięcia cudownych spraw Jego.
Gdyby dzieła Boże były takiemi, iżby je rozum ludzki łatwo pojmo­wał: niepodobnaby było nazywać ich cudownemi i niewypowiedzianemi.

 

KONIEC

 


Tomasz a Kempis – O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA. KSIĄG CZTERY. Kraków 1922 r. Wydawnictwo Księży Jezuitów

Codziennie wieczorem wspieramy osoby wyrażające swoje poddanie się woli Boga naszą modlitwą:

Niech się stanie wola Twoja! (Módlmy się)

„Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich. Jednak nie Moja wola, lecz Twoja niech się stanie.”

Wskazane jest też dodać za Matką Boga: „Oto Ja służebnica(sługa) Pańska(i), niech Mi się stanie według Twego słowa!”

Codziennie wieczorem wspieramy osoby tak wyrażające swoje poddanie się woli Boga modlitwą :

CZYTAJ CAŁOŚĆ

Zdrowa nauka Kościoła przeciw kłamstwom modernistów: „Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.” (2 Tym. 4:3-4)

0 komentarzy dotyczących “O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA – Człowiek nie powinien ciekawie dociekać tajemnicy Najśw. Sakramentu

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

<span>%d</span> blogerów lubi to: