O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA- O porzuceniu wszelkiego stworzenia dla znalezienia Stwórcy


O porzuceniu wszelkiego stworzenia, dla znalezienia Stwórcy.

1. Uczeń: Panie, bardzo potrzebuję jeszcze większej łaski, abym tam do­szedł, gdzieby mi już żaden człowiek i żadne stworzenie nie było przeszko­dą. Albowiem dopóki mię zatrzymuje rzecz jaka, nie mogę swobodnie wzlecieć ku Tobie. Ten, pragnął swobodnie wzlecieć ku Tobie, który mówił: któż mi da skrzydeł, jak gołębicy? a będę latał i odpoczywał (Psalm 54. 7).

Cóż spokojniejszego, jak oko czło­wieka, który ma serce proste? I cóż swobodniejszego, jak ten, który ni­czego nie pożąda na ziemi?
Trzeba więc wznieść się nad wszel­kie stworzenie; i z siebie samego wy­zuć się zupełnie i wzlecieć nad myśl swoją i widzieć, że Ty, Stwórca wszystkiego, nic wspólnego ze stwo­rzeniami nie masz.
I kto nie oderwie się od wszelkich stworzeń, ten nie zdoła swobodnie od­dać się Bogu. Dlatego tak mało jest ludzi bogomyślnych, bo mało jest takich, którzy umieją zupełnie oderwać się od rzeczy stworzonych i znikomych.
A dopóki człowiek nie wzniesie się w duchu, nie oderwie się od wszelkich stworzeń i nie połączy się z Bogiem zupełnie i doskonale, dopóty wszystko cokolwiek by umiał i cokolwiek by po­siadał zbyt małej jest wagi.

2. Długo będzie małym i nisko po ziemi czołgać się będzie, kto myśli, że może być coś wielkiego prócz jedyne­go, niezmiernego, wiecznego Dobra.
Wszystko, co nie jest Bogiem, ni­czem jest i za nic powinno być poczy­tane.
Wielka zachodzi różnica między mądrością męża oświeconego przez Boga i pobożnego, a nauką oczytane­go i uczonego księdza.
Daleko wyższą i szlachetniejszą jest umiejętność, mająca źródło w na­tchnieniu Bożem, aniżeli ta, którą zdobywa się mozolnie pracą umysłu ludzkiego.

3. Wielu pragnie daru bogomyślności, lecz nie usiłuje ćwiczyć się w tem, co do niego przysposabia.
Wielce to zawadza, poprzestawać na podpadających pod zmysły objawach, a mało sobie ważyć ducha doskonałe­go umartwienia.
Nie wiem, co to jest i jakim duchem powodujemy się i do czego zmierza­my, którzy się mamy za duchownych; skoro z tak wielką pracą, a z większą jeszcze usilnością ubiegamy się o rze­czy marne i znikome, a mało kiedy, w zupełnem skupieniu ducha, zasta­nawiamy się nad wewnętrznymi po­trzebami naszemi.

4. Niestety! po powierzchownem skupieniu duszy, wnet wylewamy się na zewnątrz, a nigdy, przez ścisły ra­chunek sumienia, spraw naszych nie rozstrząsamy.
Nie zważamy na to, gdzie uwięzły upodobania nasze: i nie ubolewamy nad tem, że wszystko w nas jest tak jeszcze nieczyste.
Zaiste, wszelkie ciało popsowalo drogą swoją  (Rodz. 6. 12) i dlatego nastąpił wielki potop.
Gdy więc wewnętrzne uczucie na­sze jest wielce zepsutem, koniecznie też musi się szerzyć zepsucie w uczynkach, które będą objawem na­szej niemocy.
Z czystego serca rodzi się owoc dobrego życia.

5. Pytamy, ile kto czyni; lecz z jak wielkiej cnoty i z jakich pobudek działa, na to nie zważamy tak pilnie. Dowiadujemy się o każdym, czy mocny, czy bogaty, czy piękny, czy zręczny, czy dobry pisarz, czy dobry śpiewak, czy pilny robotnik; ale ma­ło kto pyta, jak dalece kto ubogi du­chem, cierpliwy i cichy, pobożny i oddany wewnętrznemu życiu.
Człowiek sądzący po ludzku, pa­trzy na zewnętrzne przymioty, lecz człowiek oświecony łaską ku wewnę­trznym zwrok swój obraca.
Tamten często się myli, ten zaś aby się nie omylić, w Bogu pokłada nadzieję.


Tomasz a Kempis – O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA. KSIĄG CZTERY.Kraków 1922 r. Wydawnictwo Księży Jezuitów


ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: