Przeciwko aborcjonistom i ich wspólnikom: „Effraenatam”- Konstytucja apost. Sykstusa V


Konstytucja apostolska papieża Sykstusa V przeciwko aborcjonistom

Przeciwko tym, którzy dokonują aborcji, dają mikstury bezpłodności, przyjmują je, pomagają tym ludziom lub udzielają im rady i wyrażają zgodę.

BISKUP SYKSTUS V
Sługa sług Bożych

Za wieczną pamięć o tej sprawie.

Zauważając, że w różnych Konstytucjach Apostolskich często tłumiono zuchwałość i śmiałość najbardziej rozpustnych ludzi, którzy nie znają żadnych ograniczeń, grzeszenia z wolą przeciwko przykazaniu „nie zabijaj”; My, którzy zostaliśmy umieszczeni przez Pana na najwyższym tronie sprawiedliwości, otrzymując rady z najbardziej sprawiedliwego powodu, po części odnawiamy stare prawa, a po części je rozszerzamy, aby za pomocą sprawiedliwej kary powstrzymać potworną i okrutną brutalność tych, którzy nie mają strachu przed zabijaniem najbardziej okrutnie płodów wciąż ukrytych w łonie matek.

Któż nie brzydzi się tak odrażającym i złym czynem, przez który giną nie tylko ciała, ale i dusze? Kto nie potępi na najcięższą karę bezbożności tego, który wykluczy duszę stworzoną na obraz Boga i za którą nasz Pan Jezus Chrystus przelał swoją drogocenną Krew, i który jest zdolny do wiecznego szczęścia i jest przeznaczony do przebywania w towarzystwie aniołów? Któż nie potępi na bardzo surową karę tego, który pozbawi tę duszę błogosławionego oglądania Boga, który uniemożliwił napełnienie niebiańskich pałaców i uniemożliwił służbę tego stworzenia swemu Bogu? Który pozbawił dzieci życia, zanim w naturalny sposób ujrzały światło, lub mogły być chronione przez matczyne ciało przed okrucieństwem?

Któż nie będzie brzydził się okrucieństwem i niepohamowaną rozpustą bezbożnych ludzi, którzy osiągnęli taki stan umysłu, że zdobywają trucizny i używają ich w celu sprowokowania odrażającej zbrodni, gwałtownej i przedwczesnej śmierci, mordując w ten sposób ich potomstwo?

Wreszcie, kto nie będzie skazywał  na najcięższą karę tych przestępców, którzy za pomocą trucizn, mikstur i złych czynów sterylizują kobiety lub utrudniają poczęcie lub poród za pomocą szkodliwych leków i narkotyków?.

Nie pozwolisz żyć czarownikom i magom, mówi Pan do Mojżesza, ponieważ zbyt haniebnie przeciwstawiają się woli Bożej i, jak mówi św. Hieronim, natura otrzymuje ziarno, ale je karmi i rozwija je po otrzymaniu. Stąd odżywione i rozwinięte ciało wyróżnia się swoimi członkami, podczas gdy w ciasności łona nieustannie działa ręka Boga, który jest Stwórcą ciała i duszy, On, który ukształtował, stworzył i chciał tego dziecka. Otóż, oto dobroć garncarza, to znaczy  Boga, jest wzgardzona w bezbożny sposób przez te osoby.

Święty Ambroży naucza, że ​​możliwość rodzenia w celu rozmnażania ludzkości nie jest błahym i nieznaczącym darem od Boga. Płodność kobiety, która rodzi dzieci, jest darem od Boga, a przez tę okrutną i nieludzką zbrodnię rodzice zostają pozbawieni potomstwa, które spłodzili;  dziecko zostaje pozbawione rodziców; matki korzyści z macierzyństwa i małżeństwa; ziemia jej hodowców; świat tych, którzy będą go znać; Kościół tych, którzy sprawią, że będzie wzrastał i prosperował, i będzie zadowolony z rosnącej liczby oddanych wiernych.

Dlatego nie bez powodu szósty synod w Konstantynopolu orzekł, że osoby, które dają nieskuteczne leki, oraz ci, którzy otrzymują i używają trucizn zabijających płody, podlegają karze dla morderców i zostało to usankcjonowane przez starożytny sobór w Lleidzie, że ci, którzy byli winni zabójstw płodów poczętych z cudzołożnego związku lub którzy by eksterminowali je w łonach matek za pomocą eliksirów, jeśli potem z pokutą powrócą do dobroci i łagodności Kościoła, powinni pokornie płakać z powodu swoich grzechów przez resztę życia, a jeśli byli duchownymi, to nie powinni mieć możliwości powrotu do swej posługi; i podlegają wszelkim surowym karom prawa kościelnego i świeckiego ci którzy podstępnie spiskują, aby zabić płody w łonach kobiet, lub próbują uniemożliwić kobietom poczęcie lub próbują wydalić poczęte płody z łona.

1. Dlatego po stłumieniu zuchwalstwa tych, którzy ośmielają się łamać prawa małżeńskie, udając, że rozwiązują nierozerwalny związek i którzy nieprzyzwoitym kazirodztwem nie wstydzą się skalać  (uwaga: w Rzymie tego czasu prawo cywilne przewidywało karę śmierci dla sodomitów, winnych zoofilii, niektórych rodzajów kazirodztwa, gwałcicieli dziewic i niektórych rodzajów cudzołóstwa), jesteśmy gotowi wytępić w naszych czasach również to zło,  dzięki mocy danej Nam przez Pana: Wszystkim  mężczyznom i kobietom, niezależnie od stanu, stopnia, porządku, stopnia i stanu, nawet duchownym, świeckim lub należącym do jakiegokolwiek zakonu, jakiejkolwiek godności kościelnej lub światowej, wybitnego prymatu, którzy sami lub przez osoby trzecie doprowadzają do aborcji płodu w taki sposób, że jest on wydalany za pomocą ciosów, trucizn, lekarstw, mikstur, obciążników, obciążeń w pracy wykonywanej przez kobietę w ciąży, a nawet innymi nieznanymi i niezwykle wyrafinowanymi sposobami, tak aby rzeczywiście nastąpiła aborcja, oraz nawet ta sama ciężarna kobieta, która świadomie dokonała powyższego, ponosi sankcje i kary ustanowione przez prawa boskie i ludzkie oraz sankcje kanoniczne i konstytucje apostolskie, a które prawo cywilne i świeckie nakłada na prawdziwych morderców i zabójców, którzy rzeczywiście popełnili morderstwo. I przez Naszą obecną i wiecznie ważną Konstytucję, ustanawiamy i nakazujemy, aby te same kary, prawa i Konstytucje zostały rozszerzone na wyżej wymieniony przypadek.

2. „Ipso facto” przez ten sam fakt pozbawiamy duchownych wszelkich przywilejów, urzędów, godności i dobrodziejstw kościelnych i ogłaszamy wakatami do dyspozycji Stolicy Apostolskiej oraz oświadczamy, że osoby te nie są w stanie ich przyjąć w przyszłości, tak aby ci, którzy są winni tej zbrodni, podobnie jak ci, którzy są winni umyślnego zabójstwa zgodnie z dekretami Soboru Trydenckiego, nawet jeśli przestępstwo nie zostało udowodnione sądowo, ani z innego powodu nie jest jawne, nie mogli być promowani do święceń kapłańskich, ani posługiwać w już otrzymanych święceniach, ani też nie jest dozwolone udzielanie im zaszczytów kościelnych, nawet jeśli odbywa się to bez troski o dusze, ale pozbawione są na zawsze wszelkich urzędów i korzyści.

3. Postanawiamy i oświadczamy, że ci, którzy nie są duchownymi i popełnili takie zbrodnie, ponoszą wszystkie wyżej wymienione sankcje i nie są uprawnieni do otrzymywania zaszczytów i innych wyżej wymienionych rzeczy.

4. Chcemy, aby ci, którzy podlegają sądom kościelnym i popełnili wyżej wymienione zbrodnie, zostali obaleni i zdegradowani przez sędziego kościelnego i przekazani do sądu cywilnego i władzy świeckiej, aby zostali ukarani w taki sam sposób,  jak w przypadku morderców i zabójców, zgodnie z boskimi i cywilnymi prawami przeciwko takim osobom.

5. Ponadto absolutnie ustanawiamy i postanawiamy, że takie same kary będą stosowane wobec tych, którzy podają kobietom mikstury sterylizujące, lekarstwa i trucizny w celu utrudnienia poczęcia płodu oraz tych, którzy sporządzają i przygotowują takie mikstury, lekarstwa i trucizny,  oraz osoby udzielające takich porad, a także kobiety, które świadomie przyjmują takie mikstury sterylizujące, lekarstwa i trucizny. 

6. Dlatego wydajemy zarządzenie i rozkazy wszystkim i każdemu z sędziów, zwyczajnych i delegatów, kościelnych i świeckich lub cywilnych, którzy mają prawomocną jurysdykcję ze względu na osoby lub przestępstwa, przeciwko sprawcom przestępstw tego rodzaju, w takich sposób, aby było miejsce na prewencję, a w przypadku tych przestępstw, które zwykle popełniane są potajemnie, postępować nie tylko przez oskarżenie i donos, ale także przez inkwizycję. Na dowód tego rodzaju przypadków można powołać świadków,  według uznania tych samych sędziów, którzy wezmą pod uwagę osoby, sprawy, cechy i okoliczności. Wreszcie sędziowie muszą ukarać winnych tych przestępstw zgodnie z naszymi dekretami i sankcjami.

7. Poza tym chcemy, aby potworna waga tych brutalnych, okrutnych i nieludzkich zbrodni była karana nie tylko sankcjami doczesnymi, ale także duchowymi potępieniami, świeckich, jak również duchownych, świeckich i zakonnych dowolnego zakonu, a także świeckich kobiet lub kobiet pozostających w jakimkolwiek zakonie, którzy jako główne strony lub wspólnicy w popełnieniu wyżej wymienionych zbrodni pomagali, doradzali, okazywali łaskę lub świadomie dawali mikstury i / lub jakiekolwiek lekarstwa, napisali prywatne listy lub dali pokwitowania i / lub karty identyfikacyjne lub dokonali płatności, lub innymi słowy i znaki pomagali lub doradzali, oprócz wyżej wymienionych sankcji są również „ipso facto”, „latae sententiae”, automatycznie ekskomunikowane przez Nas.

8. ………………………………………… ………………….

9. Postanawiamy, że we wszystkich wyżej wymienionych sprawach wszyscy sędziowie zwyczajni i delegaci, a nawet Audytorzy Pałacu Apostolskiego i Kardynałowie Świętego Kościoła Rzymskiego,  są przez Nas pozbawieni wszelkiego prawa orzekania w inny sposób i prawa do interpretowania w inny sposób. Wszystko, co jest zrobione w sprzeczności, świadomie lub z powodu ignorancji przez jakąkolwiek władzę, jest nieważne.

10. ………………………………………..
11. …………………………………………

12. Żaden człowiek nie ma prawa, przez swoją zuchwałość naruszać tego aktu Naszego stwierdzenia, odnowienia, sankcji, statutu, odstępstwa od testamentów i dekretów. Jeśli ktoś ośmieliłby się tego podjąć, powinien wiedzieć, że wywoła oburzenie Boga Wszechmogącego i błogosławionych apostołów Piotra i Pawła.

Dan w Rzymie na Górze Kwirynala, w Roku Wcielenia Naszego Pana 1588, 29 listopada, w IV Roku naszego Pontyfikatu.


Konstytucja apostolska „Effraenatam”  została przetłumaczona z łaciny na język angielski przez Ojca Antonio Trimakasa.
Żródło wersji angielskiej: documentacatholicaomnia.eu

Tłumaczenie na język polski: niewolnikmaryi.com


ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: