Fatimska modlitwa wynagradzająca II

„O Mój Boże, wierzę w Ciebie, wielbię Cię, ufam Tobie i kocham Cię.

Błagam Cię o przebaczenie dla tych, którzy nie wierzą w Ciebie,

nie wielbią Cię, nie ufają Tobie i nie kochają Cię“.

Skomentuj