Tag: O. Tilmann Pesch

 • Kto grzeszy, ten obdziera Boga z przynależnej Mu czci

  Kto grzeszy, ten obdziera Boga z przynależnej Mu czci

  Żal musi być prawdziwy i wewnętrzny; on nie tyle jest uczuciem, ile raczej wolą; wolą grzechami gardzimy i nimi się brzydzimy. Nie wystarcza żałować za grzechy jedynie dla względów ludzkich, ziemskich (np. przez wzgląd na straty z grzechu wynikłe); nie, tyś żałować za grzechy powinien przez wzgląd na Boga, którego grzechami obraziłeś. więcej

 • Śmierć jako nauczyciel prawdy – Czym człowiek za życia był wobec Boga, tym pozostanie na wieki

  Śmierć jako nauczyciel prawdy – Czym człowiek za życia był wobec Boga, tym pozostanie na wieki

  Kto chce żyć wiecznie, musi zarazem się uczyć dobrze umierać. Każdy ważny krok winien być dobrze obmyślany, a więc i krok do wieczności. Tak łatwo przychodzimy do tego, że lekceważymy grzech i głos sumienia. więcej

 • Dlaczego kara piekła jest sprawiedliwa?

  Dlaczego kara piekła jest sprawiedliwa?

  Jakżeby się to stało, gdyby śmierć unicestwiała grzesznika? Czyż jednakowe unicestwienie dla wszystkich złych ludzi byłoby sprawiedliwą karą? Przecież ich występki tak co do liczby, jak co do ciężkości tak są rozmaite! Śmierć więc nie przyniesie z sobą wcale unicestwienia; zakończy tylko stanowczo czas doświadczeń. Na którą stronę drzewo wtedy upadnie, na tej leżeć będzie więcej

 • Kto grzeszy porywa się na Boga – O grzechu i żalu za grzechy

  Kto grzeszy porywa się na Boga – O grzechu i żalu za grzechy

  Żal musi być prawdziwy i wewnętrzny; on nie tyle jest uczuciem, ile raczej wolą; wolą grzechami gardzimy i nimi się brzydzimy. Nie wystarcza żałować za grzechy jedynie dla względów ludzkich, ziemskich (np. przez wzgląd na straty z grzechu wynikłe); nie, tyś żałować za grzechy powinien przez wzgląd na Boga, którego grzechami obraziłeś. więcej

 • O powodzeniu zewnętrznym – Mieć za przykład Chrystusa

  O powodzeniu zewnętrznym – Mieć za przykład Chrystusa

  Widocznym rezultatem działalności Chrystusa był krzyż, ale krzyż Chrystusa był przepisaniem długu na chwałę niebieską. Coś podobnego zdarza się w życiu wiernych sług Bożych; jako zapłatę otrzymują naprzód nieopisanie wiele krzyżów, ale są to listy zastawne na dobra niebieskie. więcej

 • Poprawa życia – „Głupi powtarza głupstwa swoje”

  Poprawa życia – „Głupi powtarza głupstwa swoje”

  Idź do szpitala, rozdrażnij rany chorego, które się dopiero co zagoiły, czy powtórne wyleczenie pójdzie tak prędko, jak pierwsze? Pismo św. mówi: „Jako pies, który się zwraca do zwrócenia swego, tak głupi… powtarza głupstwa swoje” więcej

Create a website or blog at WordPress.com