Tag: grzech

ludzki żywot

przestań pędzić
przestań gnać
pomyśl w ciszy
jak naprawdę wygląda ten twój ziemski raj
ulicami płynie krew
dzieci i starców
a ty nad nimi malujesz tęczy znak
krzycząc: moje ciało jest ważniejsze
twoja demokracja odnosi sukcesy
wszczynając wojny o swoje interesy

Dlaczego się nie spowiadasz? – O fałszywych argumentach przeciw spowiedzi

Człowiek łatwo może oszukać siebie. Łudzi się, schlebia swojej rzekomej dobroci, ale jeśli gruntowniej rozpatrzy swe sumienie, zauważy tu i tam rozmaite wady i grzechy. Trudno uwierzyć, ile mieści się w nas pychy, próżności, fałszu, okrucieństwa, kaprysu, opryskliwości i egoizmu! Ile w nas gniewu, podejrzliwości, lekkomyślności, złośliwości, chęci szkodzenia innym!
„Nie mam serca człowieka podłego, tylko serce uczciwe, ale i ono jest okrutne” — ktoś trafnie powiedział. Jeśli chcemy być szczerzy, co dzień musimy powiedzieć o sobie: mea culpa, mea culpa. O, tak, moja wina, moja wielka wina!
Żyjemy wśród zepsutego świata, serca nasze jak gąbka nasiąkają brudami otoczenia, plugawe są nasze myśli, nieczyste pragnienia — a ty mówisz, że nie masz grzechu?

aborcja III

czy słyszysz morza szum morskiej bryzy łagodny śpiew spójrz wokoło świat złotem mieni się srebrzą sie w słońcu strumienie górskie jakże piękny świat stworzyłeś o Boże   lecz tkliwy śpiew ptaków przerywa krzyk mordowanych dzieci w imię wolności w imię tolerancji w imię innych liberalnych śmieci krew niewinna […]

Grzechy cudze cz.I – Radzić do grzechu

Będziemy za te grzechy odpowiadali, żeśmy im albo nie przeszkadzali, albo żeśmy w jakikolwiek sposób przyłożyli się, przyczynili do ich popełnienia.  Co więcej, być to może, iż wina nasza i kara będzie większą, niż tego, który grzech rzeczywiście popełnił. Przyczyna jest ta, że on, że ten drugi może nie byłby wcale grzechu popełnił, gdybyśmy mu nie byli do tego grzechu okazyą, pobudką, przyczyną.