Tag: grzech

Bojaźń Boża – Dlaczego potrzebna?

1. Mówią niektórzy, że chrześcijanin w walce z grzechem powinien się kierować tylko pobudką miłości Boga i że byłoby rzeczą nieszlachetną unikać grzechu z bojaźni i trwogi przed sprawiedliwością Bożą.

Inaczej sądził Chrystus i święci. Pan Jezus powiedział: „Bójcie się Tego, który i ciało i duszę może potępić do piekła”(1). Św. Paweł zaś napomina:„Z bojaźnią i ze drżeniem sprawujcie zbawienie wasze” (2).

Czytaj dalej „Bojaźń Boża – Dlaczego potrzebna?”

Zmarnowany cel życia

1. Bóg przeznaczył wszystkich ludzi do tego, aby drogą sumienności zdążali do szczęścia wiecznego. I nawet gdy człowiek zgrzeszy, Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i żył.

Nie ma grzesznika, któremu by Pan Bóg nie podawał w jakiś sposób miłosiernej ręki, aby go ratować. Lecz to zniżenie się Boga do ludzi ma swoje granice; Bóg nie może pozwolić szydzić z siebie.

Czytaj dalej „Zmarnowany cel życia”

O konieczności pokuty

Że Bóg zniżył się w osobie Chrystusa i dał zadośćuczynienie, jakiego domagała się sprawiedliwość Boska, a którego myśmy dać nie byli w stanie, jest to dzieło miłosierdzia Boskiego. Ale czyby to odpowiadało Boskiej mądrości uwalniać nas zupełnie od wszelkiego współudziału w pokucie i zadośćuczynieniu?

Człowiek tak pod względem przyrodzonym, jak i nadprzyrodzonym jest całkowicie zależny. Dlaczegóżby jedynie grzesznik, poczuwający się do winy i pragnący wrócić do stanu łaski, miał być niezależny?

Czytaj dalej „O konieczności pokuty”

Służba światu albo Bogu

1. Dwa są królestwa na ziemi; opierają się na podwójnym przywiązaniu: na miłości świata, dochodzącej aż do unicestwienia Boga, i na miłości Boga, wznoszącej się aż do pogardy samego siebie.

W pierwszym z tych królestw wołają: Szukajcie przede wszystkim świata i jego dóbr, którymi są: sława, pieniądz i użycie zmysłowe; o królestwo Boskie się nie troszczcie, ono samo przyjdzie. W drugim z tych królestw wołają: Szukajcie przede wszystkim królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a dobra ziemskie będą wam o tyle dane, o ile są wam potrzebne do zbawienia.

Czytaj dalej „Służba światu albo Bogu”

O znaczeniu czystej intencji

Czystość intencji zależy od tego, aby wszystkie swoje sprawy spełniać jedynie w celu podobania się Panu Bogu. Wszystkie sprawy nasze, o tyle są dobre lub złe w oczach Bożych, o ile w ich spełnianiu dobrą lub złą kierujemy się intencją. Jeżeli intencja miłość własną lub miłość stworzenia ma na celu, to i wartość uczynku się zmniejsza.

Czytaj dalej „O znaczeniu czystej intencji”

Mili ludzie

Wprowadzeniem do tego tematu może być historia egotyka, który poszedł do lekarza narzekając na ból głowy. Lekarz, zbadawszy go, spytał: „Czy odczuwa pan przykry ból w okolicach czoła?” „Tak” – odpowiedział pacjent. „I pulsujący ból w tyle głowy?” „Tak”. „I przeszywający ból tu z boku?” „Tak”. Lekarz wyjaśnił: „Pańska aureola jest zbyt ciasno nałożona”.
Faktem jest, że niemal każdy w dzisiejszych czasach wierzy, że ma aureolę. Jeśli nie bierze się ona z cnoty, pochodzi ona przynajmniej od szamponu.

Mark Twain powiedział kiedyś: „Gdy myślę o tym, jak wielu niemiłych ludzi poszło – jak mi powiedziano – do nieba, czuję się zmobilizowany do tego, aby wieść lepsze życie”.

Czytaj dalej „Mili ludzie”

Czemuż nie umieram z bólu, widząc Cię przybitym do krzyża? – Rozważania o grzechu

MODLITWA

Duchu Święty, Boże! źródło światła! udziel mi łaskę, abym przypomniał grzechy moje, abym poznał ich liczbę, wielkość, złość i ohydę, abym pojął cały ogrom zniewagi, jaką wyrządziłem Boskiemu majestatowi, abym uczuł najgorętszy żal za wszystkie przewinienia moje, a na przyszłość żył w ustawicznej pokucie i łasce Bożej.

Czytaj dalej „Czemuż nie umieram z bólu, widząc Cię przybitym do krzyża? – Rozważania o grzechu”