Tag: grzech

 • Tak rozkazywać może tylko Bóg – O sumieniu

  Tak rozkazywać może tylko Bóg – O sumieniu

  Najgłębszą jednak podstawę swoją ma sumienie w Bogu. Jak nas Bóg stworzył, tak też włożył w istotę naszą prawo, którego celem jest uwielbienie Boga i nasze szczęście. Bóg nigdy nie rozkazuje czegoś, co by nie służyło najwyższemu dobru tych, którym rozkazuje. więcej

 • Synagoga szatana – Włochy: proboszcz odprawia mszę na morzu, materac używany jako ołtarz

  Synagoga szatana – Włochy: proboszcz odprawia mszę na morzu, materac używany jako ołtarz

  Może jeszcze w niektórych miejscach nie przeszkadza klękanie, ale to nic nie zmienia. Synagoga szatana zostanie zawsze świątynią diabła i oni zresztą się wcale z tym nie kryją, tylko wierni udają że nic nie widzą i nie słyszą ponieważ dostają przyzwolenie na swoje grzech i obietnice. Oczywiście kłamliwą – że dostąpią zbawienia mimo wszystko więcej

 • Zrozumieć Franciszka – Papieska Akademia Życia chce rewolucji w teologii moralnej, w tym zezwolenia na antykoncepcję

  Zrozumieć Franciszka – Papieska Akademia Życia chce rewolucji w teologii moralnej, w tym zezwolenia na antykoncepcję

  Akademia mająca w nazwie życie pisze ponad 500 stronicowe wywody teologiczne żeby uzasadnić zmianę dotychczasowego nauczania Kościoła aby służyło zabijaniu. Człowiek zdecydował że Chrystusowe TAK albo NIE, jest niewystarczające, ale nie widzi że im dłuższy elaborat tym mniej logiki. Trzeba się bardzo wysilić żeby z kłamstwa zrobić pozory prawdy. więcej

 • Mogłeś, aleś nie chciał! – O istnieniu piekła

  Mogłeś, aleś nie chciał! – O istnieniu piekła

  Prawda o istnieniu piekła łączy się najściślej z zasadniczymi prawdami chrystianizmu, tak że albo musimy przyjąć piekło, albo z chrystianizmu nic nie pozostanie. więcej

 • Wierności Bogu – O wielkim znaczeniu małych rzeczy

  Wierności Bogu – O wielkim znaczeniu małych rzeczy

  Wielka wierność względem Boga zależy na powstrzymywaniu się od najmniejszych błędów; gdyż wielkie są same przez się straszne, i dlatego łatwiej jest nam ich uniknąć”. więcej

 • Herezje próbą wierności Bogu

  Herezje próbą wierności Bogu

  Ponieważ nie chce, aby słudzy Jego byli bez sądu, bez zdania; dlatego ich doświadcza, próbuje. Że zaś nie chce, aby przez nieświadomość zginęli, dlatego upomina. Na to próbuje, aby źli z dobrymi nie byli uwieńczeni: na to zaś upomina, ażeby dobrzy ze złymi nie zginęli: — “Strzeżcie się fałszywych proroków“. więcej

 • Zabójcy dusz! Cz.III

  Zabójcy dusz! Cz.III

  Masz myśleć, że chodzi naprawdę o cały świat, ponieważ oni tego chcą. Ale prawda wygląda inaczej.  Wszystko jest skierowane przeciwko narodom związanym z cywilizacją chrześcijańską. Nie dziwi cię fakt że pozwala się na prawdziwy najazd uchodźców?! Nie dziwi cię to że toleruje się terrorystów, kryminalistów -wszystkich oprócz chrześcijan?! więcej

 • Zabójcy dusz! Cz.I

  Zabójcy dusz! Cz.I

  Gdzie tu widzisz postęp? Ofiary z dzieci to też postęp? Myślisz że mam na myśli jakieś teorie spiskowe? Nie ! Spójrz, mnoży się pedofilia i mimo tego że słyszysz ciągle o walce z tym zboczeniem wiele krajów wciąż obniża wiek w  którym seks z  dziećmi nie jest karany. Tak składamy na ołtarzach świata ofiarę z niewinności naszych dzieci. Setki tys. a może nawet miliony rocznie jest wykorzystywanych, ale główne media o tym milczą tak samo jak o nasilających się prześladowaniach (mordowaniu) chrześcijan. więcej

 • Sprzedawcy śmierci! – Watykan sprzedaje monety promujące „potrzebę zaszczepienia się”

  Sprzedawcy śmierci! – Watykan sprzedaje monety promujące „potrzebę zaszczepienia się”

  Można albo udawać że kapłani bergoliońskiego kościoła – sprzedawcy śmierci promujący te zastrzyki aktywnie lub choćby  milczeniem są narzędziami Boga, albo zacząć poważnie się zastanawiać kim są ci którzy milczą podczas gdy tylko zdrowego rozsądku trzeba by połączyć proste fakty i nazwać zło złem.  więcej

 • O fałszywej i prawdziwej pobożności – Św. J.Vianney

  O fałszywej i prawdziwej pobożności – Św. J.Vianney

  Pomimo wrzekomo dobrych uczynków wiele ludzi idzie na wieczną zgubę. Zobaczysz ich przy modlitwie, -zbliżają się dość często i do Sakramentów św., lecz trwają ciągle w tych samych nałogach, wchodzą w poufałość z grzechem i z Bogiem. więcej

 • O oschłości i opuszczeniu duchowym – Św. J.S. Pelczar

  O oschłości i opuszczeniu duchowym – Św. J.S. Pelczar

  Często przewinienia duszy, mianowicie: niewierność w na­tchnieniach Bożych, opieszałość w dobrem , brak czuwania, szu­kanie pociech ziemskich, przywiązanie się do stworzeń, roztar­gnienia dobrowolne, słowem, rozmyślne grzechy powszednie sprowadzają stan podobny; niweczą bowiem natchnienia Boże i uczu­cia święte, a rodzą natomiast pomrokę i posuchę. Niestety, naj­więcej dusz wstrzymuje własną winą pociechy Boże, albo otrzy­mane traci. więcej

 • Fałszywy ekumenizm – droga do piekła!

  Fałszywy ekumenizm – droga do piekła!

  Co się dzieje w sytuacji, gdy ludzie są przekonani że w każdej religii jest jakaś część prawdy? To oznacza przecież, że nie musisz należeć do żadnej określonej religii bo i tak w jakiś sposób będziesz zbawiony. Możesz wierzyć trochę po protestancku, trochę po buddyjsku (jak wielu „chrześcijan” teraz wierzy w reinkarnację), bo wystarczy wiara w jakieś nieokreślone „coś”- mieszankę religijną. więcej

 • Nabożeństwa nasze są niepożyteczne, jeśli grzechu porzucić nie chcemy – Św. A. Liguori

  Nabożeństwa nasze są niepożyteczne, jeśli grzechu porzucić nie chcemy – Św. A. Liguori

  Jeśli macie nadzieję, a grzechów pełnić nie za­przestajecie, nie jest to nadzieją prawdziwą, ale zuchwałością. Jest to czartowska ułuda, która was godnemi nienawiści czyni w oczach Boga, oraz cięższe i liczniejsze jeszcze ściąga na was kary. więcej

 • O nieśmiertelności duszy i zmartwychwstaniu ciał

  O nieśmiertelności duszy i zmartwychwstaniu ciał

  Lecz że o zdrowie duszy naszej tak małe czynim starania, to dziwna! Jakoż bowiem onę posilamy? Oto jeden pacierz między tysiącznymi roztargnieniami zmówiwszy rano i w wieczór, to już wszystek dla niej posiłek? A popadłszy w niemoc grzechową, jak mało o powstaniu z onej myślimy! Oto my, którzy nie moglibyśmy bez śmiertelnej boleści przez godzinę jedną trucizny w żołądku zatrzymać, pół roku i rok cały wielu z nas o spowiedzi nie pomyśli, mówiąc, że nam czasu do tego nie wystarcza. więcej

 • A gdybyś wiedział, że to za twoje grzechy nieczystości?

  A gdybyś wiedział, że to za twoje grzechy nieczystości?

  Jeśli ci więc nieczysta myśl przyj­dzie, ile razy cię chęć do grzechu nie­czystego napadnie, przypomnij sobie na te bicze kolczaste, któremi oprawcy sma­gali naszego Zbawcę; przypomnij sobie na rany i krew Jego najświętszą i na te kawałki ciała najświętszego, które pod­czas biczowania na ziemię padały — a nie zgrzeszysz z pewnością. więcej