Tag: grzech

 • Rozmyślania o pokucie (6) – Spowiedź i jakość spowiedzi

  Rozmyślania o pokucie (6) – Spowiedź i jakość spowiedzi

  Spowiadając się czyli pokutę ust spełniając.  1) należy bardzo uważać, abyśmy tego nie czynili z przyzwyczajenia tylko, machinal­nie, dlatego że przyszedł czas odbycia spowiedzi.  2 )Dobrze się rachować winniśmy z sumieniem, nim do spowiedzi przystąpimy.  3) Sięgnąć pamięcią, jakeśmy poprzednio spo­wiedzi nasze odbywali, dobrze sobie uprzy­tomnić czyśmy pokutę należycie spełnili, po czym przejść do grzechów, które się nam teraz wydarzyły. więcej

 • Rozmyślania o pokucie (5)- Mocne postanowienie poprawy. Niestałość w postanowieniu

  Rozmyślania o pokucie (5)- Mocne postanowienie poprawy. Niestałość w postanowieniu

  Wielką boleść nam sprawiają przy śmierci niezachowywane przyrzeczenia, łamane  raz po raz obietnice poprawy. Przy śmierci bowiem o wiele jaśniej niż teraz, i z wielkim przerażeniem poznamy, cośmy dobrego mogli i powinni byli uczynić, a czegośmy właśnie przez lekkomyślność naszą zaniedbali  i nie uczynili. więcej

 • Rozmyślania o pokucie (4) – Żal za grzechy: Objawy żalu i pobudki do niego

  Rozmyślania o pokucie (4) – Żal za grzechy: Objawy żalu i pobudki do niego

  Żal nie powinien być płonnym, musi być skutecznym, musi wydać owoc zbawienny, inaczej nie przyda się na nic. Dwie głównie rzeczy są owocem żalu: „nienawiść do grzechu i poprawa na przyszłość. więcej

 • Rozmyślania o pokucie (1) – Czym jest prawdziwa pokuta?

  Rozmyślania o pokucie (1) – Czym jest prawdziwa pokuta?

  Zachowaj niewinność na chrzcie świętym. otrzy­maną, albo czyń pokutę, jeśliś zgrzeszył. Taką tylko drogą dostać się możesz do nieba.  Prawdziwą pokutę ten tylko czyni, kto jej pragnie z całej duszy.  Zapragnij prawdziwej pokuty i zastanawiaj się w dzisiejszem rozmyślaniu  nad jej znamionami. więcej

 • Grzechy przeciw wierze cz.2 – Obojętność i zaparcie się wiary

  Grzechy przeciw wierze cz.2 – Obojętność i zaparcie się wiary

  odstępstwem od wiary św. może być głosowanie przy wyborach. Kto głosuje na innowierców, lub takich, o których wie, że mogą szkodzić wierze św., ten łączy się z nieprzyjaciółmi Kościoła św., ten zdradza wiarę swą świętą. więcej

 • Grzechy przeciw wierze cz.1 – Grzechy myślne

  Grzechy przeciw wierze cz.1 – Grzechy myślne

  Ponieważ każda niewiara dobrowolna jest grzechem ciężkim, przeto niedowiarstwo człowieka zrodzonego i wychowanegow wierze katolickiej należy do grzechów najcięższych. (…) Wyrządzają Panu Bogu zniewagę, ponieważ nie uznają za prawdę tego, co Pan Bóg objawił, a więc Pana Boga czynią kłamcą więcej

 • O lenistwie i jego skutkach w życiu duchowym

  O lenistwie i jego skutkach w życiu duchowym

  Leniwiec bowiem chce, i nie chce, a pożądliwości zabijają leniwego (Przysł. 21, 25). Dlatego też, że do dzieła ozięble się zabierają, brzemię prawa Bożego, które samo w sobie jest lekkim, staje się dla nich bardzo ciężkim, i chociaż wiele się trudzą, jednakże mało postępu czynią, ściągając wreszcie na siebie to przekleństwo: „Iżeś jest oziębłym, pocznę cię wyrzucać z ust moich” (Apok. 3, 16). więcej

 • O fałszywej i prawdziwej doskonałości duchowej

  O fałszywej i prawdziwej doskonałości duchowej

  Inni sądzą, że już są bardzo doskonali w cnocie, kiedy nawykną odmawiać wiele modłów i różańców, kiedy po kilka mszy słuchają, na każdym są obecne nabożeństwie, przesiadują długie godziny w kościele i często komunikują… wszyscy ci jednak bardzo błądzą i mylą się; zasadzają bowiem doskonałość na zewnętrznych czynach, które są usposobieniem do doskonałości, albo jej wypływem, – ale nigdy na nich istotna nie polega doskonałość. więcej

 • „Z umysłu odstąpili od Boga” – Przyczyny zepsutego sumienia

  „Z umysłu odstąpili od Boga” – Przyczyny zepsutego sumienia

  Groźbę tę Bożą potwierdza św. Paweł, pisząc (1. Kor. 14. 33 ) »Jeśli kto nie wie, o nim wiedzieć nie będą«. Nie tłumaczcie się tedy, żeście nie wiedzieli, iż to lub owo obowiązuje pod grzechem ciężkim, bo wasza to wina, jeśli nie wiecie o tem. więcej

 • Prawo kanoniczne chroni zboczeńców – Tajny dokument ujawnia nakaz milczenia

  Prawo kanoniczne chroni zboczeńców – Tajny dokument ujawnia nakaz milczenia

  Jak podaje Instytut Lepanto:” ten konkretny dokument miał być przechowywany w „tajnym archiwum” i nigdy nie pisano o nim ani nie mówiono o nim publicznie, w tym w komentarzach do prawa kanonicznego, przez co tajne ukrywanie przewrotnych zbrodni stało się tajne samo w sobie.” więcej

 • 25 stycznia – Nawrócenie św. Pawła

  25 stycznia – Nawrócenie św. Pawła

  Wśród tych wszystkich cierpień fizycznych i duchowych, troska i staranie o wszystkie Kościoły na jego spoczywała głowie. Pisał, nauczał, krzepił, pocieszał, zachęcał i zapał budził więcej

 • Franciszek oskarżany o ukrywanie nadużyć homoseksualnych -„Towarzystwo Iskarioty” w modernistycznym kościele

  Franciszek oskarżany o ukrywanie nadużyć homoseksualnych -„Towarzystwo Iskarioty” w modernistycznym kościele

  TAK albo NIE już dawno przestało być wyznacznikiem drogi dla papieży.  Układy ze światem skończyły się tak, że wszyscy którzy jeszcze mają ostatki przyzwoitości zasłaniają oczy oszukując się, że to nie może być prawda…że może nic nie wiedzieli. Spytajcie psychologa co taka postawa zaprzeczania rzeczywistości znaczy. Jesteście chorzy razem z tym „kościołem” w którym tkwicie. Jak kobieta, usprawiedliwiająca i chroniąca męża który ją bije. więcej

 • Jak się ustrzec grzechu śmiertelnego? – Św. J.S. Pelczar

  Jak się ustrzec grzechu śmiertelnego? – Św. J.S. Pelczar

  Aby uniknąć śmierci na czas jakiś , skazują się ludzie sami na wielkie cierpienia i ofiary, Nie szczędzą grosza, męczą się głodem , pozwalają sobie palić lub ucinać członki; — o czegóż nie powinni czynić, aby zachować duszę od śmierci wiecznej! więcej

 • Produkcja szczepionki – zbrodnia na tysiącach dzieci nienarodzonych!

  Film – pigułka na oprzytomnienie. Warto poświęcić te 5 minut z naszego cennego życia. Pani Kaja Godek objaśnia jak powstają linie płodowe używane do produkcji każdej z tzw. szczepionek przeciwko covid. Wyprodukowanie takiej linii płodowej kosztuje życie setek, a nawet tysięcy dzieci nienarodzonych. A prace nad kolejnymi trwają. więcej

 • Nowoczesny obłęd – lekceważenie prawdy

  Nowoczesny obłęd – lekceważenie prawdy

  A jednak wszyscy uważają „prawdę” za swoją własność, swoje poglądy uważają za prawdziwe, a zdania innych poczytują za fałsz. I tak, nowoczesny świat jest wielkim kłamstwem, jest błędnym ognikiem na bagnisku grzesznych namiętności. Dla kogo prawdziwość jego przekonań jest obojętna, ten jest głupszy od dzikusa z dziewiczych lasów, więcej