PDF do pobrania:

1. Paweł prześladowca, a potem apostoł Pana Jezusa – PDF
2. Św. Paweł Apostoł Narodów – PDF

3. Dynamizm w pracy apostolskiej św. Pawła – _PDF

4. Święty Paweł wzór pracy apostolskiej – PDF

Teksty opublikowane:

Nawrócenie św. Pawła

Św. Paweł – Apostoł narodów (cz.I – Umysł)
Św. Paweł – Apostoł narodów (cz.II – Serce)
Św. Paweł – Apostoł narodów (cz.III – Znamiona apostolstwa)
Św. Paweł – Apostoł narodów (cz.IV – Tajemnica świętości)

8_p888X4

LISTYWg tłumaczenia Jakuba Wujka

List Św. Pawła Apostoła do Rzymian

List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz. I)
List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz. II)
List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz. III)
List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz. IV)
List Św. Pawła Apostoła do Rzymian – Z objaśnieniami (cz.V)

 

I List Św. Pawła do Koryntian 

I List Św. Pawła do Koryntian – Z objaśnieniami (cz.I)
I List Św. Pawła do Koryntian – Z objaśnieniami (cz.II)
I List Św. Pawła do Koryntian – Z objaśnieniami (cz.III)
I List Św. Pawła do Koryntian – Z objaśnieniami (cz.IV)
I List Św. Pawła do Koryntian – Z objaśnieniami (cz.V)
I List Św. Pawła do Koryntian – Z objaśnieniami (cz. VI)
I List Św. Pawła do Koryntian – Z objaśnieniami (cz.VII)
I List Św. Pawła do Koryntian – Z objaśnieniami (cz.VIII)
I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. IX
I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. X
I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. XI
I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. XIII
I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. XIV
I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. XV
I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. XVI

 

II List Św. Pawła do Koryntian 

II List Św. Pawła do Koryntian – Z objaśnieniami cz. I
II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. II
II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. III
II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. IV
II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. V
II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. VI
II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. VII
II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. VIII
II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. IX
II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. X
II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. XI
II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. XII
II List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. XIII 

 

List św. Pawła do Galatów

List św. Pawła do Galatów – Z objaśnieniami cz.I
List św. Pawła do Galatów – Z objaśnieniami cz.II
List św. Pawła do Galatów – Z objaśnieniami cz. III
List św. Pawła do Galatów – Z objaśnieniami cz. IV
List św. Pawła do Galatów – Z objaśnieniami cz. V
List św. Pawła do Galatów – Z objaśnieniami cz.VI

 

List św. Pawła do Efezjan

List św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz. I
List św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz. II
List Św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz. III
List św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz.IV
List św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz.V
List Św. Pawła do Efezjan – Z objaśnieniami cz VI

 

List Św. Pawła do Filipian 

List Św. Pawła do Filipian – Z objaśnieniami cz. I
List Św. Pawła do Filipian – Z objaśnieniami cz. II
List Św. Pawła do Filipian – Z objaśnieniami cz. III
List Św. Pawła do Filipian – Z objaśnieniami cz. IV

 

List Św. Pawła do Kolosan

List Św. Pawła do Kolosan – Z objaśnieniami cz. I
List Św. Pawła do Kolosan – Z objaśnieniami cz. II
List św. Pawła do Kolosan – Z objaśnieniami cz. III
List św. Pawła do Kolosan – Z objaśnieniami cz. IV

 

I List św. Pawła do Tesaloniczan

I List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz. I i II
I List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz. III i IV
I List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz.V

 

II List św. Pawła do Tesaloniczan

II List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz. I
II List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz. II
II List św. Pawła do Tesaloniczan – Z objaśnieniami. Cz. III

 

 

 

 

 

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: