Aktualności NiewolnikMaryi.com – 10.06.2021

„Wielkość Boga w kawałku chleba”: komentarz do kazań Franciszka na Boże Ciało

Jorge Bergoglio ( „Franciszek” ) od dawna miał bardzo napięte relacje z tym świętem. Nie tylko zwyczajowo odmawia klękania przed „Najświętszym Sakramentem” wystawionym do adoracji ( inaczej niż przy innych okazjach ), ale także odmawia udziału w procesjach (jedyny raz w 2013 roku, jego pierwszy rok ), i wyrzeka się dogmat transsubstancjacji, zwykle optujący za luterańską herezją o konsubstancjacji:

Czytaj dalej

O nawróceniu cz. 3 – Boże, gdzie ja jestem?

Administrację Kościoła przejęli moderniści. Jednak Kościół to ci, którzy podążają za nieskażoną nauką zgodną z Ewangelią i Tradycją. Tego trzeba szukać. Pozostali spadli z tej skały na której zbudowany jest Kościół , i jak mówi Św. Paweł, kto głosi inną Ewangelię „niech będzie przeklęty”. Prawdziwy Katolicki Kościół i Jego nauka jest niezmienna.

Czytaj dalej

Magazyn „Time” wspomagał liberałów na Soborze Watykańskim II

słynny „duch soboru” to nic innego jak masońsko -protestanckie ideologie, które w jak najbardziej ludzki sposób zostały wprowadzone, może tylnymi drzwiami na sobór, ale wyszły głównym wyjściem po detronizacji Boga. Ogłosiły światu intronizacje człowieka i zwycięstwo potępianego przez Kościół modernizmu

Czytaj dalej