Wielki Reset – Po fałszywej pandemii przyszedł czas na II fazę – wojnę


W SKRÓCIE

  • Dotyka nas jeden kryzys po drugim, ale w tych kryzysach nie ma nic „organicznego” ani naturalnego. Wydają się wymyślone i celowe, ponieważ wszystkie wzmacniają, wspierają i wspierają technokratyczny plan Wielkiego Resetu
  • Meta, firma macierzysta Facebooka i Instagrama, złagodziła swoją politykę dotyczącą mowy nienawiści w niektórych krajach – ale tylko pod warunkiem, że nienawiść jest skierowana przeciwko Rosjanom. Chociaż nienawiść do napastnika jest normalna, pewnego dnia wyznaczonym celem „uzasadnionej nienawiści” możesz być ty.
  • Nie możemy nadal akceptować idei „uzasadnionej nienawiści” – że jest w porządku nienawidzić i wzywać do przemocy wobec dowolnej grupy – ponieważ grupa docelowa dnia jest ustalana przez siły, które ostatecznie dążą do zniszczenia nas wszystkich
  • Wojna światowa to faza 2 planu Wielkiego Resetu, który obejmuje zniszczenie łańcuchów dostaw, sektora energetycznego, dostaw żywności i siły roboczej, aby stworzyć zależność od rządu, która z kolei zostanie przejęta przez prywatne interesy i banki centralne poprzez upadek światowej gospodarki
  • Pandemiczne blokady przyspieszyły czwartą rewolucję przemysłową – transhumanistyczne marzenie o połączeniu człowieka i maszyny, co pozwoli elicie technokratycznej kontrolować całą ludzkość – a zakłócenia spowodowane wojną przyspieszą ją jeszcze bardziej

Jak zauważył historyk i szkocki prezenter telewizyjny Neil Oliver w powyższym filmie, wielu ma wrażenie, że utknęło w „egzystencjalnej walce między dobrem a złem”. Być może czujesz tę „pełzającą wrogość”, którą opisuje Oliver. Dotyka nas jeden kryzys po drugim, ale w tych kryzysach nie ma nic „organicznego” ani naturalnego.

Wydają się wymyślone i celowe. Pytanie w głowie wszystkich brzmi „Dlaczego?” Dlaczego ktokolwiek miałby celowo kreować strach, zniszczenie, nienawiść, nędzę i żal? Dla większości ludzi takie zło jest niewyobrażalne i dlatego nie chcą wierzyć, że to się dzieje. A jednak oto jesteśmy — na krawędzi wojny światowej.

Ziarna nienawiści są celowo zasiane

Podczas gdy dni pokoju na ziemi były nieliczne w historii ludzkości, teraz obserwujemy eskalację nienawiści, a nawoływania do przemocy i jawnego morderstwa są aktywnie popierane. Oliver zwraca uwagę, że Meta, firma macierzysta Facebooka i Instagrama, złagodziła politykę szerzenia nienawiści w niektórych krajach — ale tylko pod warunkiem, że nienawiść jest skierowana przeciwko Rosjanom.

Chociaż nienawiść do napastnika jest normalna, pewnego dnia wyznaczonym celem „uzasadnionej nienawiści” możesz być ty. Pewnego dnia Meta może zdecydować, że jest w porządku nawoływać do śmierci wszystkich chrześcijan. Albo wszystkich Żydów. Albo wszystkich białych (właściwie już to zrobili). Lub wszystkich niezaszczepionych ludzi (zrobili to również).  Rozumiecie, co mam na myśli.

Tak więc pytanie brzmi, czy nadal akceptujemy ideę „uzasadnionej nienawiści” – że można nienawidzić i wzywać do przemocy wobec dowolnej grupy? Zwłaszcza gdy wiemy, że o grupie docelowej decydują siły, które ostatecznie dążą do zniszczenia nas wszystkich?

 

Jak zauważył Oliver: „Jesteśmy manipulowani jak nigdy dotąd w historii”. Odmowa uznania, że ​​jesteś manipulowany, stawia cię w bardzo niebezpiecznym miejscu, ponieważ uznanie, że manipulacja ma miejsce, jest pierwszym krokiem do rozwinięcia oporu przeciwko niej.

W tej chwili media, rząd i liderzy biznesu podsycają nienawiść do rosyjskich obywateli, a nawet ludzi o rosyjsko brzmiących nazwiskach, którzy nie mają nic wspólnego z decyzją Putina o wkroczeniu na Ukrainę i chociaż może się to wydawać „uzasadnione”, jest to skrajnie niebezpieczne.

Po prostu widzieliśmy ten sam rodzaj wściekłych wyrazów nienawiści wobec nieszczepionych mniej niż rok temu. Cała ta nienawiść trafia prosto w ręce technokratycznej elity, która potrzebuje chaosu i niepokoju, by narzucić nam swoją wolę. Po prostu musimy nauczyć się opierać tym Pawłowiańskim reakcjom.

Faza 2 Wielkiego Resetu

Chociaż Oliver nie zwraca uwagi na ten związek, wydaje mi się jasne, że bębny wojny są nieodłączną częścią planu Wielkiego Resetu. Środki zaradcze pandemii i ich niszczycielski wpływ na światową gospodarkę to część 1. Wojna to część 2. Anonimowy korespondent niedawno napisał o tym na WinterOak.org: 1

„Witamy w drugiej fazie Wielkiego Resetu: wojnie. Podczas gdy pandemia zaaklimatyzowała świat do lockdownów, znormalizowała akceptację eksperymentalnych leków, przyspieszyła największy transfer bogactwa do korporacji, dziesiątkując MŚP [małe i średnie przedsiębiorstwa] i dostosowała pamięć mięśniową operacji siły roboczej w ramach przygotowań na cybernetyczną przyszłość, potrzebny był dodatkowy czynnik, aby przyspieszyć załamanie gospodarcze, zanim narody będą mogły zorganizować plany ratunkowe.

Artykuł przedstawia „kilka sposobów, w jakie obecny konflikt między Rosją a Ukrainą jest kolejnym katalizatorem programu Wielkiego Resetu Światowego Forum Ekonomicznego, ułatwianego przez połączoną sieć globalnych interesariuszy i rozproszoną sieć partnerstw publiczno-prywatnych”.

 

Zmiany w łańcuchach dostaw i globalnej sile roboczej

Po pierwsze, wszelkiego rodzaju łańcuchy dostaw są zakłócane na bezprecedensowy poziom i tempo przez wojnę między Rosją a Ukrainą. Rosną też niedobory paliw i inflacja. Anonimowy autor przewiduje, że w miarę utrzymywania się napięć geopolitycznych między sojuszem NATO a osią chińsko-rosyjską „drugi skurcz może pogrążyć gospodarkę w stagflacji”.

Stagflacja 2 to sytuacja gospodarcza, w której inflacja i stopa bezrobocia są wysokie, a wzrost gospodarczy spowalnia. To niepewny dylemat dla polityki gospodarczej, ponieważ strategie, które pomagają obniżyć inflację, mogą również pogorszyć bezrobocie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule  z 10 marca 2022 r. „Dlaczego stagflacja jest koszmarem gospodarczym”. 3

„Kolejna recesja zwiększy globalne pragnienie zasobów, zawęzi zakres samowystarczalności i znacznie zwiększy zależność od dotacji rządowych”, stwierdza anonimowy pisarz Winter Oak. Rzeczywiście, zależność od rządu jest wyraźnym celem globalnej kliki, która naciska na Wielki Reset. Jak inaczej można skłonić ludzi do rezygnacji z suwerenności nad własnym ciałem i życiem?

Uniwersalny dochód podstawowy to jedna z planowanych strategii, która spowoduje uzależnienie. Zapewni również, że wszyscy będziemy równie biedni i nie będziemy w stanie zagrozić ich monopolowi na władzę i bogactwo. To właśnie mają na myśli, gdy mówią o uczynieniu świata „uczciwym i sprawiedliwym”.

Czwarta rewolucja przemysłowa

Jak zauważono w artykule Winter Oak, powracającym tematem w Czwartej rewolucji przemysłowej Klausa Schwaba jest połączenie człowieka i maszyny. Technologie i innowacje naukowe staną się przedłużeniem naszych własnych ciał i umysłów. Ludzie korzystający z technologii rozszerzonej i połączonej z chmurą znajdują się w centrum siły roboczej nowej generacji.

„Ci, którzy stoją na czele Wielkiego Resetu, starają się zarządzać ryzykiem geopolitycznym, tworząc nowe rynki, które obracają się wokół cyfrowych innowacji, e-strategii, teleobecności, sztucznej inteligencji, robotyki, nanotechnologii, Internetu rzeczy i Internetu ciał” – zauważa anonimowy pisarz. .

„Zawrotna prędkość, z jaką wdrażane są technologie AI, sugeruje, że optymalizacja takich technologii początkowo będzie miała wpływ na tradycyjne branże i zawody, które oferują sieć bezpieczeństwa dla setek milionów pracowników, z rolnictwa, handlu detalicznego, gastronomii, produkcji i firm kurierskich.”

W rzeczywistości przykłady miejsc pracy, które są lub będą zastąpione przez sztuczną inteligencję, obejmują pracowników fabrycznych, telemarketerów, księgowych, obsługę klienta, recepcjonistki, sprzedaż detaliczną, kasjerów, niektóre stanowiska w mediach, kurierów i miejsca pracy w zakresie dostaw, prace związane z bezpieczeństwem, pracowników fast foodów, taksówkarzy, rolników i określone stanowiska medyczne, w tym chirurgów i techników laboratoryjnych. 4

 

„Chociaż od dawna przewidywano, że zwiększone wykorzystanie technologii w sektorze prywatnym spowoduje masową utratę miejsc pracy, pandemiczne blokady i nadchodzące zakłócenia spowodowane wojną przyspieszą ten proces, a wiele firm pozostanie bez innej opcji oprócz zwolnienia pracowników i zastąpienia ich kreatywnymi rozwiązaniami technologicznymi po to aby ich firmy przetrwały” – stwierdza anonimowy pisarz.

 

Cele Zrównoważonego Rozwoju w centrum uwagi

Wojna ukraińska zmniejsza również zależność Europy od rosyjskiej energii, wzmacniając tym samym pilną potrzebę realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, planu, który jest absolutnie kluczowy dla Wielkiego Resetu. W ślad za Wielkim Resetem decydenci na całym świecie wykorzystują sankcje wobec rosyjskiego sektora energetycznego, aby przyspieszyć przejście na „zieloną” energię.

Na marginesie, w 2011 roku HuffPost opublikował artykuł, w którym dyskutowano, czy wojna nuklearna może być pomocna w odwróceniu globalnego ocieplenia. 5 I oto jesteśmy w 2022 roku, kiedy wojna jest wykorzystywana do pchania „zielonej” agendy do przodu. Czy to przypadek? A może wojna zawsze była częścią planu?

Według HuffPost naukowcy NASA modelowali skutki wojny obejmującej 100 bomb na poziomie bomb z Hiroszimy, co odpowiada 0,03% światowego arsenału nuklearnego. Naukowcy doszli do wniosku, że w takim przypadku „5 milionów ton metrycznych sadzy zostałoby przeniesionych do najniższej części atmosfery”, co spowodowałoby globalne ochłodzenie.

„Wojna na małą skalę” może obniżyć globalną temperaturę średnio o 2,25 stopnia F na dwa do trzech lat. W obszarach tropikalnych może nastąpić spadek temperatury między 5,4 a 7,2 stopni F.

Choć Zielony Nowy Ład może brzmieć atrakcyjnie (kto nie chce świata wolnego od zanieczyszczeń?), ostatecznie chodzi o stworzenie systemu kontroli, w którym zasoby świata należą do najbogatszych z bogatych, podczas gdy resztę populacji można kontrolować poprzez alokację tych zasobów, w tym energii. Jak wyjaśniono w artykule Winter Oak:

„W takiej ekonomicznej konstrukcji konglomeraty posiadające aktywa mogą przekierować przepływ globalnego kapitału, dostosowując inwestycje do celów zrównoważonego rozwoju ONZ i konfigurując je jako zgodne z zasadami zarządzania środowiskowego, społecznego i korporacyjnego (ESG), aby w wyniku katastrofy można było budować nowe rynki międzynarodowe i nędzę potencjalnie setek milionów ludzi, których dotknęła zapaść ekonomiczna spowodowana wojną.

Dlatego wojna jest ogromnym impulsem dla rządów, które naciskają na reset, aby aktywnie dążyć do niezależności energetycznej, kształtować rynki w kierunku „zielonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu” i ostatecznie przesunąć populacje w kierunku systemu limitów i handlu, znanego również jako gospodarka kredytów węglowych.

To scentralizuje władzę w rękach kapitalistów interesariuszy pod życzliwym przebraniem ponownego wymyślania kapitalizmu za pomocą sprawiedliwszych i bardziej ekologicznych środków, używając zwodniczych sloganów, takich jak „Odbuduj lepiej”, bez poświęcania imperatywu ciągłego wzrostu kapitalizmu”.

 

Niedobory żywności są dobrodziejstwem dla przemysłu żywności syntetycznej

Wojna na Ukrainie i decyzja Rosji o zablokowaniu eksportu nawozów i upraw żywnościowych również spowodują niedobory żywności, co również wpisuje się w plan Wielkiego Resetu. W ostatnich latach zostaliśmy nakłaniani przez frontmanów Wielkiego Resetu, takich jak Bill Gates, abyśmy przestali jeść prawdziwe mięso i zamiast tego przeszli na syntetyczne mięso hodowane w laboratorium. Oczywiście Gates inwestuje w te fałszywe technologie żywieniowe.

Uzależnienie ludzi od opatentowanej syntetycznej żywności przyniesie korzyści globalistom na wiele sposobów. Ludzie będą chorować, a tym samym będą bardziej zależni od pomocy rządowej. Będą zależni od żywności produkowanej przez monopole, a tym samym łatwiejsze do kontrolowania. A z czasem, gdy ludzie zapomną, jak uprawiać i hodować żywność, wzrośnie zdolność kontrolowania globalnej populacji.

Sankcje wobec Rosji mogą przyspieszyć siatkę kontroli

Winter Oak również przewiduje, że: 6

„Wykluczenie Rosji ze SWIFT (The Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) zapowiada reset ekonomiczny, który wygeneruje dokładnie taki rodzaj ciosu zwrotnego, jaki jest niezbędny do skupienia dużej części globalnej populacji w technokratycznej sieci kontroli.

Jak zaopiniowało kilku ekonomistów, wykorzystanie SWIFT, CHIPS (systemu płatności międzybankowych Izby Rozliczeniowej) i dolara amerykańskiego przeciwko Rosji tylko pobudzi geopolitycznych rywali, takich jak Chiny, do przyspieszenia procesu dedolaryzacji.

Głównym beneficjentem sankcji gospodarczych wobec Rosji wydają się być Chiny, które mogą zmienić kształt eurazjatyckiego rynku, zachęcając państwa członkowskie Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO) i BRICS do ominięcia ekosystemu SWIFT i rozliczania transgranicznych płatności międzynarodowych w cyfrowym juanie.

Chociaż popyt na kryptowaluty odnotuje ogromny wzrost, prawdopodobnie zachęci to wiele rządów do coraz większej regulacji sektora za pomocą publicznych blockchainów i egzekwowania wielostronnego zakazu zdecentralizowanych kryptowalut.

Przejście na kryptowaluty może być próbą generalną, która ma ostatecznie przyspieszyć plany programowalnych pieniędzy nadzorowanych przez federalnego regulatora, prowadząc do większego przyrostu władzy w rękach potężnej globalnej technokracji i tym samym uszczelniając nasze zniewolenie przez instytucje finansowe.

Wierzę, że ta wojna doprowadzi waluty do parytetu, tym samym zwiastując nowy moment Bretton Woods, który obiecuje przekształcenie funkcjonowania międzynarodowej bankowości i współpracy makroekonomicznej poprzez przyszłe przyjęcie walut cyfrowych banku centralnego.

Jakby na zawołanie Biały Dom 9 marca 2022 r. wydał zarządzenie w sprawie „Zapewnienia odpowiedzialnego rozwoju zasobów cyfrowych”. 7 Zgodnie z tym zarządzeniem postęp technologiczny w zakresie zasobów cyfrowych ma „głębokie konsekwencje dla ochrony konsumentów, inwestorów i przedsiębiorstw, w tym dla prywatności i bezpieczeństwa danych; stabilność finansowa i ryzyko systemowe; przestępczość; bezpieczeństwo narodowe; umiejętność korzystania z praw człowieka; integracja finansowa i kapitał własny; oraz zapotrzebowanie na energię i zmiany klimatyczne”.

„Niespójne kontrole” mające na celu obronę przed ryzykiem – które rozciągają się od integralności systemu i zapobiegania przestępczości po integrację finansową i sprawiedliwość oraz zwalczanie zmian klimatycznych i zanieczyszczenia – teraz „wymagają ewolucji i dostosowania podejścia rządu Stanów Zjednoczonych do zasobów cyfrowych”.

Istnieje również możliwość ataku cybernetycznego na krytyczną infrastrukturę bankową, co skutkowałoby globalnym zapotrzebowaniem na zwiększone bezpieczeństwo cybernetyczne. To jest dokładnie to, czego chce i potrzebuje technokratyczna elita, ponieważ ułatwiłoby to wprowadzenie tożsamości cyfrowej i powiązanej z nią sieci nadzoru.

 

Powstanie globalnej technokracji

Według autora Winter Oak konsekwencje gospodarcze wojny na Ukrainie mogą być tak katastrofalne, że mogą wymagać niedoborów finansowych z zastrzykiem prywatnego kapitału, a to „skutecznie sprawi, że tradycyjny rozdział władzy między centralnymi instytucjami bankowymi a rządami stanie się przestarzały”.

Banki centralne znajdą się wówczas w sytuacji, w której będą mogły nieproporcjonalnie wpływać na gospodarkę całych narodów, skutecznie podważając suwerenność narodową. Krótko mówiąc, taka sytuacja umożliwiłaby globalnej technokracji przejęcie i zmonopolizowanie globalnego procesu decyzyjnego.

Strach jest narzędziem tyranów

Jak zauważyła dziennikarka śledcza Whitney Webb w swoim artykule z 2 marca 2022 r. „Ukraina i nowa Al-Kaida” 8 , wojna na Ukrainie wydaje się być manifestacją „proroctwa” CIA forsowanego w ciągu ostatnich dwóch lat, które przewidywało że „transnarodowa sieć białej supremacji” z rzekomymi powiązaniami z konfliktem na Ukrainie będzie kolejną globalną katastrofą, jaka spadnie na świat, gdy zagrożenie COVID-19 zniknie”.

Krótko mówiąc, konflikt ukraińsko-rosyjski może być „aktem otwierającym najnowszą iterację pozornie niekończącej się „wojny z terrorem” – pisze Webb. Znowu wracamy do potrzeby technokratów, by sfabrykować uzasadnienia dla wprowadzenia Wielkiego Resetu.

Potrzebują nas, abyśmy żyli w strachu, bo bojaźliwi ludzie chętnie udzielą nadzwyczajnych uprawnień przywódcom, którzy z kolei odbiorą ci twoje prawa „dla twojego własnego bezpieczeństwa”. W ciągu ostatnich dwóch lat odebrano nam nawet prawo do wyrażania swoich poglądów, a ludzie, którzy sprzeciwiają się oficjalnej narracji, zostali zidentyfikowani jako „krajowe zagrożenie terrorystyczne nr 1”. 9

Nasze rządy skłóciły sąsiada z sąsiadem, rodzica z dzieckiem i przyjaciela z przyjacielem. Za każdym razem, gdy poddajemy się i przyjmujemy ich nienawistną retorykę jako naszą, oni wygrywają, a my przegrywamy. Wygrywają nastawiając nas przeciwko sobie, ponieważ jeśli będziemy nienawidzić i walczyć ze sobą, nie będziemy nienawidzić ich i walczyć z nimi — i oni o tym wiedzą.

 

Źródło: mercola.com

Przypisy:

1, 6 Winter Oak March 9, 2022

2, 3 The Conversation March 10, 2022

4 Scout Network February 19, 2022

5 HuffPost February 26, 2011

7 White House Executive Order March 9, 2022

8 The Last American Vagabond March 2, 2022

9 AIER February 17, 2022

 

WESPRZYJ NAS

Jeśli podobają się Państwu treści które publikujemy i uważacie, że powinny docierać do większej ilości odbiorców, prosimy o wsparcie rozwoju naszej strony.
Wybraną kwotą:

10,00 PLN
50,00 PLN
100,00 PLN

Lub inną dowolną:

PLN

Dziękujemy

WSPIERAM

ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: