O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA – O miłowaniu Jezusa nade wszystko

1. Błogosławiony jest, kto rozu­mie, co znaczy kochać Jezusa i dla Jezusa wzgardzić samym sobą. Dla tego Umiłowanego wszystko inne, co miłujemy, opuścić trzeba: albowiem Jezus chce być kochanym sam i nade wszysko.
Miłość stworzenia jest zwodnicza i niestała; miłość Jezusa wierna i trwała. Kto się przywiązuje do stworzenia, z upadającym upadnie; a kto ukocha Jezusa, na wieki utwierdzony będzie.
Tego kochaj i za przyjaciela sobie obierz, który cię nie odstąpi, cho­ciaż cię wszyscy odstąpią, i który, gdy przyjdzie twój koniec, nie do­puści, ażebyś miał zginąć. Czy chcesz, czy nie chcesz, mu­sisz się kiedyś rozstać ze wszystkimi.

2. Żyjąc i umierając, trzymaj się Jezusa i porucz [powierz] się wiernej miłości Jego, bo kiedy cię wszystko odstąpi,  On jeden cię wesprzeć może. Ukochany twój jest taki, że nikogo obcego przypuścić nie chce, lecz sam chce posiadać całe twe serce, i jako Król królować na własnej stolicy.
Gdybyś umiał uwolnić serce od wszelkiego stworzenia, Jezus chętnie mieszkałby w tobie.

Wszystko niemal utracisz, co tylko na ludziach oprzesz a nie na Jezusie.
Nie opieraj się na trzcinie, chwie­jącej się od wiatru: bo wszelkie ciało jako trawa więdnie je, i wszelka chwała jego upada jako kwiat polny (Izaj. 11. 6.)

3. Prędko się zawiedziesz, jeśli tyl­ko na powierzchowność ludzką zwa­żać będziesz.
Jeśli bowiem twego tylko pociesze­nia i korzyści szukasz u drugich, naj­częściej znajdziesz zawód i szkodę.
Jeżeli we wszystkiem szukasz Je­zusa, niezawodnie znajdziesz Jezusa. Jeśli zaś szukasz samego siebie, znajdziesz siebie, ale na zgubę swoją.
Albowiem człowiek, który nie szu­ka Jezusa, więcej sobie szkodzi, niźli wszyscy przeciwnicy jego, niźli świat cały.


Tomasz a Kempis – O NAŚLADOWANIU CHRYSTUSA. KSIĄG CZTERY.Kraków 1922 r. Wydawnictwo Księży Jezuitów

Agnieszka Szaroleta

Zdrowa nauka Kościoła przeciw kłamstwom modernistów: „Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.” (2 Tym. 4:3-4)

Zostaw komentarz

%d bloggers like this: