O prawdziwej pobożności.

A jak wierność nakłania nas do zachowywania wszystkich przykazań Bożych, tak pobożność sprawia, że spełniamy je chętnie i gorliwiej. Stąd też taki, co nie przestrzega wszystkich przykazań Bożych, nie może się uważać ani za dobrego ani za pobożnego, gdyż na to, żeby być dobrym, potrzeba mieć miłość, ażeby zaś być pobożnym, należy mieć prócz miłości wielką pochopność i zapał do dobrych uczynków.

Czytaj dalej

Herezja przeciw świętej miłości – św. Franciszek Salezy

Wystarczy uchybić miłości przekraczając którekolwiek z przykazań, aby nasza miłość nie była już ani pełna, ani powszechna. Serce zaś, w którym ta miłość przebywa, nie jest wtedy już sercem prawdziwego miłośnika, i – co za tym idzie – nie jest również sercem naprawdę dobrym.

Czytaj dalej