Tag: św. Franciszek Salezy

Nauka Katolicka

O prawdziwej pobożności.

A jak wierność nakłania nas do zachowywania wszystkich przykazań Bożych, tak pobożność sprawia, że spełniamy je chętnie i gorliwiej. Stąd też taki, co nie przestrzega wszystkich przykazań Bożych, nie może się uważać ani za dobrego ani za pobożnego, gdyż na to, żeby być dobrym, potrzeba mieć miłość, ażeby zaś być pobożnym, należy mieć prócz miłości wielką pochopność i zapał do dobrych uczynków.