Św. Leonard z Porto Maurizio

Przewodnik do Spowiedzi generalnej

 

O spowiedzi generalnej cz.1 – Pożytki

O spowiedzi generalnej cz.2 – Kiedy jest konieczna?

O spowiedzi generalnej cz.3 – Jak dobrze odbyć spowiedź z całego życia ?

 


 

Św. Bp. Józef Sebastian Pelczar

Warunki dobrej spowiedzi

 

 

Warunki dobrej spowiedzi Cz.1 – Rachunek sumienia

Pamiętajże więc dobrze, że nie tylko te spowiedzi są złe, nieważne i świętokradzkie, w których zupełnie świadomie i dobrowolnie grzech jaki ciężki zatajasz i wyznać go nie chcesz, ale też i te są złe i nieważne, w których dla braku należytego wglądnięcia w siebie samego, dla braku dobrego badania i rachunku sumienia, grzechów ciężkich nie wyznajesz, dlatego, że ich niby nie poznajesz i nie pamiętasz, … nie poznajesz i nie pamiętasz ze swej winy, dla lenistwa i niedbalstwa w rachunku sumienia!

 

Warunki dobrej spowiedzi Cz.2 – Żal za grzechy

Zamiast Boga, który mieszka w duszy każdego człowieka, łaską Bożą ozdo­bionego — mieszka w twej duszy namiętność i grzech, a z nimi szatan!… Zamiast świątyni Ducha Św., którą przed grzechem byłeś —
jesteś teraz świątynią szatana!… grzesznikiem i podłym niewdzięcznikiem!
Wszystkiem tem, co ci Bóg dał, Boga obra­żałeś! Dał ci Bóg oczy, obrażałeś Go oczy­ma, dał mowę, obrażałeś mową… dał ręce, obra­żałeś rękoma… dał rozum, obrażałeś rozumem i t. d. Jak cię oburza obraz niewdzięczności ludz­kiej? Przypatrz się obrazowi niewdzięczności swej własnej względem największego Dobro­czyńcy swego — Boga! i przeraź się tą nie­wdzięcznością swoją… i żałuj tego. O, niech cię obraz twej duszy przerazi… za­smuci… i do żalu pobudzi.

Warunki dobrej spowiedzi Cz.3 – Postanowienie poprawy

Do dobrej spowiedzi i otrzymania oduszczenia grzechów nie wy­starczy samo tylko pragnienie poprawy, nie wystarcza jakaś tylko chęć lub chętka po­prawy, ale musi być szczera i stanowcza wola i silne postanowienie poprawy, — musisz sobie i Panu Bogu z serca powiedzieć: chcę i muszę się poprawić! Sama tylko chęć i pragnienie pieniędzy nikogo bogatym nie zrobią… Chęć i pragnienie jedzenia głodnego nie nasycą, ale musi się wziąć do jedzenia i jeść.

Warunki dobrej spowiedzi Cz.4 – SZCZERA spowiedź

1. Pierwszą przyczyną nieszczerości jest wro­dzona każdemu pycha i miłość własna, że nie­jeden chce za lepszego uchodzić, aniżeli jest w istocie, — i gdy przyjdzie do spowiedzi, to pycha i z niej pochodzący fałszywy wstyd usta mu zamykają i tak jakąś bojaźnią go napełniają, że nie ma odwagi szczerze swych grzechów wyznać, jakby nie wiedzieć co mu się tam stać miało! — W dodatku niejeden już od dziecka przywykł do wymawiania swych win, i choćby nawet z  kłamstwem, i tak się do tego przyzwyczaił, żeby się uniewinniać i wymawiać, że potem z przyzwyczajenia i na spowiedzi, nieraz nawet już bezmyślnie, wy­mawia się, uniewinnia i kłamie, zamiast się do swej winy przyznać i oskarżać….

Warunki dobrej spowiedzi Cz.5 – Zadośćuczynienie

Nie zadawalniaj się pokutą od kapłana ci nadaną, ale oprócz pokuty, którą ci kapłan nadał, sam sobie jakichś pokut przydaj, a zwła­szcza w duchu pokuty znoś cierpliwie te kary i krzyżyki, które Pan Bóg na ciebie włoży lub dopuści, np. cierpienia, choroby, krzywdy ludzkie i przykrości, jakich od ludzi doznajesz, i ofiaruj to wszystko Panu Bogu za swe grzechy, mówiąc często: Boże, przyjm to za grzechy mo­je!

Św. Sobór Trydencki poucza, że cierpliwem znoszeniem krzyżyków, w połączeniu z zasługami Pana Jezusa, możemy najlepiej i naj­skuteczniej za grzechy nasze odpokutować i za­dośćuczynić.

««»»

SAKRAMENT PRZEBACZENIA

 

Sakrament przebaczenia – Żal doskonały i niedoskonały

Sakrament przebaczenia – Skutki żalu doskonałego dla duszy w stanie grzechu.

Sakrament przebaczenia – Skutki żalu doskonałego dla duszy w stanie łaski

Sakrament przebaczenia – Stopnie żalu doskonałego

Sakrament przebaczenia – Jak łatwo jest wzbudzić żal doskonały

Sakrament przebaczenia -Różne formy aktu miłości doskonałej

Sakrament przebaczenia – Kiedy wzbudzać akt żalu doskonałego.

Sakrament przebaczenia – Postanowienie poprawy

Sakrament przebaczenia – Wybór spowiednika

SAKRAMENT PRZEBACZENIA – Wyznawanie niedoskonałości

 

Świętokradzkie spowiedzi bez żalu za grzechy

 

Codziennie wieczorem wspieramy osoby wyrażające swoje poddanie się woli Boga naszą modlitwą:

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: