priorytet

ZDAJ SIĘ NA WOLĘ BOŻĄ! (1) – O zasadach i istocie zupełnego zdania się na Opatrzność Boską

PRZEDMOWA

O zasadach i istotnej naturze cnoty zupełnego zdania się na Opatrzność Boską.  Obrona i wytłumaczenie nauki Ojca Caussade’a.

I.

(…) Ojciec Caussade przedstawia bardzo jasno, w swych listach, dwie zasady, które stanowią podstawę cnoty zdania się na Opatrzność Boską:

1. Pierwsza zasada: iż nic się stać nie może tak w porządku przyrodzonym, jako i w nadprzyrodzonym czego by Bóg przed wieki nie przewidział, nie chciał, lub nie dopuścił.Czytaj dalej »ZDAJ SIĘ NA WOLĘ BOŻĄ! (1) – O zasadach i istocie zupełnego zdania się na Opatrzność Boską

FATIMA – Czy odpowiesz na wezwanie?

Święty Augustyn mówi nam, że musimy się modlić, tak jakby wszystko zależało od Boga,  a działać tak, jakby wszystko zależało od nas. Często zapominamy o tym drugim. O fakcie że oprócz modlitwy każdy z nas ma obowiązek działać.

Często też nie jesteśmy świadomi co i jak robić. Żeby przejść do działań trzeba mieć widzę. Jaką wiedzę mamy o Fatimie? Czy potrafimy powiedzieć czego żąda od nas Niebo?  Większość z nas niestety, jeśli już w ogóle ma wiedzę, to tylko pobieżną np. o wezwaniu do praktykowania pierwszych sobót miesiąca. Wie, ale nie stosuje się do żądań Matki Bożej…  Za to sporo wiemy i czytamy o 3 tajemnicy fatimskiej i jej interpretacjach, mniej czy bardziej prawdopodobnych. Tylko co to nam daje, jeśli jest to tylko ciekawość z której nic nie wynika oprócz stwierdzeń, że nic nie można zrobić?Czytaj dalej »FATIMA – Czy odpowiesz na wezwanie?

Na kolana przed Chrystusem – Królem!

We wrześniu 1880 r. odbyła się w Rzymie manifestacja na cześć rewolucjonistki Ludwiki Michel. Jeden z wolnomularzy miał mowę, sławiącą Lucyfera, chorążego modernistycznych idei. Ktoś z tłumu zawołał: Evviva Satana! Niech żyje szatan! Pięć tysięcy głosów powtórzyło: Nie ma Boga! Niech żyje djabeł! Noszono przez całe lata w Genui podczas uroczystości Mazziniego czarną chorągiew z obrazem Lucyfera. Prezydent antyklerykalnego koła, idąc za sztandarem, oświadczył: Naszym celem jest zatknąć chorągiew szatana na wszystkich kościołach i na Watykanie. Przyjdzie dzień, gdy książę tego świata, pan nasz, zatriumfuje nad Chrystusem, i jako prawdziwy Bóg czczony będzie. A więc satanokracjapanowanie diabła!

My głosimy teokrację, panowanie Chrystusa i Boga! Chrystus jest drogą. Mówimy drogą, a nie jedną z wielu dróg. Jest tylko jedna droga. Chrystus jest prawdą. Powtarzamy prawdą, nie jedną z wielu prawd. Chrystus jest życiem. To są trzy podstawowe prawdy katolicyzmu.

Czytaj dalej »Na kolana przed Chrystusem – Królem!