Category: Nauka Katolicka

Nauka Katolicka

OBOWIĄZKI i OBIETNICE w osobistym poświęceniu się SERCU JEZUSA – Wg. św. Małgorzaty Alacoque

Wynagradzać Sercu Jezusowemu za niewdzięczność, wzgardę, nieuszanowanie, lekceważenie, oziębłości świętokradztwa, jakich doznaje w Najświętszym Sakramencie od grzeszników;w tej intencji, jak i w innych intencjach Dzieła przyjmować Komunię
Św. w każdy pierwszy piątek miesiąca (w razie przeszkody — w niedzielę po nim następującą) i odbywać co miesiąc tzw. „Godzinę świętą”.

Nauka Katolicka

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 5)

Nie ma boleśniejszej męki dla Pana Jezu­sa jak ten rozdział duszy, która Mu się na wpół tylko oddaje, walcząc wciąż z Jego miłością, odmawia Mu wszystkich pra­wie ofiar… Tak jak gdyby to rzeczą było możebną Ewangelię ze światem pogodzić i tym sposobem niebo ku ziemi przychylić. Pan Jezus nie znosi podobnego stanu. On nie pozostanie w takiej duszy, odstręczy go ona wkrótce od siebie i pocznie on się odsuwać od niej…

Nauka Katolicka

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 4)

Żeby jednak śmierć stała się nam słod­ką i chwalebną, trzeba umrzeć całkowicie dla świata i dla samych siebie. Jeżeli kto ma jeszcze jakiekolwiek przywiązanie do ziemi i najmniejszy pociąg do życia świa­towego, Jezus, nie tylko że nie będzie żył i królował w nas, lecz wkrótce usunie się zupełnie, pozostawiając nas samych w ciem­nościach nocy na smętnym grobie świata.

Nauka Katolicka

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 3)

Przyznaj tedy, że w grzechu największe jest zło. Grzesząc stajesz się niewolnikiem. Jakże często powtarzasz: „nie mogę.“ Tak jest, grzech zapanowawszy w twem sercu silniejszym jest od ciebie, on cię prowadzi do zguby, rujnuje cię, zabija, ze szczętem ogołaca. A iluż to ludzi w tej strasznej niewoli zostaje? Jest to największa tajemni­ca i najsmutniejsza prawda. Dusze zruj­nowane już nie czują, już nie kochają…

Nauka Katolicka

O lenistwie i jego skutkach w życiu duchowym

Leniwiec bowiem chce, i nie chce, a pożądliwości zabijają leniwego (Przysł. 21, 25). Dlatego też, że do dzieła ozięble się zabierają, brzemię prawa Bożego, które samo w sobie jest lekkim, staje się dla nich bardzo ciężkim, i chociaż wiele się trudzą, jednakże mało postępu czynią, ściągając wreszcie na siebie to przekleństwo: „Iżeś jest oziębłym, pocznę cię wyrzucać z ust moich” (Apok. 3, 16).

Nauka Katolicka

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 2)

Wejdżmyż w to źródło Boskiej miłości Jezusa, aby w nim prawdziwą miłość zaczerpnąć… a spostrzegłszy, jak mało dotychczas kochaliśmy Go prawdziwie, starajmyż się teraz przynajmniej wynagrodzić Mu tę niewdzięczność, i choć teraz pocieszymy Zbawcę naszego…
Niestety, na świecie ludzie nie myślą o Bogu, nic dla Niego nie czynią, mają wstręt do wszelkich cierpień, wstręt do krzyża; a więc Go nie kochają.