Tag: św. Tomasz z Akwinu

Nauka Katolicka

O głupocie duchowej – św.Tomasz z Akwinu

Albo w wyniku pogrążenia przez człowieka swego zmysłu w rzeczach ziemskich, przez co jego zmysł staje się niezdolny do pojmowania rzeczy boskich, zgodnie z 1 Listem do Koryntian 2,14: „człowiek zmysłowy nie pojmuje tego, co jest z Ducha Bożego”.
Jest z tym podobnie jak z człowiekiem, któremu nie smakują rzeczy słodkie, bo jego zmysł smaku doznał zepsucia. Tego rodzaju głupota jest grzechem.

Wprawdzie nikt nie chce być głupim, to jednak chce tego, co do głupoty prowadzi,