Tag: 33 dni

 • TAJEMNICA MARYI – cz. IV ost.

  TAJEMNICA MARYI – cz. IV ost.

  Jeżeli znalazłaś skarb ukryty na polu Maryi, drogocenna perłę z Ewangelii56, trzeba ci sprzedać wszystko, żeby ją zdobyć; trzeba, byś samą siebie złożyła  w ręce Maryi w ofierze i szczęśliwie znikła w Niej, by w Niej odnaleźć samego Boga. Kiedy Duch Święty zasadził w twojej duszy prawdziwe Drzewo Życia, jakim jest nabożeństwo, które ci objaśniłem,… więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 33 – ci

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 33 – ci

  Nie mogę nic milszego ofiarować mojemu Bogu jak całe moje serce ściśle z Nim jednocząc. A gdy dusza ma złączy się z Nim doskonale, wtedy radośnie zabije serce. Wówczas rzeknie mi Pan: Jeżeli ty chcesz być ze Mną, Ja chcę być z tobą. więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 32 -gi

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 32 -gi

  Jak tobie nie wystarczyłoby mieć wszystko oprócz Mnie, tak żadna twoja ofiara nie może Mi się podobać, jeśli Mi nie ofiarujesz całego siebie. Ofiaruj Mi siebie, daj Mi się cały, a ofiara twoja zostanie przyjęta. więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 31-szy

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 31-szy

  Ten, kto kocha prawdziwie, nie poddaje się pokusom, nie wierzy chytrym podszeptom wroga. Tak jak miłuje mnie w pomyślności, tak i w trudnościach miłować nie przestaje. więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 30 – ty

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 30 – ty

  Wielu ma dzisiaj Jezus tych, co kochają Jego Królestwo niebieskie, ale mało takich, którzy dźwigaliby Jego krzyż. Wielu ma spragnionych Jego pocieszenia, lecz mało pragnących dzielić z Nim ból. Wielu znajdzie przyjaciół do stołu, ale mało do postu. więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 29-ty

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 29-ty

  “Niech się nie spodziewa miłosierdzia Boga, kto obraża Jego świętą Matkę.” więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 28 -my

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 28 -my

  Jeśli więc głosimy doskonałe nabożeństwo do Najświętszej Dziewicy, to tylko w tym celu, by nabożeństwo nasze do Jezusa Chrystusa stało się gruntowniejsze i doskonalsze, oraz by podać łatwy i pewny środek do znalezienia Chrystusa. więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 27- my

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 27- my

  O najukochańszy Jezu, pozwól, abym w głębokim pokłonie złożył Ci moją wdzięczność za łaskę jaką mnie obdarzyłeś, dając mi Twoją Świętą Matkę, poprzez nabożeństwo Świętego Niewolnictwa. Dzięki temu, może być Ona moim adwokatem przed Twoim Majestatem i podporą w mojej nieskończonej nędzy. więcej

 • Modlitwy na III-ci tydzień II-go okresu z 33-ech dni ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję

  Litania do Ducha Świętego Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson. Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami. więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 26 -ty

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 26 -ty

  Z powyższego jasno wynika, że Maryja wielką otrzymała od Boga władzę nad duszami wybranymi. Inaczej nie mogłaby Ona w nich czynić sobie mieszkania, co Jej Bóg Ojciec nakazał… więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 25 -ty

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 25 -ty

  Wielka ufność w Bogu i w Maryi – Najświętsza Dziewica napełni cię wielką ufnością w Boga i w Siebie samą, bo nie będziesz już zbliżał się do Jezusa sam, lecz zawsze przez tę dobrą Matkę. więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 23

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 23

  Im więcej dusza poświęcona jest Maryi, tym bliższa jest Panu Jezusowi. I dlatego doskonałe poświęcenie się Panu Jezusowi nie jest niczym innym, jak doskonałym i całkowitym poświęceniem się Najświętszej Dziewicy. więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 22- gi

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 22- gi

  Prawdziwe nabożeństwo do Najśw. Maryi Panny jest stałe. Utwierdza ono duszę w dobrem i sprawia, że człowiek dla błahych powodów nie opuszcza praktyk religijnych. więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 21 -szy

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień 21 -szy

  Tym niemniej św. Tomasz uczy nas, że z godnie z porządkiem łaski ustanowionym przez Bożą Mądrość, Bóg zazwyczaj komunikuje się z człowiekiem jedynie przez Maryję. więcej

 • 33 dni ćwiczeń duchowych – dzień dwudziesty

  33 dni ćwiczeń duchowych – dzień dwudziesty

  Rozpoczynamy II-gi tydzień II-go okresu ćwiczeń duchowych do Aktu Ofiarowania się Jezusowi Chrystusowi przez Maryję „Poznanie Błogosławionej Dziewicy” WPROWADZENIE:  Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Cz. VIII, Rozdz. 1 W czasie drugiego tygodnia starać się będą we wszystkich swych modlitwach i uczynkach o to, by poznawać Najświętszą Dziewicę. O to poznanie prosić będą Ducha… więcej

Create a website or blog at WordPress.com