Każdy potrzebuje lub potrzebował nawrócenia. Niektórzy brutalnego zrzucenia z konia jak św. Paweł, a inni pobudki ze swojej „letniości”. „Obyś był zimny albo gorący!.”(Ap. 3.15)
Strona jest dla każdego, kto szuka w powszechnym zamęcie, głosu prawdy i katolickiej nauki zgodnej z Objawieniem Bożym czyli Tradycją i Pismem Św.  Jest też świadectwem nawrócenia jej założyciela który gubiąc Boga, w krytycznym momencie wybiera pomocników szatana na ziemi. Wracając do Boga dostrzega wokół siebie zgliszcza wiary. Okazuje się, że jako nawrócony, w dzisiejszym Kościele nazywającym się katolickim, a w rzeczywistości modernistycznym, zastaje to od czego uciekł –  masońskie idee, intronizację człowieka i odwrócenie od Boga plecami. Swoje teksty, opinie i wiersze publikuje pod pseudonimem Arkadiusz Niewolski. Kto ma uszy ten to słyszy…

Ratunek jest w Najświętszej Panience. Dlatego wracając do Boga, my jako niegodni niewolnicy Maryi stworzyliśmy miejsce służące „obudzeniu się” i poznaniu wiary katolickiej, takiej jaką wyznawali nasi pradziadkowie i wszystkie pokolenia przed nimi. Bóg i Jego Kościół jest niezmienny; nauka katolicka się nie „przeterminowała”. Czerpiemy ją z pism Świętych Kościoła, nieskażonych modernizmem katolickich książek, oraz katechizmów. Natomiast rzeczywistość staramy się komentować opierając się na tej nauce i na faktach. Kto ich nie zna i nie chce widzieć traci prawdę z oczu .

Nie zajmujemy się walką polityczną, ponieważ uznajemy, że tylko nawrócenie społeczeństwa da efekty polityczne i gospodarcze. Wiara katolicka nie popiera hazardu, a popieranie jakiegoś polityka w Polsce to niestety hazard, a nawet rosyjska ruletka…

Zapraszamy do czytania i pogłębiania wiedzy i wiary.

___________

Nasza deklaracja programowa

Strona NiewolnikMaryi.com powstała i istnieje wyłącznie po to by propagować nauki katolickie, informować o apostazji i zdradzie administracji watykańskiej, oraz nawoływać do nawrócenia.
Założyciele strony są niewolnikami Maryi ( nie mylić z Gospą – zjawą z Medjugorie) i uznają że NMP ostatni raz przemówiła w Fatimie. Wydaliśmy e-book analizujący w sposób dokładny te Objawienia.

W sposób szczególny prowadzeni przez Matkę Boga, czujemy się zobowiązani do propagowania całkowitego oddania się woli Boga Najwyższego, Jedynego i Niezmiennego.

Kierujemy się zasadą podaną nam przez naszego Pana Jezusa Chrystusa :

Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie A co nadto jest, od Złego pochodzi.” (Mt. 5. 37)

Wychodzimy z założenia że tylko Prawda nas wyzwoli. Niejeden autorytet legł w gruzach przed prawdą. Prowadzeni jesteśmy przez NMP, a więc nie możemy kłamać, albo pomijać niewygodnych faktów. Pamiętamy zawsze o tym, że Szatan nie mówi samych kłamstw, tylko w większości prawdy przemyca kłamstwa. Naszym celem jest wyłapywanie tej trucizny.

NiewolnikMaryi.com nie sprzedaje żadnych produktów ani usług. Nie ma klientów, ani pracowników. Nie akceptuje płatnych reklam. Nie jest powiązany z żadną partią polityczną, organizacją , radiem czy gazetą.

Rozwój strony zależy całkowicie od Opatrzności Bożej, poświęcenia czasu, energii i pieniędzy założycieli i dobrowolnych darowizn zwolenników.

Nigdy nie będziemy wspierać żadnych osób czy organizacji, ponieważ tylko oddolne nawrócenie ludzi może zmienić daną sytuacje; czy to w kraju czy na świecie.

NiewolnikMaryi.com reprezentuje Kościół Walczący. Pan nasz Jezus Chrystus powiedział : Nie przynoszę pokoju, ale miecz . My deklarujemy zwalczać Prawdą „ściek wszystkich herezji” – modernizm. W szczególności łamanie pierwszego przykazania Bożego, czyli fałszywy ekumenizm, łamanie piątego przykazania czyli aborcja, eutanazja itp., oraz fałszywe miłosierdzie. Są to trzy filary dzisiejszej synagogi szatana, która bezprawnie używa nazwy Kościół Katolicki.

Nie jesteśmy modernistami, tradycjonalistami, sedewakantystami czy lefebrystami. Po prostu staramy się być katolikami.

Oczywiście naszym nadrzędnym celem jest powrót jak największej liczby wiernych do prawdziwej wiary katolickiej. Zdajemy sobie sprawę, że świat nienawidzi za Prawdę i będzie nienawidził, ale oddajemy to wszystko Bogu, bo tylko  w Nim pokładamy nadzieję; nie w człowieku, obojętnie jaki urząd piastuje. Kto nie umie pogodzić się ze słowami św. Pawła niech milczy.

Deklarujemy że będziemy bezpośrednio nazywać heretykiem każdego kto głosi nauki niezgodne z Objawieniem. Uznajemy słowa Św. Pawła za prawdę niezmienną:

 „Nadziwić się nie mogę, że od Tego, który was łaską Chrystusa powołał, tak szybko chcecie przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma: są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową. 

Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy – niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą otrzymaliście – niech będzie przeklęty!”  (Ga. I. 6 -9)


Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: