Rozmyślania adwentowe (27) – Dzień odosobnienia

Aby nabyć prawdziwej mądrości chrze­ścijańskiej dwóch rzeczy potrzeba: umieć przemawiać do Boga —umieć słuchać Boga.
I w istocie, chcąc dobrze po­znać siebie, trzeba być samym; chcąc roz­pamiętywać prawdy wieczne i w nich sma­kować, trzeba być samym; chcąc dobrze rozpoznać wolę Boską samotności potrzeba.