Rozmyślania adwentowe (21) – Dzień posłuszeństwa

Bóg nagradza  zawsze posłuszeństwo zadziwiającym sposobem, bo je uważa, nie jak zwyczajną cnotę, ale jako hołd oddany Najwyższej Władzy Jego