Strzeżcie się kwasu modernistów i pseudotradycjonalistów

Wierni którzy wspierają modernizm obojętnie w jaki sposób czy biernie czy czynnie stawiają się poza Kościołem i żadna obietnica ich nie dotyczy ponieważ obietnica dotyczy tylko Kościoła.