.Przy wszystkich twoich dobrych uczynkach uważaj przede wszystkim na to, abyś je wykonywał z miłości ku Bogu i w stanie łaski uświęcającej.Tylko w taki sposób przyniosą ci kiedyś nagrodę wiekuistą w Niebiesiech.

Wszystko z Bogiem i dla Boga!

1. Budząc się ze snu, przeżegnaj się i ofiaruj Bogu dzień nadchodzący. Nie zaczynaj nigdy twej codziennej pracy bez pacierza. Jeśli można, to chodź codziennie na Mszę św. .Wszystko polega na błogosławieństwie Bożem. Wychodząc z domu, tak samo jak przychodząc do niego — pozdrawiaj po katolicku i daj Bogu chwałę. Podobnie czyń, kiedy spotkasz bliźniego.

2. Wypełniaj pilnie i gorliwie obowiązki twego stanu. Praca jest osłodą życia i ochroną przed grzechem. Unikaj próżniactwa, bo lenistwo jest początkiem wszelkich grzechów. „Módl się i pracuj!“ to niechaj będzie hasłem twojem. Dobrowolnie nigdy nie obcuj ze złymi, ani przy pracy, ani w wolnym czasie. JesJiś jest przymuszony z bluźniercami wspólnie pracować, to przynajmniej ty okaż się wiernym Boga twemu. Broń prawa Bożego, ile możesz! Przygarniaj złemu towarzyszowi. Jeśli nie da sobie przyganić, to przeproś Boga za niego: O mój Jezu, miłosierdzia!

3. Pamiętaj o wszechmocności Boga. Bóg wszędzie cię widzi, zawsze cię słyszy, zna najtajniejsze myśli twoje. Bój się przeto Boga! „Bojaźń Boża jest początkiem mądrości!“ Chroń się grzechu zawsze i wszędzie, nawet na miejscu najskrytszem. Powtarzaj częściej przez dzień, osobliwie gdy zegar bije, dobrą intencję: „Wszystko na chwałę Bożą!“ Wzdychaj często do Boga w modlitwach strzelistych. Kiedy usłyszysz, że dzwonią na Anioł Pański, pokaż, że kochasz Najświęt. Bogarodzicę. Zdejmij kapelusz z uszanowaniem i zmów Anioł Pański n a miejscu, na którem się właśnie znajdujesz, a choćby publicznie na ulicy, żebyś otwarcie wyznał twoją świętą wiarę i drugim dał dobry przykład.

4. Nie siadaj nigdy do stołu bez modlitwy. Po jedzeniu dziękuj Bogu,życia chrześcijańskiego. od którego wszelki dar. dobry pochodzi. Przy jedzeniu i piciu zachowaj  mierność. Chroń się, ile możesz, trunków alkoholicznych (upajających). Te bowiem ani siły, ani zdrowia ci nie dają, owszem pieniądze i zdrowie — rozum, i sumienie ci odbierają.

5. Chrześcijaninowi wolno szukać potrzebnej rozrywki, ale tylko w swoim czasie i w sposób uczciwy, nie w rozpustach i w złem towarzystwie. W czasie rozrywki nie zapominaj także o Bogu. Nie kupuj, nie czytaj, nie rozszerzaj książek i gazet przez Kościół zakazanych!

6. Bądź grzeczny w obchodzeniu się z innymi. Nie ubliżaj nikomu, ani na majątku, ani na słowie. Hamuj swój język, mów prawdę. Nie słuchaj ani nie powtarzaj nigdy dwuznacznych, uszczypliwych, gorszących słów, obmów, przekleństw i bluźnierstw. Unikaj wszelkich sposobności do grzechu: miejsc, zabaw i osób, które ci do upadku mogą być powodem.

7. W smutkach i utrapieniach nie narzekaj, lecz noś cierpliwie swój krzyż.Taki przykład dał nam Pan Jezus, i niewymowną chwałą w Niebie kiedyś wynagrodzenie tym , którzy cierpią z miłości ku Niemu. Dlatego też w sercu swojem nie masz żywić żadnej nienawiści i zemsty. Znoś w duchu pokory wszystkie niesprawiedliwe sądy i prześladowania, a w duchu miłości wszystkie urazy i krzywdy wyrządzone ci przez bliźniego.

8. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił! Kto w niedzielę Mszę świętą opuszcza, Tego Pan Bóg do Nieba. nie wpuszcza! Kościół jest przedsionkiem Niebios. Najszczęśliwsze są te godziny, które spędzasz w domu Bożym. .Niedziele i Święta święć, — a posty nakazane ściśle zachowuj. — Msza święta nie zmudzi, post nie schudzi. — Kto w niedziele pracuje, Boga okrada!

9. Przystępuj często i godnie do świętych Sakramentów, przynajmniej co miesiąc. Bardziej niż śmierci lękaj się utraty łaski Bożej! Gdyś mial nieszczęście popełnić grzech śmiertelny, to zaraz wzbudź żal doskonały, który pochodzi z szczerej miłości ku Bogu. Z głębi serca błagaj: O mój Jezu, miłosierdzia! Jezu, Boże mój, kocham Cię nade wszystko! Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu! Jak najprędzej oczyść życia chrześcijańskiego.  znowu serce twoje przez Sakrament Pokuty. — Gdy spotkasz w drodze Zbawiciela, którego kapłan niesie do chorego, uklęknij i pozdrów Go: Jezu, Tobie żyję itd. Zmów za chorego: Ojcze nasz i Zdrowaś Marjo. Gdy usłyszysz dzwonek konających, przerwij pracę na chwilę, zastanów się krótko nad tem, że jedna dusza stanęła teraz przed sądem Bożym. Jakiż los spotkał ją tam w wieczności? Przyjdź w pomoc tej duszy przez pobożny „Ojcze nasz“ i „Wieczny odpoczynek“ a rozważ sobie, jaki by los ciebie spotkał, gdybyś dzisiaj musiał umrzeć. Dlatego: Pamiętaj na rzeczy ostateczne!

10. Nie opuszczaj ni&dy modlitwy wieczornej i rachunku sumienia nim się położysz na spoczynek. Gdyś bardzo strudzony, zmów przynajmniej krótką modlitwę, ale nabożnie. Rozbieraj się skromnie, pokrop się wodą święconą i módl się albo rozmyślaj nabożnie, póki nie zaśniesz. Módl się każdego dnia za dusze zmarłych i proś Boga o śmierć szczęśliwą.

Ta jest wola Boża, uświęcenie nasze!

Ks. Ludwik Skowronek,  proboszcz w Bogucicach.

 

%d blogerów lubi to: