I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz.VI

ROZDZIAŁ 6 O rozstrzyganiu sporów w sądach chrześciańskich, grzechach wyłączających z nieba, i t.d.   1Śmie który z was, mając sprawę przeciw drugiemu, sądzić się przed niesprawiedliwymi, a nie przed świętymi? (Przeciw drugiemu. Przeciw bratu , czyli chrześcianinowi. — Sądzić się. Rozprawiać się sądowym sposobem. — Przed niesprawiedliwymi. Przed […]