Fatima – Zakłamane przesłanie

To, że uważamy Matkę Bożą za naszą Królową nakłada na nas większe obowiązki, a niesłuchanie Jej poleceń powoduje większe konsekwencje i kary. Zamiast ogłosić  pełną treść tajemnicy fatimskiej jak chciała NMP zwołano Sobór Watykański II, który doprowadził do dzisiejszej apostazji. Przed tym ostrzegała nas Matka Boża. Jedyne co […]

Miłosierdzie nie usprawiedliwia kompromisu

Przed nieprzyjacielem ustępować albo zamilknąć, kiedy przeciwko prawdzie na ogół powstaje krzyk tak głośny, jest tchórzostwem albo sprawą tych, którzy o prawdzie wątpią. Ale cokolwiek stać się może, jest to zniewagą i obrazą Boga, zgubnym dla zbawienia duszy jednostek i ogółu, przynoszącym jedynie korzyść nieprzyjaciołom wiary, których odwagę i zuchwałość przez takie zachowanie się umacnia i pomnaża.

Świąteczne życzenia

Na piękne i radosne chwile narodzenia Bożej Dzieciny, wszystkim Szanownym Czytelnikom i Czytelniczkom strony niewolnikMaryi.com  – ślemy najserdeczniejsze świąteczne życzenia.
Niech Dziecię Jezus i Niepokalana Dziewica Maryja błogosławią na każdy dzień,
osładzają wszystkie troski, pokojem napełniają serca i prowadzą do świętości.

Zespół niewolnikMaryi.com

„Wielu jest wezwanych ale mało wybranych” – Książę ciemności i Dziecię Jezus

I cóż świat czyni? Ach! biegnie za marną obietnicą, a opuszcza Chrystusa.
Świat lęka się Jego znamion i nie wie, jak chwalebne to poniżenie, jak bogate to ubóstwo, jak słodkie cierpienie pod sztandarem Boskiego Dzieciątka. Świat nie pamięta na to, że tej chwilowej przykrości, jaką sprawia naśladowanie Chrystusa, będzie nagrodą korona niezrównanej chwały i wiecznej szczęśliwości – i dlatego rzuca się w objęcia fałszywego szczęścia, którego kresem wieczne odrzucenie od Boskiego oblicza.

Czy my w czasie ziemskiej pielgrzymki tą samą pójdziemy drogą?

Prawda – wielu nią idzie; lecz czyż to właśnie nie najsilniejszą dla nas przestrogą, bo wiele jest wezwanych ale mało wybranych?

Cztery tysiące lat oczekiwania

Gdyby tuż zaraz po upadku w raju przyszło było odkupienie, ludzie byliby prędko zapomnieli o winie swojej, o nieprawości swojej. Więc było potrzeba, by skutków grzechu swego zakosztowali w całej mocy i w całym rozkwicie złego, a tak poznali, czym grzech, a czym sprawiedliwość Boska.