Komunizm w USA

Profesor William Thomas Walsh jest autorem książki o Fatimie, zatytułowanej Matka Boża Fatimska , na  końcu tej książki znajduje się wywiad z siostrą Łucją  z Fatimy z roku 1946 a więc jeszcze z prawdziwą o tym piszemy TUTAJ Siostra powiedziała: „Matka Boża chce, aby papież i wszyscy biskupi […]

Czas apostazji – judasze

Kim był Judasz? Czy był jakimś strasznym z wyglądu człowiekiem ?

Nie .Różnica była nie widoczna dla śmiertelników lub słabo widoczna. . Był apostołem jednym z dwunastu . Pokazuje to jak cienka granica dzieli prawdę i fałsz. Dlatego Jezus Chrystus nauczał , że jest tylko Tak Tak Nie Nie i nie ma nic pomiędzy , reszta pochodzi od szatana. Jest tylko jedna prawda nie ma półprawd itp.

Akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (Pełna wersja, 1925 r.)

Papież Leon XIII poświęcenie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa (11.VI.1899) nazwał najważniejszym aktem swojego pontyfikatu.   O Jezu Najsłodszy, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, wejrzyj na nas korzących się u stóp ołtarza Twego. Twoją jesteśmy własnością i do Ciebie należeć chcemy; oto dzisiaj każdy z nas oddaje się dobrowolnie Najświętszemu Sercu […]

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 11)

Tyle jest dusz takich zamarłych, nieczułych na łzy Boga samego, głuchych na głos Jego! On je wzywa: „Jestem—mówi—zmartwych­wstaniem i życiem” (Jan XI, 25). „Łaza­rzu wstań, wyjdź ze zgnilizny tego grobu” (Ibid) On woła z całą siłą głosem wyrzu­tów sumienia. A zatwardziali grzesznicy pozostają i nadal pogrążeni w ciemnościach.

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 10)

Słowa te możemy bardzo łatwo zastoso­wać do siebie. Czyż Chrystus Pan spoglą­da inaczej, jak tylko ze łzami na dusze nasze? Czyśmy nie nadużywali łask Jego?
Może On nas już po raz ostatni nawiedza? Lecz czyż można się oprzeć tym zamiarom Jego miłosierdzia względem nas! Nie po­budzajmyż Go już do tak gorzkiego łez wylania, lękajmy się Jego groźby; dla nas ona będzie tem straszniejszą, im większem było Jego miłosierdzie, im gorętszą była miłość. Wołajmy raczej z głębi serca: O mój Boże, wejrzyj na mnie i zmiłuj się nademną.

Medjugorje – OSTRZEŻENIE! (Bp. P. Žanić o kulisach „objawień”) 

Okropnym grzechem jest przypisywanie własnych kłamstw Matce Bożej. Kiedy świat się o tym dowie, kto już im uwierzy? Zostały zdyskredytowane. Nikt nie może zniszczyć tego konkretnego dowodu. Będzie reprodukowany i rozpowszechniany ustnie. Wiem dobrze, że jest wielu, którzy ignorują ten materiał. Przyjmują wydarzenia Medjugorie w sposób irracjonalny, z wielkimi emocjami i osobistymi zainteresowaniami. Są ślepi, ale dokumenty te pozostaną częścią historii Kościoła i Mariologii.

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 9)

Najdoskonalszem zaś dziełem gorliwości jest czyn, środkiem najrychlej skutkującym ofiara. Cierpmy tylko za dusze, a bądźmy pewni jej zbawienia. Czyż to nie przez Krzyż Jezus Chrystus stał się Zbawcą świa­ta? Czy jest choć jeden apostoł w Jego Kościele, któryby nie cierpiał i nie umarł za dusze?

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 8 )

Pan Jezus dźwiga krzyż, a oni doń wstręt czują. Pan Jezus ukoronowany jest cier­niem, a oni się najlżejszej pracy lękają! Zbawiciel jest zraniony, pokrwawiony, a oni odwracają się od Niego, nie chcą ani sły­szeć o tem, ani czynić tego, co ich kosz­tuje nieco pracy, co się im sprzeciwia, co im zadaje przymus… jakże więc ci wszyscy mogą mówić, że drogą jest im miłość Je­zusa!