Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 16)

cierpienia Jezusa Chrystusa były i są spo­wodowane Jego miłością. On cierpiał i umarł, ponieważ nas ukochał, a w mistycznem życiu Serce Jego cierpi, bo kocha, cier­pi, że go nie miłują.(…)
Musimy zatem błagać Boga o łaskę mi­łości, jeżeli jeszcze tej mowy dusz czystych i gorących zrozumieć nie możemy.

Ratunek w Niepokalanym Sercu Maryi – Cz.1

Święci zgodnie nauczają, że przyczyna Bogarodzicy konieczną jest do zbawienia naszego; konieczną, mówią nie bezwzględnie ale moralnie. Tej moralnej konieczności Bóg chce, który postanowił Maryę rozdawczynią łask wszystkich.

Nie masz dla nas zbawienia, bez łaski, jest dogmatem wiary; nie masz łaski bez przyczyny i pośrednictwa Maryi, nauczają Święci. Dlaczego? bo Marya jest Matką Boską, Matką ludzi i Królową nieba.

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 15)

Nie trwóżcie się i nie bójcie niczego, dziateczki moje, miejcie ufność, musicie tak jak i ja cierpieć, będą was jako i mnie prześladowali i będą wam źle czynili, lecz ufajcie, ja będę pośród was, nie opuszczę was, nie pozostawię sierotami i wasz smu­tek zamieni się w radość, jam zwyciężył świat, ja wasz Bóg, Przyjaciel i Ojciec wasz.  Odwagi i ufności, w Imię moje zwyciężycie!

Św. M. Kolbe – Oddanie się Matce Bożej. Cz.2 – Akt oddania

Można w dalszym ciągu w dotychczasowym stanie oddawać się wszystkim dotychczasowym uczciwym zajęciom, tylko że to już nie my sami ofiarujemy te nasze codzienne zajęcia Bogu, ale Ona: Niepo­kalana, Której staliśmy się własnością, je ofiaruje. I to ofia­ruje je nie jako nasze, ułomne, pełne niedoskonałości, ale jako Swoje własne, bo my ze wszystkim, co nasze jest, do Niej na­leżymy. Stąd i wszystkie nasze zajęcia do Niej należą (24).
A czy pomyślałeś o tym kiedy, kim ty się stajesz, wtedy kie­dy już nie ty działasz, ale Ona sama w tobie i przez ciebie miłuje Boga i ludzi?

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 13)

Uważmy, teraz doskonałość przyka­zań Chrystusa Pana. Po ogłoszeniu błogo­sławieństw, Chrystus Pan poczyna święte prawo wykładać. Ogłasza przykazanie miłości, lecz miłości nieznanej na ziemi—do­skonałej. Jezus przemawia do serca człowieka, ażeby zaś ukazać wyższość swego rozkazu nad przykazania dane na Górze Synai, a wyryte na kamieniu, porównywa je ze swemi i dopełnia…

Następca arcybiskupa Lefebvre ?

Arcybiskup Carlo Maria Vigano  w swoim nowym liście ostro atakuje rewolucje przeprowadzoną po Soborze Watykańskim II. Chwała mu za to ,że się opamiętał i czuje się oszukany. chociaż dziwne wydają się jego słowa np: „szczerze wierzyliśmy, że widok Jana Pawła II w otoczeniu zaklinaczy-uzdrowicieli , mnichów buddyjskich, imamów, […]

Św. M. Kolbe – Oddanie się Matce Bożej. Cz.1 – O przyczynach oddania

On sam w Niej jest miłością: to miłość Ojca i Syna, miłość, którą Bóg sam Siebie miłuje, miłość samej Trójcy Przenajświętszej, miłość płodna, poczęcie. W podobieństwach stworzonych zjednoczenie miłości— to zjednoczenie najściślejsze. Mówi Pismo Święte, że będą dwoje w jednym ciele; a Pan Jezus podkreśla: „A tak już nie są dwoje, ale jedno ciało“ (Mat. 19.6). W sposób bez porównania ściślejszy, wewnętrzniejszy, istotniejszy Duch Przenajświętszy żyje w duszy Niepokalanej, w Jej istocie, i Ją zapładnia, i to od pierwszej chwili istnienia przez całe Jej istnienie, czyli wiecznie.

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 12)

Prze­baczenie! miłość!… zawierają one całą treść nabożeństwa do Pana Jezusa. Jakeśmy już wspomnieli, jest to cześć wynagradzająca przez łzy i miłość.
Wyobraźmy sobie, że te same słowa mó­wi Pan Jezus, przebywający na ołtarzach naszych lub ukryty w cyboryum… Błaga On i teraz nieustannie Ojca swego, jak nie­gdyś z krzyża: Przebacz, o mój Ojcze, prze­bacz za tyle oziębłości, i powtarza jeszcze: Pragnę, pragnę miłości!