Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 21)

Święty Augustyn, który równie te trzy wskrzeszenia przypisuje raczej dobroci, niż potędze Chrystusa Pana, czyni tu piękną uwagę i myśl jego pełna pociechy i światła będzie zakończeniem naszego ćwiczenia. Zapewnia on, że wszystkie cuda, które ten dobry Mistrz czynił, uzdrawiając chorych i wskrzeszając umarłych, przedstawiają nam żywy obraz tego, co Bóg w duszach na­szych chce zdziałać…

Epitafium dla Polski

Wzywam was duchy tego kraju skatowanego przez wszystkich opuszczonego W ruinach orlich gniazd czekam na sąd Zaklinam was na krew pomordowanych na katorgę zesłanych Przybywajcie!   Kto nas woła, kto tak szalony ?   Jam jest poetą zapomnianym przez nikogo nie słuchanym stoję tu na murach co niegdyś […]

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 20)

Pan Jezus spędzał zwy­kle noc na modlitwie, lecz i w czasie naj­gorętszej modlitwy rozmyślał o nas. Ten Mistrz Boski, który nie miał gdzie głowy skłonić, czuwał nad tem, ażeby uczniom niczego nie brakowało… wglądał w nasze pożywie­nie i troszczył się o nasz spoczynek śród nocy. Widziałem Go—mówił Piotr, plącząc—kiedy zaglądał do komnaty, gdzieśmy spo­czywali i obawiając się, ażeby chłód nas nie przejmował, zdejmował płaszcz swój, nie brzydząc się własną ręką przykrywać nim nasze nogi… i znów oddalał się na modlitwę.“

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 19)

Zrozumiejmy dobrze tę myśl: Serce Boga- Dziecięcia wiedziało o wszystkiem, wszystko przewidywało i znało wszystko… a Dziecię-Bóg chwytało z radością i miłością każ­dą sposobność, ażeby uczynić wszystko, co mogłoby być przyjemnem Matce Jego, lub świętemu Józefowi.

O nabożeństwie do Serca Jezusowego – Św. bp. J. Pelczar

„Oznajmił mi Pan Jezus tak mówi błog. Małgorzata — jako gorąco pra­gnąc, aby Go ludzie doskonałą miłością kochali, postanowił obja­wić im Serce swoje, jako nowy na ostatnie czasy dowód miłości swojej i jako sposób najskuteczniejszy do pobudzenia ich do wza­jemnej a prawdziwej i mocnej miłości”. Taką miłość miej w ser­cu , w słowach i uczynkach.

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 18)

Obiecanem jest, że dusze ozięble zapłoną gorliwością, jeżeli szukać będą ucieczki w Sercu Jezusa, starając się przynajmniej Je czcić, zachęcać innych do miłowania Go, choćby tylko wystawieniem lub roz­powszechnieniem Świętych obrazów Jego. I dusze te gnuśne zamiast oburzyć przeciw sobie samego Boga, zamiast być odrzuconemi przez Niego, obudzą ku sobie Jego współczucie, On je uleczy, On je jeszcze kochać będzie!… Jakaż to błoga ufność i pociecha!

Kto kieruje arcybiskupem Vigano?

Arcybiskup Vigano ostatnio stał się idolem tradycjonalistów. Może to za dużo powiedziane, raczej konserwatystów w dzisiejszym kościele modernistycznym. Słychać nawet określenia, że mówi jak przyszły papież , następca Arcybiskupa Lefebvre itp. Czy jest tak naprawdę ? Czy może jest to tylko starannie wyreżyserowana gra ? Spróbujmy przyjrzeć się […]

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 17)

Innego dnia Pan Jezus w Najświętszym Sakramencie pokazał jej Swe Serce, do płomienia ogniska podobne, skarżąc się jak zwykle na oziębłość ludzką. „Nie mają dla mnie nic prócz oziębłości, pogardy” i dodaje: „Ty zrób mi przynajmniej tę pociechę i przebłagaj za ich niewdzięczność z taką gorliwością , na jaką tylko będziesz w stanie się zdobyć.”