WZYWANIE RATUNKU BOSKIEGO W KAŻDEJ POTRZEBIE

Synu Boga Ojca przedwiecznego, Zbawicielu najświętszy, najsłodszy, krew i życie na okup rodu ludzkiego łożący proszę Cię, Panie, calem sercem mojem przez okrutne i nieznośne boleści męki Twej niewinnej a najbardziej przez przebite serce Twoje, Baranku cichy; przez Twoją miłość i Twe miłosierdzie; przez wycierpiane zdradzenie, biczowanie, hańbienie, cierniem kaleczenie i wszystkie rany najświętszego ciała Twego! Zmiłuj się nade mną potrzebującym bardzo miłosierdzia i ratunku Twego, jakoś proszącemu dać obiecał i kołacącemu otworzyć.

Papież nie jest Bogiem!

1.Katolik ma obowiązek słuchać Boga i Ewangelii. Jeśli przyjmuje za prawdę to co jest sprzeczne z Pismem Świętym stawia się poza Kościołem.
2. Większość katolików nie zdaje sobie sprawy z własnej sytuacji bo nikt im o tym nie mówi.
3. Czy tzw. kapłani Tradycji są tymi apostołami wychodzącymi na świat w czasach apostazji czy zamkniętymi w twierdzy z prawdą?

O rozpoznawaniu duchów – Kard. J.Bona cz. X – O podstępach szatańskich i opętaniu (cz.2)

11. Kiedy już ten chytry wróg nie może żadną inną miarą skusić duszy, stara się ją
przynajmniej omamić różnymi złudzeniami pozornej cnoty i świętości. Ponieważ zaś
sprawy duchowe przynoszą zaszczyt, poży­tek i przyjemność, przeto doprowadza niektóre dusze do tego, że w poruszeniach łaski szukają co ich jest, nie co jest Jezusa Chrystusa (4).
Innych znowu doprowadza oba­wą przed trudami do tego, iż lekceważą sobie uczynki, w mniemaniu, że wystarczy mieć ducha skorego i ochotnego, że Bóg nie patrzy na czyny, ale na wolę; a tym­czasem w rzeczywistości zaledwo słabe tylko pragnienie cnoty tkwi w ich sercu.

Wszystkie religie dobre? – Pogadanka apologetyczna

Dwa razy dwa — cztery, czy tak? To — prawda uznana przez wszystkich ludzi zdrowych na umyśle. Ale gdyby z tej prawdy wypływały obowiązki sumienia, jako to: modlitwa, skromność, miłosierdzie, bądź Pan pewien, że dwa razy dwa nie dla wszystkich byłoby cztery.

I w samej rzeczy, czy w praktyce prawda ta przyjęta jest przez wszystkich? Są dłużnicy, dla których dwa razy dwa jest trzy, i wierzyciele, dla których dwa razy dwa jest pięć
Wierz mi Pan, że strach przed skutkami i bojaźń obowiązków dyktują wielu
ludziom w kwestii religii twierdzenia tego rodzaju, jak to: »Wszystkie religie są dobre».