Wieża Babel – Fałszywe ideologie współczesności

Ludzkość poczęła wielbić przyrodę i to jest istotą pogaństwa. Człowiek uczuł się słabym i zagrożonym wobec przyrody, widział działalność, której nie był sprawcą i cześć jej począł oddawać, aby ją sobie przejednać. Przypisywać przedmiotom widzialnym i zewnętrznym własną wolę i osobistość potężną, czcić te twory, jak gdyby one same w sobie miały źródło życia– oto jest pogaństwo.Pogaństwo czci rzeczy zewnętrzne, królestwo zwierzęce, królestwo roślinne. Nagle człowiek, który bił pokłony przed cebulą, podnosi się i, zmieniając przedmiot swego bałwochwalstwa, gardzi rzeczami widzialnymi i poczyna wielbić siebie samego w swoim życiu intelektualnym i w swej myśli własnej, jak gdyby sam w sobie miał źródło życia.

Dlaczego się nie spowiadasz? – O fałszywych argumentach przeciw spowiedzi

Człowiek łatwo może oszukać siebie. Łudzi się, schlebia swojej rzekomej dobroci, ale jeśli gruntowniej rozpatrzy swe sumienie, zauważy tu i tam rozmaite wady i grzechy. Trudno uwierzyć, ile mieści się w nas pychy, próżności, fałszu, okrucieństwa, kaprysu, opryskliwości i egoizmu! Ile w nas gniewu, podejrzliwości, lekkomyślności, złośliwości, chęci szkodzenia innym!
„Nie mam serca człowieka podłego, tylko serce uczciwe, ale i ono jest okrutne” — ktoś trafnie powiedział. Jeśli chcemy być szczerzy, co dzień musimy powiedzieć o sobie: mea culpa, mea culpa. O, tak, moja wina, moja wielka wina!
Żyjemy wśród zepsutego świata, serca nasze jak gąbka nasiąkają brudami otoczenia, plugawe są nasze myśli, nieczyste pragnienia — a ty mówisz, że nie masz grzechu?

aborcja III

czy słyszysz morza szum morskiej bryzy łagodny śpiew spójrz wokoło świat złotem mieni się srebrzą sie w słońcu strumienie górskie jakże piękny świat stworzyłeś o Boże   lecz tkliwy śpiew ptaków przerywa krzyk mordowanych dzieci w imię wolności w imię tolerancji w imię innych liberalnych śmieci krew niewinna […]