Przenajświętsza Ofiara – cz.IV Wartość Mszy Św.

Tę ofiarę składa ze siebie samego Bóg-człowiek, ta ofiara ma wartość nieskończoną ze względu na Pana Jezusa, więc tylko ona może Boga nieskończenie wielbić. Czy więc nasza słabość, nieudolność, może znaleźć lepszy sposób na uwielbienie Pana Boga, niż ofiarę Mszy św.? Nie – to jest jedyny, najdoskonalszy sposób uwielbienia Pana Boga.

I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. XV

ROZDZIAŁ 15 O zmartwychwstaniu Chrystusowem i pewności naszego zmartwychwstania 1A oznajmuję wam, bracia, Ewanielią, którąm wam opowiedział, którąście też przyjęli i w której stoicie, (A oznajmuję wam. Przywodzę wam na pamięć Ewangelią, którę wam opowiadałem, aby któś z was uwiedziony przez fałszywych filozofów, nie wątpił o tajemnicy zmartwychwstania.— […]

Grzechy przeciwko wierze – „Można być wierzącym, i mimo to zgubić swą duszę na wieki”

Ale i wśród Katolików nie brak takich, którzy albo zaprzeczają piekła, albo odrzucają Boskie ustanowienie spowiedzi, albo upatrują w Najświętszym Sakramencie tylko Symbol Chrystusa, którzy nie uznają Opatrzności Bożej, a wszystko przypisują przypadkowi, albo odmawiają Bogu to mądrości, to sprawiedliwości, to miłosierdzia; co o nich sądzić? oto, są oni tylko z imienia Katolikami, bo nie wypisali się z listy Katolików, ale dopóki w błędach swych uporczywie trwają, są winnymi na sumieniu ciężkiego grzechu herezji.

I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz. XIII

ROZDZIAŁ 13 O koniecznej potrzebie miłości i je j przymiotach. 1Gdybych mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bych nie miał, zstałem się jako miedź brząkająca abo cymbał brzmiący. (Gdybych mówił językami ludzkimi. Przymawia Koryntczykom , którzy dar języków nad inne podziwiali. — I anielskimi. Gdybym mówił językiem, którego między sobą używają […]