Ostatnio zamieszczone

Modlitwy Wiersze

Zlituj się Panie!

Zabierz nas stąd Miłościwa Pani
Zabierz nas do Syna, którego tak bardzo kochamy
I Ciebie Boże też prosimy na ten czas próby
na ten czas kłamstwa i obłudy 
ześlij nam pasterza 
drugiego narodów apostoła
niech nas prowadzi i uchroni od zguby!

Nauka Katolicka

Kazanie o św. Małgorzacie Marii Alacoque

ujrzała jakby na jawie Jezusa Chrystusa, który wskazując na serce swoje tak do niej przemówił:

„ Oto jest to serce, które tak ukochało ludzi, że niczego nie szczędziło, wyczerpało się i wyniszczyło zupełnie, dla przekona­nia ich o swojej miłości. Od iluż-to jednak za tę miłość odbie­ram tylko niewdzięczność, pogardę, nieuszanowanie, świętokradz­two, oziębłość dla Osoby mojej, utajonej w sakramencie miłości.”

Nauka Katolicka

Naśladowanie Maryi – O roztropności w wierze

Bóg podał nam środki do po­znania tego, co objawił. Skoro zaś o objawieniu przekonani jesteśmy, „to niech będzie przeklęty sam na­wet anioł z nieba, który by mi prze­powiadał co inaczej, mimo to czego mię ono objawienie naucza’ (Gal. 1. 8.)
Jest to wielkim głupstwem, wierzyć w co, jako w słowo Boże bez pobudek sprawiedliwych; ten nierozum jest właściwy poganom, a nawet niektórym chrześcianom.