Przenajświętsza Ofiara – cz.I -Pojęcie ofiary

„Idźmy i ofiarujmy Bogu naszemu”
(Ks. Wyjścia 5, 8)

 

Temu Kościołowi, tej Oblubienicy swojej, przyrzekł Pan Jezus nietylko pomoc i błogosławieństwo, ale i obecność swoją po wszystkie dni aż do skończenia świata. Jaka to obecność? Przecież jako Bóg jest wszędzie obecny; zawsze z nami będzie — Boski Zbawiciel został z nami nietylko z Bóstwem swojem, ale i z człowieczeństwem.

Ustanowił „Najświętszy Sakrament„, żeby był i pokarmem naszym i ofiarą.

Czytaj dalej „Przenajświętsza Ofiara – cz.I -Pojęcie ofiary”

Grzechy przeciwko Duchowi Św. – cz.I Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego

Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Boskiego.

Tego grzechu można się dopuścić trojako:

a) Grzesząc lekkomyślnie, nie oglądając się na liczbę grzechów.

Nie mało takich, co grzech do grzechu przydają, mówiąc : „Pan Bóg nieskończenie  miłosierny, przebaczy mi grzechów sto tysięcy, i więcej, równie łatwo i prędko, jak mi przebaczy jeden grzech!“

Czytaj dalej „Grzechy przeciwko Duchowi Św. – cz.I Grzeszyć zuchwale w nadziei miłosierdzia Bożego”

O grzechach przeciwko Duchowi Świętemu

Dlatego powiadam wam: Wszelki grzech i bluźnierstwo będzie odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo Ducha nie będzie odpuszczone.
I ktokolwiek by rzekł słowo przeciwko Synowi człowieczemu, będzie mu odpuszczone, ale kto by mówił przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu odpuszczone, ani w tym wieku, ani w przyszłym.

Mt. 12, 32

Czytaj dalej „O grzechach przeciwko Duchowi Świętemu”

Jak możemy pomagać duszom czyśćcowym?

Prawdziwa żałoba zamienia boleść w czyn, miłość swą w pomoc, narzekanie w modlitwę, łzy smutku w łzy odkupienia. Wie ona dobrze, że i tu wiara bez uczynków jest martwą, że miłość, któraby się okazywała tylko w tkliwych myślach, pobożnych życzeniach i przemijających łzach, byłaby według zdania Apostoła (Jak. 2, 15) bez wszelkiej wartości.

Cóż więc mamy dawać, ofiarować duszom czyścowym?
Według nauki i ciągłej praktyki Kościoła w pierwszym rzędzie: ofiarę Mszy św., modlitwę, jałmużnę, post i inne uczynki dobre i zasłużne.

Czytaj dalej „Jak możemy pomagać duszom czyśćcowym?”