Dynamizm w pracy apostolskiej św. Pawła

Dynamizm w pracy apostolskiej św. Pawła skrót prelekcji