Kategoria: Wszystkie

Modlitwa błagalna za grzeszników

 O Jezu, którego Serce tak bardzo umiłowało ludzi, żeś dla nich przyjął naturę ludzką i zstąpił z nieba na ziemię, by tutaj, wśród nas. przez prace, trudy, cierpienia i krwawą Mękę wyjednać nam zbawienie — ulituj się nad tylu naszymi zbłąkanymi braćmi, którzy odeszli od Ciebie, podeptali święte przykazania Twoje i oddali się na służbę szatana.
O Jezu, racz ich nawrócić!

Czytaj dalej „Modlitwa błagalna za grzeszników”

Oznaki postępu w życiu duchowym

Jest rzeczą całkiem naturalną, że pragniemy zdać sobie sprawę z naszego postępu w życiu duchownym; nic w tym złego, ani zdrożnego, jeśli tylko utrzymamy się w należytych granicach. Wielka to dla nas pociecha mieć powody sądzenia, że jesteśmy na drodze postępu, a choćbyśmy nawet znaleźli poszlaki, że nie ze wszystkim jest u nas w porządku, to przecież zawsze lepiej i bezpieczniej jest jasno sobie zdawać sprawę ze swego stanu, niż brnąć w ciemnościach odnośnie do tej sprawy, która nas musi tak dalece obchodzić, jak żadna inna.

Czytaj dalej „Oznaki postępu w życiu duchowym”

Bojaźń Boża – Dlaczego potrzebna?

1. Mówią niektórzy, że chrześcijanin w walce z grzechem powinien się kierować tylko pobudką miłości Boga i że byłoby rzeczą nieszlachetną unikać grzechu z bojaźni i trwogi przed sprawiedliwością Bożą.

Inaczej sądził Chrystus i święci. Pan Jezus powiedział: „Bójcie się Tego, który i ciało i duszę może potępić do piekła”(1). Św. Paweł zaś napomina:„Z bojaźnią i ze drżeniem sprawujcie zbawienie wasze” (2).

Czytaj dalej „Bojaźń Boża – Dlaczego potrzebna?”

O przedmiotach medytacji – św. bp. J.S.Pelczar

O medytacji – św. bp. J. Pelczar

O czym masz rozmyślać, pouczą cię natchnienia Boże i potrzeby duszy.
Głównym przedmiotem rozmyślania ma być Bóg w Trójcy Świętej jedyny, Jego doskonałości i Jego dzieła, których rozważanie wprawia w nieustanny zachwyt mieszkańców Nieba. „Znajomość Boga jest podstawą królestwa Jezusowego w duszach naszych”’ i, jako powiedział sam Zbawiciel: „Ten jest żywot wieczny, aby poznali Ciebie samego Boga prawdziwego, i któregoś posłał Jezusa Chrystusa”; jednym zaś ze źródeł tej znajomości jest rozmyślanie; ono bowiem już to po szczeblach stworzeń wiedzie nas Stwórcy, już to pochodnią wiary oświeca nam tajniki Boże.

Czytaj dalej „O przedmiotach medytacji – św. bp. J.S.Pelczar”

O medytacji – św. bp. J. Pelczar

Powiedziałem , że bez modlitwy błagalnej nie można być zbawionym, to samo powtarzam o rozważaniu ogólnym prawd wiary; — bez niego nie można dostąpić zbawienia. Któż bowiem będzie strzegł się grzechu, kto porzuci wygodną drogę nieprawości i pójdzie ciernistą ścieżką cnoty, jeżeli się nie zastanawia, że jest nad nim Sędzia sprawiedliwy i wszystko widzący, przed którym zda liczbę z życia swego, — że Zbawiciel krwią swoją zapłacił za grzechy nasze, — że jest wieczność szczęśliwa. Wszakże wola to tylko czyni, co jej rozum przedkłada; aby więc umiłowała drogę Bożą, musi pierwej ją poznać.

Czytaj dalej „O medytacji – św. bp. J. Pelczar”

Zmarnowany cel życia

1. Bóg przeznaczył wszystkich ludzi do tego, aby drogą sumienności zdążali do szczęścia wiecznego. I nawet gdy człowiek zgrzeszy, Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale żeby się nawrócił i żył.

Nie ma grzesznika, któremu by Pan Bóg nie podawał w jakiś sposób miłosiernej ręki, aby go ratować. Lecz to zniżenie się Boga do ludzi ma swoje granice; Bóg nie może pozwolić szydzić z siebie.

Czytaj dalej „Zmarnowany cel życia”

Modlitwa niewolnika Maryi – Na śmierć i Zmartwychwstanie!

Moja pamięć to te krzyże!
Moja pamięć to te krzyże na stepach zostawione
to te msze niedokończone!
to ci kapłani pomordowani!
Moja pamięć
Moja pamieć to ci którzy ginęli za wiarę
Moja pamieć to Piotr i Paweł idący na śmierć
Moja pamieć to być katolikiem
w każdy dzień
w każda noc
bo to nie sen
Bóg jest z nami bo myśmy Jego żołnierzami!
Bóg nas nigdy nie opuści bo my na krzyż zmierzamy
O Chryste chcemy widzieć zawsze Twe oblicze
i z krzyżem do walki iść
bo my krzyży już nie trzymamy
bo myśmy sami krzyżami Czytaj dalej „Modlitwa niewolnika Maryi – Na śmierć i Zmartwychwstanie!”