Kategoria: Wszystkie

Krucjata Różańcowa o nawrócenie – Część Radosna

Czwartek – tajemnice radosne

Modlimy się o nawrócenie wszystkich modernistów , którzy odwrócili się do Boga plecami ,a także o nawrócenie fałszywych proroków i pseudocharyzmatyków.

Panno przemożna, która wyniszczyłaś wszystkie herezje całego świata, wyzwól świat chrześcijański z sideł szatańskich i wejrzyj łaskawie na dusze, zdradą szatańską zwiedzione, aby porzuciwszy wszelką przewrotność heretycką serca błądzących opamiętały się i do jedności prawdy katolickiej wróciły, za Twoim wstawieniem się do Pana naszego Jezusa Chrystusa Syna Bożego, który z Bogiem Ojcem żyje i króluje w jedności Ducha Świętego Bóg po wszystkie wieki wieków. Amen.

Czytaj dalej „Krucjata Różańcowa o nawrócenie – Część Radosna”

Przenajświętsza Ofiara – cz.III Msza św. jest ofiarą

Przenajświętsza Ofiara – cz.II – Ofiara krzyżowa

Na każdym miejscu poświęcają i ofiarują imieniu memu ofiarę czystą, bo wielkie jest imię moje między narody, mówi Pan zastępów

Malach 1, 11

Wielkiego dzieła dokonał Chrystus Pan na górze Kalwarii. Siebie samego ofiarował Ojcu Niebieskiemu jako kapłan najwyższy za grzechy świata.

Otchłań piekła zamknięta, a otwarte podwoje niebios. Zdjęte przekleństwo z ziemi, wyrzeczone w raju a z nieba rozlany na świat obfity strumień zmiłowania Pańskiego – z niewoli szatana powołani ludzie do godności synów Bożych – z synów gniewu i potępienia mają się stać uczestnikami wiecznego szczęścia.

Cóż większego mógł sobie człowiek życzyć nadto? Czy mógł dostąpić czegoś zaszczytniejszego? Miłosierdzie Twoje Panie, jest ponad ludzkie pojęcie!

Czytaj dalej „Przenajświętsza Ofiara – cz.III Msza św. jest ofiarą”

I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz.VIII

1A o tym, co się bałwanom ofiaruje, wiemy, iż wszyscy umiejętność mamy. Umiejętność nadyma, a miłość buduje. (A o tem co się bałwanom ofiaruje. O mięsie i innych tego rodzaju rzeczach Wiemy. To jest rzeczy ofiarowane bałwanom nie różnią się od innych pokarmów, i nie posiadają w sobie żadnej świętości.  Iż wszyscy. Gdyż wszyscy jesteśmy dobrze uczeni wiary Chrystusowej — Umiejętność. Dostateczna znajomość prawd chrześcijańskich, przez którą wiemy iż rzeczy poświęcone bałwanom nie mają żdnego nowego znaczenia, ale są obojętne.Umiejętność nadyma . Umiejętność ta wasza, przez którą wiecie iż bałwany są niczem i że następnie wolno pożywać rzeczy poświęcone bałwanom, i które pożywacie ze zgorszeniem współbraci nieświadomych tego: ta umiejętność, powiadam, spowoduje, że się wynosicie nad nieumiejętnych i nimi pogardzacie.  — A miłość buduje. Słabych i nieumiejętnych i ich utrzymuje i podnosi w wierze i pobożności Chrześcianskiej. Wyraz bowiem budować, znaczy to samo, co dopomagać bliźniemu do zbawienia: temu się sprzeciwia zgorszenie, przez które się
bliźni rujnuje , to jest doznaje przeszkody do zbawienia . Patrz Wujka.)

Czytaj dalej „I List Św. Pawła do Koryntian – z objaśnieniami cz.VIII”

Wywiad z nawróconym masonem

Myśle ze zanim zaczniesz opowiadać swoją historię i wszystko co chcesz przekazać trzeba powiedzieć dlaczego się na to zdecydowałeś. Na razie nie wiem jak bardzo chcesz się odsłonić w tych wyznaniach ale wiemy ze niektóre z nich mogą mieć w przyszłości poważne i bardzo przykre konsekwencje dla Ciebie. Dużo odwagi trzeba mieć do tego. Dlaczego chcesz o tym wszystkim mówić?
Nieprzyjemne konsekwencje? Nie raczej nie spodziewam się takich Nie byłem wysoko postawionym wolnomularzem , chociaż rozmawiałem i piłem wino z najwyżej postawionymi. Wyjawienie tajemnic masońskich to są bajki , bo praktycznie nie ma co wyjawiać jakby ktoś przeanalizował to co już zostało napisane i powiedziane to mało zostało do ujawniania. Zasady działania są znane, skutki też i praktycznie teraz jest to wprowadzane w życie bardzo otwarcie. Oczywiście można budować sensacje na jakiś rytuałach szatańskich , ale ja się z nimi nie spotkałem (składanie ofiar itp). Masoneria jest bardzo zróżnicowana a więc może istnieją odłamy bardziej sekciarskie które takie rzeczy robią nie będę się wypowiadał na takie tematy bo nic o tym nie wiem. Dlaczego? Zastrzeliłaś mnie tym pytaniem. Po powrocie do Boga , gdy myślałem , że teraz będę wśród większości zobaczyłem zgliszcza wiary. Zrozumiałem dlaczego znajomy mason z Anglii powiedział mi , że oni spotykają się raz w roku teraz a tak to bawią się w Rotary Club itp. Oni uznali że katolicyzm to już trup. Może uda mi się przekazać na tyle informacji że przynajmniej parę osób zrozumie że są mentalnymi masonami i się nawróci.

Czytaj dalej „Wywiad z nawróconym masonem”

Krucjata różańcowa o nawrócenie – Część Bolesna

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Wtorek – Tajemnice Bolesne

Modlimy się nawrócenie masonów i żydów.

O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się z nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,a zwłaszcza za masonów, Żydów i polecanych Tobie.

Czytaj dalej „Krucjata różańcowa o nawrócenie – Część Bolesna”

O walce z pokusami – Gdzie nie było potyczki nie ma palmy zwycięstwa.

Walka z pokusami i ze złymi skłonnościami pociąga zawsze za sobą korzyści dla osób cnotliwych.

Cnotliwych zaś są dwa rodzaje: u jednych złe skłonności są słabe i zaledwie dają się czuć, kiedy u drugich zmysły gwałtownym ulegają napaściom i mocnym pokusom, porywczości, pychy, niewstrzemięźliwości w mowie, nieczystości, łakomstwa, zazdrości itp. Wszelako wzruszeń tych nie podzielają szlachetne części duszy, przeciwnie żywą są zgrozą przejęte a powziąwszy stałe postanowienie opierania się grzechom, zwyciężają męską wytrwałością napaści złego ducha i wzburzenie niesfornej natury. Tak więc przyrodzone skłonności niepokojąc uczucia, zostają bez wpływu na wolę.

Czytaj dalej „O walce z pokusami – Gdzie nie było potyczki nie ma palmy zwycięstwa.”