O konieczności wstawiennictwa Maryi dla naszego zbawienia – Św. A.M. Liguori (cz. I)

wszyscy ci Święci (…) twierdzą sta­nowczo, iż Pan Bóg dawszy nam Chrystusa Pana za Odkupiciela, postanowił aby wszelkie łaski jakie były i będą udzielane ludziom do końca świata na mocy Jego zasług, udzielane zostały przez ręce Maryi. 
Wniosek: wstawiennictwo Maryi jest konieczne

Czytaj dalej

Niewolnik Maryi – O współdziałaniu z Maryją

Również można się wiele modlić do Matki Najświętszej, ale te modlitwy mogą mieć tylko wartość miedziaków. Całe różańce, nie oparte na właściwych pojęciach o Niej mogą być mniej warte od jednego „Zdrowaś Mario”, płynącego z serca, które pojmuje, kim jest rzeczywiście Matka Boża, i które stara się przepoić tę krótką modlitwę należną Jej czcią.

Czytaj dalej

Za martwą miłość nie zdobędziesz Nieba – Środki do nabycia prawdziwego nabożeństwa do NMP Cz.1

Marya nie zadowoli się ogniem martwym , malowa­nym ; ogień miłości ku Niej niech będzie rzeczywistym, czynnym, ruchliwym, który nie spoczywa, ale działa, rusza się, pożera.
Za miłość objawioną tylko ustami, zape­wnieniami, słowami, za wiarę martwą, fałszywą nie zdo­będziemy nieba.

Czytaj dalej

Św. M. Kolbe – Oddanie się Matce Bożej. Cz.6 – Owoce oddania

Akty naszego, choćby najświętsze nie są bez skazy i jeżeli chcemy je ofiarować Panu Jezusowi czyste i niepokalane, mu­simy je bezpośrednio skierować jedynie do Niepokalanej i dać Jej na własność, by jako Swoją własność dała je Synowi Swe­mu. Wtedy staną się one bez skazy, niepokalane. Otrzymawszy zaś wartość nieskończoną przez Bóstwo Jezusowe godnie uwiel­bią Boga Ojca

Czytaj dalej