Ks. K. Antoniewicz

Jeśliśmy w tym roku Boga nie utracili, niceśmy nie utra­cili – Ks. Karol Antoniewicz na koniec roku

Treść: Ostatnie chwile roku starego; pierwsze chwile nowego. — Zmienne koleje przeszłorocznej żeglugi. — Podziękowanie za dobrodziejstwa; zgodzenie się z wolą Bożą. — Rachunek z zysków i strat minionego roku. — Bóg zasmuca, Bóg pocie­sza. — Napomnienia dla rodziców, dzieci, nieszczęśliwych, opuszczonych. — Kto jest prawdziwie nieszczęśliwym? — Wspólne życzenia. — Pamięć przed Bogiem o zmarłych.Czytaj dalej »Jeśliśmy w tym roku Boga nie utracili, niceśmy nie utra­cili – Ks. Karol Antoniewicz na koniec roku

O prawdziwej pobożności – Ks. K. Antoniewicz (Na Narodzenie NMP)

Na Narodzenie Najświętszej Panny.
O prawdziwej pobożności.

Kochać, cierpieć, pracować, to życie nasze. — Kogo kochać i jak kochać? — Miłość ludzi z Bogiem i dla Boga, a bez Boga. — Marya daje przykład miłości prawdziwej, bo opartej na gruntownej, gorącej pobożności. — Zaniedbanie nabo­żeństwa to zaniedbanie doskonalenia serca. — Pan Bóg nas nie potrzebuje, ale my potrzebujemy Pana Boga. — Marność rzeczy ziemskich; tylko dla Boga żyć, pracować i cierpieć warto. — Marya gwiazdą morską, matką wszystkich sprawiedliwych i grze­szników. — Bractwo Serca Maryi, postanowione nie na sądzenie innych, ale na upro­szenie nawrócenia grzeszników. — Nienawidźmy grzechu, ale kochajmy grzeszników; tern damy dowód prawdziwej pobożności.Czytaj dalej »O prawdziwej pobożności – Ks. K. Antoniewicz (Na Narodzenie NMP)

O NOSZENIU KRZYŻY – Ks. Karol Antoniewicz

Jakeśmy dotąd darów Bożych używali – daru najcenniejszego : krzyżów?
I. Cierpieć musimy; należy się nauczyć umiejętności znoszenia i korzystania z cierpień. – Pożytek cierpień. – Cierpimy jako ludzie, grzesznicy,  chrześcijanie. – Człowiek nieznający boleści o Bogu zapomina, nad innych się wznosi; siebie ubóstwia. – Krzyż naucza, sądy fałszywe prostuJe, do Boga
prowadzi, miejsce wiecznego cierpienia przypomina, okazje do grzechów usuwa, cnotę ,wskrzesza.
II. Ale krzyż z ręki bożej trzeba przyjąć; u Boga pociechy szukać; lekarstw od Boga podanych używać. – Czy i o ile ,wolno szukać pociechy u świata, u ludzi, u własnego rozumu? -Modlitwa do Boga w nieszczęściu Czytaj dalej »O NOSZENIU KRZYŻY – Ks. Karol Antoniewicz

O modlitwie Pańskiej Cz. 3 – Ks. Karol Antoniewicz

O piątej prośbie modlitwy Pańskiej.

Bóg nam nie odpuszcza, bo my nie odpuszczamy. – Jak my Boga a jak i w czym ludzie nas obrażają? –W późniejszych latach przebaczanie win będzie jeszcze trudniejsze. – Kara Boża na chowających gniew w sercu. – Wewnętrzne pociechy, którymi Bóg szczerze przebaczających nagradza. – Przykłady Świętych. – Inne, ważne pobudki.

 

Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowaJcom. Cóż rozumiemy pod tym słowem winy?

Grzechy nasze. O! jako ta prośba jest nam potrzebna, bo któż jest, kto by od grzechów był wolnym. Ale wysłuchania tej prośby mało kto uzyskuje, a to dlatego, że nie chcemy wypełnić tego warunku, pod którym odpuszczenie to jest nam obiecane, że sami dobrowolnie nie dozwalamy Panu Bogu, aby nam odpuścił winy nasze, sami nie dotrzymujemy obietnicy naszej, bo prosimy, aby nam tak odpuścił, jako my odpuszczamy; jeżeli więc my nie odpuszczamy, sami nie chcemy, aby i nam Pan Bóg odpuścił.
To rzecz tak jasna, jako słońce, a my przecie tego nie widzimy, taka to jest złość serca naszego, taka ślepota rozumu naszego! Czytaj dalej »O modlitwie Pańskiej Cz. 3 – Ks. Karol Antoniewicz

O modlitwie Pańskiej Cz. 2 – Ks. Karol Antoniewicz

O trzeciej prośbie modlitwy Pańskiej.

Dziecko zgadza się z wolą ojca; dla nas wszystkich zgadzanie się z wolą Bożą jest zawsze najrozumniejszą rzeczą. – Ma ono być nie tylko w szczęściu, ale i w nieszczęściach. – Praktyczne przykłady z życia szkolnego. – W czem i kiedy wola Boża, a wola nasza? – Przykłady z życia Świętych. – Wolno i należy swe prośby Bogu przedkładać. – Wola Boża w życiu, w naukach, w chorobach, w śmierci.

 

Bądź wola Twoja, jako w niebie tak i na ziemi.

Prosimy, aby wola Boska nad nami się spełniła. Zapewne nikt tak dobrze życzyć nam nie może, jak ten, który nas stworzył – Bóg nasz i Zbawiciel nasz. Zapewne niczyja wola doskonalszą być nie może, jak Jego wola przenajświętsza. Więc prosząc Go, aby wola Jego nad nami się spełniła, pewni szczęścia naszego być możemy.Czytaj dalej »O modlitwie Pańskiej Cz. 2 – Ks. Karol Antoniewicz

O modlitwie Pańskiej Cz. 1 – Ks. Karol Antoniewicz

Wstęp i dwie pierwsze prośby.

Krótka a skuteczna modlitwa trędowatego i setnika. – Nasze modlitwy bezskuteczne, bo brak im potrzebnej pokory, ufności, miłości. – Modlitwa Pańska; jej wzniosłość i skuteczność. – Wstęp do modlitwy Pańskiej. – Czemu mówimy: >Ojcze nasz!« a nie »Ojcze mój!«? – Obowiązek wzajemnej miłości między wszystkimi bez wyjątku dziećmi Bożymi. – Bóg wszędzie obecny. – Dlaczego w szczególności wymieniamy niebo? – Obowiązek starania się o chwałę Bożą. – Przykład Świętych. – Królestwo Boże. – Znikomość rzeczy ziemskich, wielkość niebieskich. – Tęsknota Świętych do nieba. – Zbierajmy sobie co dzień od najmłodszych lat zasługi na niebo.Czytaj dalej »O modlitwie Pańskiej Cz. 1 – Ks. Karol Antoniewicz

Zgięte kolana, ale nie zgięta pycha – O modlitwie, cz. 2 – Ks. K. Antoniewicz

Czemu modlitwa tak często bezskuteczna? Bóg może i chce wysłuchać prośby nasze. – Sami winniśmy, że Bóg nas nie wysłuchuje, bo się źle modlimy. – Sam Chrystus uczy nas się modlić. – Modlitwa ma być szczerą nie dla oka ludzkiego, jedynie do Boga skierowaną; pokorną, skupioną, gorącą, z żywą wiarą, wytrwałą. – „Wszystkie uczynki modlitwą uświęcajmy i w modlitwę je zmieniajmy. – Wierzmy, a skutków wiary doznamy. – Prośby dobrych odrzuca Bóg czasem dla ich zbawienia, wiedząc lepiej, czego im potrzeba.

 

Gdy uczniowie przystąpiwszy do Chrystusa Pana, prosili Go, aby ich nauczył, w jaki sposób modlić się mają, Zbawiciel wyłożywszy im modlitwę, którą my modlitwą Pańską czyli Ojcze nasz nazywamy, dodał: Proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie, kołaczcie a będzie wam otworzono. Też same słowa na pocieszenie nasze i dziś Zbawiciel do nas powtarza: Módlcie się, a otrzymacie to wszystko, co do zbawienia wiecznego i do szczęścia doczesnego jest potrzebne, o ile zbawieniu nie jest na przeszkodzie; módlcie się, a będą wam otworzone wrota, a znajdziecie drogę do niebieskiej Jerozolimy żywota wiecznego.Czytaj dalej »Zgięte kolana, ale nie zgięta pycha – O modlitwie, cz. 2 – Ks. K. Antoniewicz

Człowiek milczy i Bóg zamilkł – O modlitwie, cz. 1 – Ks. K. Antoniewicz

W całem życiu w smutkach jego potrzebujemy pomocy, a gdzież ją znajdziemy jeśli nie u Boga przez modlitwę? – Stworzenie zaspokoić serca nie może. – Istota modlitwy – Różne jej rodzaje. – Skutki. .- Jaką ma być modlitwa, jeśli te owoce ma przynieść? — Czemu Bóg nie zawsze nas wysłuchuje? – Przyczyny, dla których modlić się winniśmy: chwała Boża, własny pożytek, błogosławieństwo Pańskie, przykład Pana Jezusa, uczniów, wszystkich bogobojnych mężów w starym i nowym zakonie. – Dom, w którym króluje modlitwa  i dom, z którego jest wypędzoną. – Kraj bez modlitwy. – Wymówki nie-modlących się: brak czasu, to dobre dla księży. – Grzechy spełnione przez modlących się. Czytaj dalej »Człowiek milczy i Bóg zamilkł – O modlitwie, cz. 1 – Ks. K. Antoniewicz