Nabożeństwo Majowe (7) – Z rękopisów O. Karola Antoniewicza


ROZMYŚLANIE VIII.

Na dzień 7 Maja,
oraz na święto oczekiwania porodzenia Najświętszej M. Panny

„Oto poczniesz i porodzisz
Syna i nazwiesz Imię Jego Jezus”.
(Łuk. 1.)

Rozpamiętywać dziś będziemy pamiątkę oczekiwania porodzenia Najświętszej Maryi Panny, — wżyjemy się myślą w myśl Kościoła, oczekując przyjścia Zbawiciela, już nie na ten świat zewnętrzny, który nas otacza, ale na ten świat wewnętrzny, który jest w nas.

Od tylu wieków żył ród ludzki oczekiwaniem i nadzieją przyjścia przyobiecanego Odkupiciela, który miał zdjąć tę klątwę, co ciężyła na świecie całym; od Adama aż do Przesłańca Chrystusowego, Jana Chrzciciela, ciągnie się ten łańcuch nieprzerwany przepowiedni i proroctw, i zbliżał się już czas, w którym te wszystkie przepowiednie spełnić się miały, gdzie Słowo, stawszy się ciałem, z nieba na ziemię zstępując, śmiercią krzyżową odkupić i wybawić miało cały ród Adama! Ale świat, oczekując tego przyjścia, żył w grzechach i zbrodniach i dla tego w ciemnościach pogrążony nie poznał tego światła, które w noc przekleństwa tak świetnie przy urodzeniu Chrystusa zajaśniało.

To przyjście Zbawiciela ponawia się codziennie dla każdego z nas, abyśmy tylko chcieli poznać je, aby to przyjście stało się zbawieniem dla nas! Jako przed 18 wiekami Chrystus Pan zstąpił z nieba w żywot panieński Najświętszój Maryi Panny, biorąc na siebie to ciało ludzkie, tak i dziś zstępuje z nieba na ołtarz, gdziekolwiek święta odprawia się ofiara, kryjąc Bóstwo i człowieczeństwo swoje pod przypadłościami chleba i wina. Jako ręce Maryi to Boskie dziecię w ubogim złożyły żłóbku tak ręce kapłana składają Boga-człowieka w ubogim serca twojego żłóbku! Gotujmy się na wzór Maryi, a przyjąwszy go oddajmy mu cześć i chwałę, jako to uczynili pastuszkowie i trzej królowie!

Oczekiwała Marya przyjścia na świat tej Boskiej dzieciny, strzegąc się choćby najmniejszego grzechu, ćwicząc się w miłości Boga i bliźniego, bo wiedziała dobrze, że miłość Boga ku ludziom, sprowadziła Syna Boskiego na ziemię, że grzech ludzki przybije Syna Jej do krzyża.

Oczekiwała Marya przyjścia Syna Boskiego w pokorze ducha, bo była Matką Tego, który pokorą, miał zmazać ten grzech Adama, który z pychy powstał, wiedząc, że Bóg tylko tych chwałą wywyższy, którzy w pokorze stać będą u stóp krzyża Jego.

Oczekiwała Marya tego przyjścia Syna cierpliwie i bez szemrania, znosząc wszystkie smutki i boleści życia, wiedząc że bez krzyża nie masz zbawienia, że bez łez nie ma oczyszczenia. Pracując i cierpiąc, modląc się i kochając, doczekała się Marya tój błogosławionej chwili, w której została Matką Stwórcy swego i porodziła światu Zbawiciela. Pracując, cierpiąc, modląc się i kochając.

Czekajmy na tę chwilę błogosławioną, gdy tenże Zbawca świata wstąpi w głąb serca naszego, na nowe odradzając nas życie, ale pokąd kochamy się w ciemności, nie zawita światło w noc duszy naszej. Pokąd grzech nie ustąpi z serca, potąd Jezus do niego nie wejdzie!

Jezus pokorny nie zagości w sercu, gdzie mieszka pycha i duma; Jezus na krzyżu rozpięty wzgardzi sercem, które rozkoszą ciała żyje; Jezus cichy i łagodny, ominie serce pełne niespokoju, kłótni i cierpkości. Jezus modlący się za tych, co Go krzyżowali, nienawidzi serca zemstą i nienawiścią krzyżującego bliźnich swoich; Jezus miłujący ubóstwo i wzgardzony, nie odwiedzi serca ubiegającego się chciwie za majątkiem i chwałą u ludzi.

O! jeźli chcemy, aby On w nas żył, żyjmy życiem Jego; jeśli chcemy posiadać Jezusa, wyrzeczmy się siebie; jeźli chcemy żyć miłością własną.

Ja miłujących mnie miłuję.” Ale my miłując siebie, Boga miłować nie możem; mamy tylko jedno serce, w któróm miłość rozdwoić się nie da. Jeźli chcemy miłować siebie i ludzi, miłujmy Boga, bo tylko taka miłość i nas i innych zbawić może.

Miłość własna zaciemnia rozum i serce; miłość Boga rozjaśnić je może! A tylko kto w jasności chodzi, ten nie zbłądzi na wieki. Tak przygotowani przyjmujmy Boga do serca naszego; zrośmy je łzami żalu, umajmy je kwiatami miłości, a pokora niechaj Go wprowadzi. Przyjście Chrystusa na świat stało się zbawieniem dla świata t. j. (Ma tych, którzy uwierzyli i umiłowali; przyjście Zbawiciela do serca naszego stanie się zbawieniem dla nas, jeźli Go znać i kochać będziemy.

Pastuszkowie z prostotą miłości, królowie z mądrością wiary, oddali cześć i pokłon Jezusowi w żłóbku złożonemu. Prosto tą miłości i mądrością wiary, witajmy Jezusa w sercu naszem; a mając Go w sercu, nie zmuszajmy, go aby nas opuścił. Czuwała Marya i Józef nad żłóbkiem tej Boskiej Dzieciny; z Maryą i Józefem czuwajmy i my nad tym żłóbkiem serca naszego, nośmy Jezusa w sercu naszym w życiu, abyśmy w sercu Jego znaleźli schronienie po wszystkie wieki, Amen.

 

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże,, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu Świata Boże: zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże: zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże: zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo —  Módl się za nami 
Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad Pannami
Matko Chrystusowa
Matko łaski Bożej
Matko najczystsza
Matko najśliczniejsza
Matko niepokalana
Matko nienaruszona
Matko najmilsza
Matko przedziwna
Matko Stworzyciela
Matko Odkupiciela
Panno roztropna
Panno czcigodna
Panno wsławiona
Panno można
Panno łaskawa
Panno wierna
Zwierciadło sprawiedliwości
Stolico mądrości
Przyczyno naszej radości
Naczynie duchowne
Naczynie poważne
Naczynie osobliwsze nabożeństwa
Różo duchowna
Wieżo Dawidowa
Wieżo z kości słoniowej
Domie złoty
Arko przymierza
Bramo niebieska
Gwiazdo zaranna
Uzdrowienie chorych
Ucieczko grzesznych
Pocieszycielko strapionych
Wspomożenie wiernych
Królowo Aniołów
Królowo Patryarchów
Królowo Proroków
Królowo Apostołów
Królowo Męczenników
Królowo Wyznawców
Królowo Panieńska, Módl się za nami
Królowo wszystkich Świętych, Módl się za nami
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, Módl się za nami..
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Pod Twoje obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszemi prośbami nie racz gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu najmilszemu Synowi nas oddawaj.
Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

 

MODLITWA
ŚWIĘTEGO BERNARDA.

Wspomnij o najdobrotliwsza Panno Maryo, że od wieków nie słyszano, ażeby kto, uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być opuszczonym kiedy. Tą nadzieją ożywiony, uciekam się do Ciebie o Maryo, Panno nad Pannami i Matko Jezusa Chrystusa! Przystępuje do Ciebie, biegnę do Ciebie, stawam przed Tobą jako grzeszny człowiek drżąc i wzdychając. O Pani świata nie gardź prośbami mojemi, o Matko Słowa przedwiecznego, racz wysłuchać mnie nędznego, który do Ciebie z tego padołu płaczu o pomoc wołam. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach teraz i zawsze, a osobliwie w godzinę śmierci, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryo. Amen.

Nabożeństwo Majowe (6) – Z rękopisów O. Karola AntoniewiczaZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Jedna odpowiedź do „Nabożeństwo Majowe (7) – Z rękopisów O. Karola Antoniewicza”

  1. Awatar vrs

    „Ale my miłując siebie, Boga miłować nie możem; mamy tylko jedno serce, w któróm miłość rozdwoić się nie da. Jeźli chcemy miłować siebie i ludzi, miłujmy Boga, bo tylko taka miłość i nas i innych zbawić może. Miłość własna zaciemnia rozum i serce; miłość Boga rozjaśnić je może! A tylko kto w jasności chodzi, ten nie zbłądzi na wieki.”

    Polubione przez 1 osoba

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: