Nabożeństwo Majowe (1) – Z rękopisów O. Karola Antoniewicza


ROZMYŚLANIE II
na dzień I-go Maja, oraz na święto Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

„Od wiekum jest zrządzona i starodawna
pierwej niźli się ziemia stała“.

Przyp. VIII, 22.

 

Marya przeznaczona od wieków na Matkę Słowa wcielonego, poczętą została w żywocie Matki bez zmazy pierworodnego grzechu. Zły duch nie miał nigdy najmniejszej władzy nad tą, która starła głowę jego. Bez zmazy grzechowej poczętą została Ta, która począć miała w panieńskim żywocie niewinnego Baranka, który gładzi grzechy świata!

My w grzechu poczęci, odrodzeni przez Chrzest święty na życie łaski, starajmy się, jeśli nie urodzeniem, to tern odrodzeniem zbliżyć do Maryi, abyśmy poczęci w grzechu, w łasce poświęcającej żyć i umierać mogli.

Jakkolwiek przez Chrzest święty uwolnieni jesteśmy od zmazy pierworodnego grzechu, nie jesteśmy jednakże wolni od skutków tego grzechu, ani co do ciała, ani co do duszy. Dość rzucić badawczem okiem w około siebie, dość wejrzeć w głąb serca własnego, aby jasno poznać i zrozumieć tę prawdę, że takim jakim jest człowiek, niemógł wyjść z rąk Boskich; i tę prawdę odgadły wszystkie narody, bo u wszystkich narodów to podanie pierworodnego grzechu, znajdujemy w rozmaitych objawione formach. Czucie wyższe i niższe, w zupełną było zlane harmonję; ciało podlegało duchowi, pod jego rozwijało się wpływem. Grzech wyemancypował ciało, a gdy człowiek stanął groźno i zuchwale wobec Boga, ciało wypowiedziało wojnę duchowi, łaska i natura rozpoczęły tę walkę, która trwa i trwać będzie aż do skończenia świata!

Ta walka rozpoczyna się w każdym z nas od urodzenia, ciągnie się przez całe życie i trwa aż do śmierci. Lecz czego mamy się lękać w tej walce?… jeśli chcemy, mamy Boga za sobą — a jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam ?

Krzyż Jego święty, który nas zbawił, ten nas zasłonić wydoła. Mamy Matkę, której prośba wszystko u Syna wybłagać może; a ta Matka nas kocha, świat i piekło, rozkosz i zemsta walczy przeciw nam; Jezus i Marya, krzyż i miłość stają nam w obronie! Wierzmy tylko i kochajmy, a zwycięstwo nasze!
Ale niestety! my chcemy walczyć bez wiary, zwyciężać bez miłości! Wierzymy w siebie, ale nie w Krzyż, kochamy siebie, ale nie Maryję! i dlatego ta wiara nas zdradza, ta miłość zawodzi nas. Mówimy, że mamy wiarę, ale wiara bez uczynków czemże jest?… a toć uczynki, które z wiary nie pochodzą, martwe są! My wiarę od uczynków rozłączamy; w słowie jest wiara, a w uczynkach bezwiara, słowem: poddajemy się pod wolę Boga, ale uczynkiem pozostajemy przeciw niej i gniewamy się, jeśli Bóg nie chce poddać pod wolę naszą woli Swojej najmędrszej, najświętszej.
Słowem odpuszczamy krzywdy, ale uczynkiem nie potwierdzamy słów naszych. To jest: odpuszczamy krzywdy nam nie wyrządzone, ale za krzywdy choćby najmniejsze nam uczynione, nosimy w sercu jad nienawiści i odwrócenia! Wszystko bym raczej przebaczył, tylko tego jednego nie mogę; to jest: wszystko złe, którego mi nie uczyniono, odpuszczę; tylko tego nie odpuszczę, które mi wyrządzono — co tyle znaczy, że nic odpuścić nie chcę!
Wierzymy nie to, co Bóg chce abyśmy wierzyli, ale to, co my sami chcemy; wierzymy nie wtedy, kiedy Bóg chce, ale wtedy, kiedy sami chcemy — nie tak jak Bóg chce, ale tak jak my chcemy! Nie chcemy przyjmować wiary z rąk Boskich, ale sami ją sobie dajemy i tworzymy; wiarę Boską zmieniliśmy na wiarę ludzką, zachowując sobie wolność sądu i przyjęcia lub odrzucenia jej. Dał nam Bóg wolność, dając nam wolę; ale my nadużywając woli, nie pojęliśmy wolności. Wolność Synów światłości przemieniliśmy na wolność synów ciemności, i dlatego ta wolność, sprzeniewierzywszy się Bogu, porodziła niewolę i swawolę: niewolę ducha i swawolę ciała. I dlatego, że ciało zostało wolne, duch w niewoli jęczy!
Odstąpiwszy duchem od Boga, zbliżyliśmy się ciałem do świata — i świat został Bogiem naszym! Od świata przyjęliśmy nową wiarę, nowe zasady moralności, i te dwie wiary walczą w duszy! Co powie Bóg na to? co powie świat na to ? kogo słuchać mamy? Ale niestety! bardziej od świata jak od Boga zawiśli; wiara w świat, bierze przewagę nad wiarą w Boga. W słowach wierzymy, w uczynkach zapieramy się Boga — w słowach Bóg, w uczynkach świat. Jaka wiara nasza, taka i miłość nasza, bo miłość idzie za wiarą.
Pokąd wierzyliśmy w Boga, tośmy Boga i ludzi kochali, odkąd wierzymy w świat, świat i siebie kochamy. Odstępstwo od Boga jest odstępstwem od prawdy; gdzie nie ma Boga, tam nie ma wiary — gdzie nie ma wiary, tam nie ma i miłości — gdzie nie ma miłości, tam nie ma Zbawienia.
O Maryo! Tyś na zmazanie grzechu, bez grzechu poczęta; oto my grzeszne dzieci Twoje czując całą niedolę serca naszego, biegniemy do Ciebie i błagamy Cię w pokorze, uproś nam tę łaskę, abyśmy raz oczyściwszy dusze nasze, ostatek życia naszego bez zmazy przeżyli. Amen.

Do odmówienia:

LITANIA DO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba Boże,, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu Świata Boże: zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże: zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco jedyny Boże: zmiłuj się nad nami.
Święta Maryo —  Módl się za nami 
Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad Pannami
Matko Chrystusowa
Matko łaski Bożej
Matko najczystsza
Matko najśliczniejsza
Matko niepokalana
Matko nienaruszona
Matko najmilsza
Matko przedziwna
Matko Stworzyciela
Matko Odkupiciela
Panno roztropna
Panno czcigodna
Panno wsławiona
Panno można
Panno łaskawa
Panno wierna
Zwierciadło sprawiedliwości
Stolico mądrości
Przyczyno naszej radości
Naczynie duchowne
Naczynie poważne
Naczynie osobliwsze nabożeństwa
Różo duchowna
Wieżo Dawidowa
Wieżo z kości słoniowej
Domie złoty
Arko przymierza
Bramo niebieska
Gwiazdo zaranna
Uzdrowienie chorych
Ucieczko grzesznych
Pocieszycielko strapionych
Wspomożenie wiernych
Królowo Aniołów
Królowo Patryarchów
Królowo Proroków
Królowo Apostołów
Królowo Męczenników
Królowo Wyznawców
Królowo Panieńska, Módl się za nami
Królowo wszystkich Świętych, Módl się za nami
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta, Módl się za nami..
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Zmiłuj się nad nami.
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Pod Twoje obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszemi prośbami nie racz gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu najmilszemu Synowi nas oddawaj.
Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnemi obietnic Pana Chrystusowych.

 

MODLITWA
Świętego Bernarda.

Wspomnij o najdobrotliwsza Panno Maryo, że od wieków nie słyszano, ażeby kto, uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc, miał być opuszczonym kiedy. Tą nadzieją ożywiony, uciekam się do Ciebie o Maryo, Panno nad Pannami i Matko Jezusa Chrystusa! Przystępuje do Ciebie, biegnę do Ciebie, stawam przed Tobą jako grzeszny człowiek drżąc i wzdychając. O Pani świata nie gardź prośbami mojemi, o Matko Słowa przedwiecznego, racz wysłuchać mnie nędznego, który do Ciebie z tego padołu płaczu o pomoc wołam. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach teraz i zawsze, a osobliwie w godzinę śmierci, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryo. Amen.

Maj – miesiąc Maryi (Rozważania, Dzień 1-7)


 


ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: