Nieustanne powracanie do Boga (6) – Kto wie, czy to nie ostateczny czas dla ciebie?

Kto wie, czy wtedy, kiedy tę ofiarę Św. Teresa spełniła, nie był już ostateczny czas na to; czy przedłużając jeszcze o jeden dzień swoją niewierność, nie byłaby nadużyła dobroci Boskiej i czyby za karę nie po­padła w życie oziębłe i niedbałe, które jest początkiem potępienia.