Styczeń – Miesiąc Najświętszego Imienia JEZUS


Nowego Roku świta dzień,
Szlachetnych czynów mam ziarna siać,
By win minionych już zniknął cień
W dobrem się nigdy, nie mogą chwiać,
Ni z promienistych cnoty zejść dróg…
Bo celem moim Bóg!
Karmelita Bosy.

JEZUS….

Pierwej nim przeczytasz to Imię, ponad wszystko imię, pochyl głowę, złóż ręce jak do modlitwy i zegnij kolano – a zebrawszy wszystkie władze duszy, mów ze skruchą i miłością: Niech Imię Pańskie będzie błogosławione, niech będzie pochwalony JEZUS Chrystus!

Niegdyś Mojżesz, sługa Boży, miał widzenie: widział krzew, który gorzał a nie zgorzał, palił się a nie spalił; cudowny ogień, który się utrzymał siłą własną. Co to jest –pytał się Mojżesz –pójdę a obaczę. I gdy się zbliżał, usłyszał głos: „Zdejm obuwie twoje, ziemia na której stoisz święta jest!”. Uląkł się Mojżesz przed cudem i przed głosem, zdjął obuwie swoje i twarz zakrył, bojąc się nawet spojrzeć. Wówczas Bóg objawił mu wolę swoją i imię swoje: „Jam jest, który jest!”. Mocą tego Imienia uzbrojony, Mojżesz stał się wybawicielem ludu izraelskiego, wyprowadzając go z niewoli i cudownie utrzymując go na puszczy. „Jam jest, który jest”, było Imieniem mocy, trwogi, a często i kary, bo Żydzi, twardego karku i nieobrzezanych serc, nie rozumieli miłości. Stąd też tego Imienia nawet wymawiać im nie było wolno, i ilekroć przychodziło w księgach świętych, „Jehowa”, Żydzi czytali „Adonai”, Pan.

Gdy przyszło wypełnienie czasów, objawił się nam Bóg nie w majestacie mocy i potęgi, lecz w pełności i miłosierdzia i łaski. Objawił nam się Bóg w Synu swoim, którego posyłając na tę ziemię –”dał mu IMIĘ ponad wszelkie imię, aby na imię JEZUS wszelkie kolano klękało niebieskich, ziemnych i podziemnych a wszelki język wyznawał, że nie masz zbawienia jeno w tym świętym imieniu” Boga-Człowieka.

W objawieniu tego Imienia Bóg nie przemawia z krzewu gorejącego, lecz objawia wnętrzności zmiłowania swego przez niebieskiego wysłańca, zwiastuna tajemnicy Wcielenia i naszego wybawienia z niewoli piekła. Miesiąca szóstego –posłan jest Anioł Pański do Panny Maryi: błogosławioną Ją nazwał i łaski pełną; a gdy się Dziewica strwożyła, podnosi Ją archanioł Gabriel: „Nie bój się Maryjo, albowiem znalazłaś łaskę u Boga. Oto poczniesz w żywocie i porodzisz Syna i nazwiesz imię Jego «JEZUS!». Ten będzie wielki i będzie zwany Synem Najwyższego!”

.Językiem ludzkim Bóg jest nazwany, by sercem ludzkim mógł być kochany! I oto pierwsza najczystsza z wszystkiego stworzenia, Dziewica-Niepokalana, Imię najświętsze adoruje w głębi pokory: „Oto ja służebnica Pańska„, w chwili, gdy stawała się Matką Boga i Królową wszelkiego stworzenia, nieba i ziemi. Ze czcią wymówiło niebo to Imię przez usta swego posła, z pokorą najgłębszą pozdrowiła je pierwsza błogosławiona między niewiastami, jako owoc żywota panieńskiego.

Z jakąż miłością i z świętym drżeniem wymówiła Maryja z Józefem to święte Imię Najwyższego, gdy w dzień obrzezania, w pierwszym dniu i roku zbawienia naszego, nadawała je Synowi swojemu i Boskiemu? Imię Zbawienia, imię chwały, imię i obraz Ojca, imię miłości i miłosierdzia, imię prawdy i łaski i cokolwiek o Bogu język ludzki może wypowiedzieć – wszystko i więcej w nim się mieści. W nim jest streszczenie a równocześnie wypełnienie wszelkiej sprawiedliwości i świętości, jaka była, jest i będzie i dlatego godna uwielbienia jak sama Osoba Syna Bożego.

Miłością tego Imienia przejęty, Paweł św., Apostoł narodów, niosący jego poselstwo i nowinę przez lądy i morza wśród kajdan i utrapień, prawdziwy krzew gorejący ciągle Imieniem Jezus, sławi jego niepojętą wielkość.
W ubiegłych wiekach rozmaicie i wielu sposobami Bóg mówił do ojców naszych. Na ostatek w te dni przemówił donas przez Syna, którego postanowił dziedzicem wszech rzeczy, gdy i przez Niego uczynił wieczność. A ponieważ ten Syn jest jasnością chwały i wyrażeniem istności Jego, podtrzymując cały świat przez moc swego słowa, i oczyszczając nas z grzechów, przeto zasiada na prawicy Majestatu na wysokościach. Zacniejszym jest ponad Anioły, bo osobliwsze nad nich IMIĘ odziedziczył. Bo któremuż kiedy z Aniołów powiedział: Synem moim jesteś, jam Ciebie dziś zrodził? lub jak gdzieindziej: Ja Mu będę Ojcem a On będzie Mi Synem? I ponad to, gdy wprowadza Pierworodnego na okrąg ziemi głosi: Niech Mu się kłaniają wszyscy Aniołowie Boży .Stąd Pismo, gdy o aniołach mówi, rzecze: Bóg uczynił aniołów duchami, a sługi swoje płomieniem ognia; lecz do Syna mówi: Stolica Twoja, Boże, będzie stolicą na wieki wieków, a berło Twego królestwa berłem prawości…”itd. (List do Żyd. I).

Za Maryją, za Józefem św., za Apostołami powtarzają to Imię ponad wszystko imię wierni: Męczennicy na arenie, w więzieniach, w torturach, i z tym Imieniem idąna męki i śmierć jak na gody; powtarzają to Imię i rysują je życiem czystości i pokuty święte dziewice; powtarzają to Imię wszyscy, co prostego są serca i dobrej woli i znajdują w nim siłę do noszenia krzyża i mądrość która zawstydza uczonych tego świata.
I nie tylko powtarzają to Imię, ale rozumieją je i kochają do szaleństwa, do największej ofiary ze siebie, z mienia, z życia; ponad wszystkie miłości droższym im jest Jezus.

JEZUS – kto Go przyjmuje i adoruje, znajduje zbawienie; kto Go odrzuca i nie uznaje, sam się wykreśla z księgi żyjących, bo nie masz innego imienia, w którym by zbawienie osiągnąć można jedno imię Jezus. 

JEZUS – tak modli się każde serce chrześcijańskie i w tym Imieniu znajduje wysłuchanie, bo „o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię moje, powiada Jezus, da wam„.

JEZUS – nim chlubi się Kościół św., Oblubienica którą Syn Boga sobie obrał, i broni wszędzie czci tego Imienia poprzez katakumby, poprzez prześladowanie, tego skarbu nie da sobie wydrzeć i pewna jest z tym Imieniem, że wszystkie bramy i potęgi piekła jej nie przemogą.

JEZUS – tym Imieniem szczyci się sam Syn Boga, jako Zbawca ludzkości, jej Pan, jej Król, jej najwyższy Kapłan; jej Pośrednik do Ojca. W tym Imieniu zamykają się wszystkie Jego godności, Jego królewska wielmożność i władza, Jego miłosierdzie i przebaczenie, bo z nim się urodził już w żywocie panieńskim tak nazwany, i z tym Imieniem jako najwyższą swą chlubą na krzyżu życie swe dał za okup swych braci, którzy byli zginęli, aby znów do życia przyszli.

Któż zdoła wypowiedzieć, ile bogactw i piękności mieści się w imieniu JEZUS, gdy w Nim mieszka cała pełność Bóstwa?

JEZUS – nas ukochał do końca i Jego miłość idzie poza granice wszelkiej znanej miłości; w nim odbija się nieskończona dobroć Jego SERCA! Cichość i pokora mówią i czynią w imieniu Jezus. O nim to powiada Izajasz prorok: „Oto Syn mój, którego wybrałem, mój umiłowany, w którym sobie upodobałem. Wypuszczę na Niego Ducha mego, On opowiadać będzie narodom sprawiedliwość. Nie będzie się sprzeczał ani wołał, i nikt nie posłyszy głosu Jego na rynkach. On trzciny nadłamanej nie dołamie i lnu kurzącego się nie dogasi, aż zapewni triumf sprawiedliwości. I narody ufać będą w Jego IMIENIU!”.

Dzień za dniem na wszystkich miejscach ziemi podnosi się czysta hostia i kielich kapłański w eucharystycznej ofierze. I ta ofiara, powtórzenie ofiary krzyżowej, w której przyswajamy sobie owoce odkupienia, spełnia się w Imię Jego. „Per JESUM CHRISTUM” wymawiają usta kapłanów, a z nimi razem i w imię Jezusowe niosą wierne imieniowi Boskiemu dzieci Kościoła swe prośby i zadośćuczynienia, swoje hołdy i dziękczynienia, sami na wzór Jezusa stając się ofiarą. Gdy otworzysz księgę Ewangelii i wczytasz się w dzieje Boga-Człowieka, zobaczysz i odczujesz wszędzie tchnienie Boskiego Imienia.

Czymże ci się okaże JEZUS? W blaskach tego Imienia błyszczą wszystkie tytuły Syna Człowieczego, i od niego biorą światło.

JEZUS – Zbawiciel, JEZUS  Baranek, który gładzi grzechy świata, niepokalany i bez zmazy; JEZUS-Alfa i Omega, sprawca życia i zbawienia, Ten który był i miał przyjść; Pośrednik nasz, Chrystus Pan, Emmanuel, Syn Boga, Jednorodzony Ojca, Syn Dawida i SYN CZŁOWIECZY; ileż w tych tytułach w jednym Imieniu mieści się wielkości Boskich i ludzkich! To Imię oświeca jako światło każdego przychodzącego na ten świat, to Imię karmi jako chleb żywota, który z nieba zstąpił; przez to Imię poznajemy naszego Pasterza, Ojca, Nauczyciela, Początek i Koniec, Zmartwychwstanie i Życie, słowem naszą drogę, prawdę i życie.

Gdy to najświętsze Imię porównamy z najpiękniejszym, jakie istnieje w naszych ustach i sercach, z imieniem Maryi, to jeszcze wyznać musisz, że to imię błogosławione między niewiastami, jest wobec tego Boskiego jakby cieniem, przy którym blaski Boskości tym jaśniej występują.

Jest to IMIĘ JEZUSOWE łącznikiem całej ludzkości z majestatem Boga, bo przez nie wszystko do Ojca bywa zanoszone.

Stąd niech na to Imię klęka każde kolano i przez to Imię daje wszelką chwałę Ojcu w niebiesiech.

W Nowy rok są Imieniny JEZUSA. Jakie życzenia Mu złożymy?
Niech Imię Pańskie będzie błogosławione, tak mówmy i czyńmy każdym aktem życia naszego z gorącą prośbą, aby świętość tego Imienia była nam „ZBAWIENIEM”.

br. Anzelm.

Imię JEZUS -„Bóg jest zbawieniem”

Uroczystość Najświętszego Imienia JEZUS


Głos Karmelu,  nr 1, styczeń 1931.


Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: