O grzechu pierworodnym, wolnej woli człowieka, i o piekle


LIST XVII. DO PANI XAWERY GROCHOLSKIEJ.
Odpowiedź na pytania o Grzechu Pierworodnym, o wolnej woli człowieka, i o piekle.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Przezacna Pani! Listy wasze bywają mi pociechą i zasmuceniem. Cieszą mię, przenosząc myślą w nasze strony; a zasmucają, donosząc mi o słabnącej wierze wielu z pośród Was.

Ostatni list Pani, przynosi mi trzy wielkie pytania: o grzechu pierworodnym, o wolnej woli, i o piekle. Są to pytania, niedostępne filozofom pogańskim; a na które każde dziecko katechizmowe dokładnie odpowiada. Lecz ażeby te odpowiedzi przyjąć i zrozumieć, potrzeba mieć wiarę, którą daje tylko Bóg, o którą przeto przede wszystkim Boga prosić trzeba.

Dobrze więc, a wcale nie śmiesznie, jak się komuś zdaje, modli się mój brat Eustachy, gdy odmówiwszy całe Wierzę w Boga, dodaje w końcu ów piękny Akt Strzelisty: Daj mi o Boże, bym i w to wszystko wierzył! I nikt od podobnej modlitwy wymawiać się nie ma; bo nikt z nas nie może powiedzieć, że wiara jego jest w najwyższym stopniu. Nikt z nas bowiem jeszcze nie przenosi gór. Wiara, i wzrost wiary, wszystkim są potrzebne, skoro i Apostołom Chrystusowym mawiał że są słabej wiary. Przełóż, wraz z nimi, do Niego wołajmy: Panie, przymnóż nam wiary! (Łuk.,XVII,5)

Z tą modlitwą w sercu, zaczynam ten list; z podobnąż modlitwą Wy go czytajcie. Teraz odpowiadam na wasze pytania.

A naprzód co do grzechu pierworodnego.

Ktoś między wami utrzymuje, «że wiara w grzech pierworodny jest wspólną wszystkim wiarom.» W ogólności to powiedzieć można. Ale są wyjątki. U Pogan, wiara w grzech pierworodny, choć wielu błędami przymglona, jest resztką pierwotnego Objawienia, danego od Boga pierwszym Rodzicom naszym. Ta resztka to sprawia, że się Poganie łatwo nawracają. Jest wszakże za czasów naszych rodzaj pogan, do nawrócenia bardzo trudnych. A tymi są czciciele własnego rozumu.

Drugie pytanie, tyczące się wolnej woli człowieka, tak mi wyrażacie: «Jeżeli wszystko jest z woli Bożej, tedy człowiek za swe sprawy jest nieodpowiedzialny

Odpowiadam: Wszystko jest z woli Bożej, wyjąwszy grzechu; więc człowiek jedynie za grzech jest odpowiedzialnym. Tu przychodzi rzecz o wolnej woli człowieka, która jest podstawą stosunku człowieka z Bogiem.

Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje, więc go stworzył wolnym; ale go, jako dzieło rąk swoich, obwarował prawem. Jednak człowiek, jako w swej woli najzupełniej wolny, chociaż nie powinien, mocen jednak to prawo przekroczyć; a wtedy jest grzech.
Za grzech, człowiek odpowiadać musi; bo jest od Boga, bo należy do Boga, bo jest dla Boga. Za grzech człowieka, Bóg karać go musi, dla nieskończonej mądrości i sprawiedliwości swojej.

Bóg nie jest nam winien nagrody za dobre sprawy nasze, bo te Mu się należą od nas prawem własności. A jeżeli nagradza nas, to czym ze swej wspaniałości, dla której, przy nieskończonych wszystkich doskonałościach, przy nieskończonej sprawiedliwości, jest nieskończenie łaskawym i miłosiernym

Nagradza nas, dla nieskończonej łaskawości swojej; a przebacza nam, dla nieskończonego miłosierdzia swego, ale za cenę nieskończony Krwi Przenajdroższej Syna swego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Tu już czas odpowiedzieć na trzecie pytanie: Czy jest piekło

Odpowiadam:

Najprzód, jest piekło, bo Bóg jest sprawiedliwym.
Po wtóre, jest piekło, bo człowiek jest wolnym.
Po trzecie, jest piekło, bo Jezus Chrystus umarł za nas na Krzyżu.

A naprzód, jest piekło, bo Bóg jest sprawiedliwym. Bóg jest nieskończenie sprawiedliwym, a tymczasem, ileż to zbrodni nieukaranych w tym życiu?  Więc w życiu przyszłym muszy być kary, a te kary muszy być na miarę przewinień naszych; więc lżejsze za lżejsze, cięższe za cięższe: to dopiero czyściec; a nieskończone za nieskończone, to jest za grzechy śmiertelne: i tu już piekło!

Dreszcz mię przejmuje gdy to piszę, a wołam do Boga: Oby mnie popadł w piekło, i oby nikt, nikt, zwłaszcza z bliższych moich, oby nikt nie wleciał do piekła!

A dla kogo piekło?

Naprzód dla tych, co nie wierzy w piekło: bo tym samym nie wierzy w sprawiedliwość Boską.  A to grzech śmiertelny.

Kto nie wierzy w piekło, do piekła pójdzie, jeśli nie uwierzy. Kto nie uwierzy, będzie potępion (Mar.XVI,16), powiedział sam Chrystus; a powiedział to, już dokonawszy dzieła Odkupienia, już po Zmartwychwstaniu swoim, już na Niebiosa wstępując.

Następnie, piekło jest dla tych, co choć wierzą w piekło, umierają w grzechu śmiertelnym, nie pragnąc nawet jego przebaczenia. A niestety, i tacy bywają.

Powtóre, jest piekło, bo człowiek jest wolnym. Bóg dał wolność człowiekowi ku dobremu. Więc człowiek, który jej samowolnie używa ku złemu, samowolnie pędzi w piekło. Piekło jest koniecznym następstwem wolnej woli człowieka, który dobrze wiedząc, że zagrzech śmiertelny może pójść do piekła, jednak samowolnie grzech ten popełnia, i ze wzgardą miłosierdzia Bożego, trwa w grzechu swoim aż do końca życia, Czyż taki człowiek nie pędzi sam w piekło?

Pewien młodzik łotrujący, mówił: Nie masz piekła, bom dotąd nie w piekle. Natrząsał się tak, ten bezbożnik, z cierpliwości Bożej; nie wiedząc zapewne, że i cierpliwość Boża, jest dowodem piekła. Bóg jest cierpliwym aż do końca życia naszego, a więc jest piekło.

Potrzecie, jest piekło; bo Jezus Chrystus umarł za nas na Krzyżu. O mój Jezu! Czyż trzeba tego dowodzić? Dość wejrzeć na Krzyż, aby się przekonać, że koniecznie być musi i Niebo i piekło; Niebo, które dla nas wszystkich wysłużyłeś; i piekło, od którego nas wszystkich uchować chciałeś własną Krwią Twoją.
I na cóż by była Męka Twoja, gdyby nie było piekła? Wszak śmierć Twoja na Krzyżu, nie wybawiła nas ani od nędzy, ani od cierpień, ani od doczesnej śmierci. A że Krew Twoja jest wartości nieskończonej, więc nas odkupiła od nieskończonej kary, a więc od piekła.

O Jezu mój miłosierdzia! Ty nas ostrzegasz o piekle, najwyraźniej, na każdej niemal karcie Ewangelii świętej; a zapowiadając nam Sąd Ostateczny, zagrzmiałeś Panie nad nami tym strasznym dla potępieńców wyrokiem: Idźcie ode mnie przeklęci w ogień wieczny (Mat.XXY,41)!

To piekło! A jakiem jest piekło?

Aby to wiedzieć, dość jest zastanowić się nad każdym słowem tego ostatecznego wyroku.

Idźcie ode mnie!—zawoła Jezus. Oto rozłączenie z Bogiem, ostateczne.

Przeklęci!—Przeklęci od samegoż Boga!

W ogień!—Najżywszą boleść sprawuje nam ogień ziemski. A coż powiedzieć o piekielnym ogniu, o tym ogniu, jak sól wnikającym. Tam, każdy ogniem będzie posolon (Mar.IX,43); ogień wieczny! Gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie (Mar.IX,43).

W ogień wieczny! —« O wieczności! woła Augustyn święty: Kto o tobie myśli, a grzeszy, albo wiary albo serca nie ma!»

Postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem sąd (Do Żyd. IX,27).

Musi człowiek umrzeć, a umrze tylko raz jeden, a potem sąd. Jeśli umrze w grzechu śmiertelnym, przebudzi się w piekle.

Ś. Bernard przerażony piekłem, woła do wszystkich: «Rozważajmy dziś piekło, byśmy w nie jutro nie wpadli.» O! rozważajmy dziś piekło, moi mili, a dziękujmy Bogu że nam daje czas i sposób uniknienia piekła.

Zaprawdę, byłem dobrze chciał, nie pójdę do piekła; bo Bóg, z nieskończonego miłosierdzia swego, uczynił wszystko ku temu, byśmy szli do Nieba. Po lewicy mamy piekło, po prawicy Niebo! Gdzież pójdziem?

Na prawo ,Bracia, na prawo! Pytasz mię Pani o książkę do nawrócenia filozofów. Tą książką jest Krzyż. Niech się weń wpatrzą. Niech wnijdą w rany Chrystusowe, a odżyje w nich Wiara na Chrzcie świętym wzięta, i zbawieni będą.

Uniżony wasz w Chrystusie sługa.

X. A. Jełowicki.


Xiędza Alexandra Jełowickiego ze Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego LISTY DUCHOWE 1843-1874. Berlin 1874.


ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: