Jak kochać Jezusa (1) – Św. A.M. Liguori

mylą się wszyscy szukający uświęcenia się w czymkolwiek innym jak w miłości Boga. Jedni, mówi ten Święty, zakładają doskonałość na ostrościach życia, inni na jałmużnie, ci na modlitwie, owi na uczęszczaniu do Sakramentów świętych. Co do mnie, nie znam innej doskonałości nad tę, żeby Boga kochać z całego serca