„Tajemnicze zgony”- Wzrost śmiertelności po szczepieniach Covid wg. oficjalnych statystyk

,

 • Pojawiające się statystyki dotyczące nadmiernej śmiertelności rysują alarmujący obraz. Znacznie więcej osób zmarło w 2021 r., po wprowadzeniu zastrzyków na COVID i w 2022 r., niż podczas szczytu pandemii COVID w 2020 r.
 • Media głównego nurtu próbują odwrócić twoją uwagę od słonia w pokoju — masowego zastrzyku z eksperymentalną technologią transferu genów — na cokolwiek i wszystko poza tym.
 • The Telegraph obwinia niewyjaśnione nadmierne zgony za efekty blokady. Wielu nie miało dostępu do rutynowej opieki medycznej podczas blokady, a teraz umierają z powodu przewlekłych chorób, które nie były leczone.
 • Dane brytyjskiego Urzędu Statystyk Krajowych (ONS) opublikowane 16 sierpnia 2022 r. pokazują, że nadmierna liczba zgonów w Anglii i Walii była na dzień 5 sierpnia o 14,4% wyższa niż średnia pięcioletnia, co przekłada się na 1350 więcej zgonów tygodniowo niż normalnie . Większość tych nadmiernych zgonów miała charakter sercowo-naczyniowy — główny niepożądany efekt szczepień COVID
 • W Stanach Zjednoczonych straciliśmy 349 000 młodszych Amerykanów z powodu czegoś innego niż COVID i nienaturalna śmierć między 3 kwietnia 2021 a 13 sierpnia 2022, a to nie licząc dziesiątek tysięcy akt zgonów, które CDC w niewytłumaczalny sposób usunęło. Aż 15% do 25% zgłoszeń zgonów, które mogą wskazywać na zgon po ukłuciu przeciw COVID, brakuje. Inne dane pokazują, że podczas jesieni 2021 roku u Millenialsów, w wieku od 25 do 44 lat, nastąpił 84% wzrost nadwyżki zgonów.

 

Pojawiające się statystyki dotyczące nadmiernej śmiertelności rysują alarmujący obraz. O wiele więcej osób zmarło w 2021 r., po wprowadzeniu zastrzyków na COVID i w 2022 r., niż podczas szczytu pandemii COVID w 2020 r. Za chwilę przyjrzę się niektórym z tych szokujących statystyk — które są odzwierciedlone na całym świecie.

Ale podczas gdy racjonalni ludzie patrzą na te liczby i zadają sobie pytanie, jaka może być najbardziej oczywista i prawdopodobna przyczyna tego nagłego wzrostu zgonów dorosłych i młodych ludzi w wieku produkcyjnym, media głównego nurtu próbują odwrócić twoją uwagę od słonia w pokoju — masowego zastrzyku z eksperymentalną technologią transferu genów — na cokolwiek i wszystko poza tym.

Blokady obwiniane za nadmierne zgony

W artykule z 18 sierpnia 2022 r. redaktor naukowy 1 Telegraph Sarah Knapton obwinia „niewyjaśnione nadmierne zgony” za „skutki blokady”. Pisze: 2

„Dane dotyczące nadmiernej liczby zgonów z Urzędu Statystyk Narodowych (ONS) pokazują, że około 1000 osób więcej niż zwykle umiera obecnie każdego tygodnia z powodu chorób innych niż wirus.

… Ministerstwo Zdrowia zleciło zbadanie danych w związku z obawą, że zgony są powiązane z opóźnieniami i odroczeniem leczenia chorób takich jak rak, cukrzyca i choroby serca. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy liczba zgonów poza Covidem przewyższała liczbę powiązaną z wirusem…

Dr Charles Levinson, dyrektor naczelny Doctorcall, prywatnego lekarza pierwszego kontaktu, powiedział, że w jego firmie obserwuje się „zdecydowanie zbyt wiele” przypadków niewykrytych nowotworów i problemów kardiologicznych, a także „niepokojącą” liczbę schorzeń psychicznych.

— Co tydzień umierają setki ludzi — co się dzieje? powiedział. „Moim zdaniem opóźnienia w poszukiwaniu i otrzymywaniu opieki zdrowotnej są bez wątpienia siłą napędową”.

 

Problemy sercowo-naczyniowe zabijają w rekordowych liczbach

Dane ONS opublikowane 16 sierpnia 2022 r. pokazują, że nadmierna liczba zgonów w Anglii i Walii była na dzień 5 sierpnia o 14,4% wyższa niż średnia z pięciu lat, co przekłada się na 1350 więcej zgonów tygodniowo niż normalnie, donosi Knapton. 3 Jak widać na wykresie 4 poniżej, COVID jest zaangażowany tylko w niewielką liczbę tych zgonów.

nadmierne zgony w Anglii i Walii

W sumie, zgony niezwiązane z COVID są teraz ponad trzy razy większe niż zgony związane z COVID. Według U.K. Office for Health Improvement and Disparities, większość tych nadmiernych zgonów to „możliwe do uniknięcia choroby związane z sercem i udarem oraz cukrzycą.”

Jednak chociaż brak rutynowej opieki zdrowotnej – ludzie unikający wizyt u swoich lekarzy z obawy przed COVID lub z powodu różnych ograniczeń – mógł również odegrać rolę, problemy sercowo-naczyniowe, takie jak zawały serca i udary, są również podstawowymi skutkami ubocznymi wstrzyknięć.

 

Spojrzenie na dane dotyczące śmiertelności w USA

Identyczny trend obserwuje się również w Stanach Zjednoczonych. W części 1 trzyczęściowej serii 5 The Ethical Skeptic – sam określający się jako były oficer wywiadu i strateg dla narodów stojących w obliczu wyzwań korupcyjnych – dokonuje przeglądu danych z amerykańskiego National Center for Health Statistics pokazujących „ostre trendy wzrostowe rozpoczynające się w pierwszym tygodniu kwietnia 2021 roku„.

„Ta data powstania nie jest zbiegiem okoliczności, ponieważ zbiega się również z kluczowym punktem zwrotnym dotyczącym określonej interwencji w układ ciała u większości populacji USA”, zauważa The Ethical Skeptic.

Opisuje, jak pod koniec maja 2021 r. w jego modelach śledzenia COVID rozwinął się „dziwny sygnał”. Ten dziwny sygnał przyszedł w postaci kodu śmierci ICD (kod Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób) o nazwie R00-R99, co oznacza „Objawy, oznaki i nieprawidłowe wyniki kliniczne i laboratoryjne, niesklasyfikowane gdzie indziej”. Innymi słowy, zgony z nieokreślonych przyczyn.

W wyniku tego dziwnego sygnału zaczął śledzić te zgony R00-R99, wraz z 11 innymi ICD-10 (10 oznacza 10-tą wersję, która jest najnowszą), takimi jak samobójstwa i przedawkowania, a także statystyki o nazwie „Nadmierna liczba zgonów z przyczyn naturalnych innych niż COVID”. Dane, które The Ethical Skeptic wykorzystał do swoich modeli, pochodziły z trzech podstawowych baz danych::

 1. Amerykańskie Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom: Tygodniowa liczba zgonów według stanu i wybranych przyczyn, 2014-2019 6
 2. Cotygodniowe tymczasowe zliczanie zgonów CDC według stanu i wybranych przyczyn, 2020-2022 7
 3. Tymczasowe statystyki CDC dotyczące zgonów, od 2018 do ostatniego miesiąca.  Query by Constraint Engine8 8

 

CDC usuwa zapisy dotyczące zgonów

Śmiertelność nie związana z COVID odnotowała łagodny wzrost w październiku 2020 r., Efekt The Ethical Skeptic przypisuje „systemowemu uszkodzeniu, które infekcja SARS-CoV-2 i białko kolca wirusa może wytworzyć w ludzkim ciele.  Dawny COVID opóźniał śmierć, jeśli chcesz.

Zauważalna eksplozja zgonów innych niż COVID nastąpiła dopiero w 14 tygodniu 2021 roku, a „pod koniec 2021 roku stało się zupełnie jasne, że obywatele USA nie tylko umierają na COVID-19 w nadmiarze, ale także teraz umierają na coś innego, i to w tempie, które w końcu stało się wyższe niż samo COVID” – pisze.

Co niepokojące, odkrył, że akta zgonów były w niewytłumaczalny sposób redagowane i usuwane w bardzo kluczowym okresie czasu – od 4 do 20 tygodnia w 2022 roku. „Trudno wyobrazić sobie scenariusz wyjaśniający manipulowanie tymi 52 000 rekordów w tygodniach o największym ryzyku… z 2022 r., jako niestanowiące złośliwego zaciemniania danych dotyczących śmiertelności obywateli USA” – pisze.

 

Zanurz się głęboko w amerykańskie statystyki dotyczące zgonów

Jego artykuł jest pełen wykresów dla tych, którzy chcą głębiej zanurkować w statystyki, ale oto kilka fragmentów jego odkryć:

„Wykresy o szczególnym znaczeniu … obejmują wykresy przedstawiające wyraźny wzrost śmiertelności po MMWR w 14 tygodniu 2021 r. W szczególności są

 • Nadmierna przyczyna naturalna niezwiązana z COVID, 5+ sigma
 • Nowotwory i chłoniaki, 9+ sigma
 • Inne schorzenia układu oddechowego, 2 sigma
 • Zapalenie nerek/zespół nerczycowy, 4 sigma
 • Posocznica, 2 sigma
 • Choroby i dolegliwości serca, 2 sigma
 • Wszystkie inne zgony z przyczyn naturalnych wg ICD-10, 4 sigma

… Chociaż rzeczywiście obserwuje się wzrost liczby zgonów w innych kodach ICD-10, wzrost ten wydaje się być prawdopodobnie zgodny z tymi samymi wzorcami przybycia w 2020 r. Innymi słowy, wydawały się być silnie związane z Covidem pod względem dynamiki, zarówno przed, jak i po przegięciu w 14 tygodniu 2021 roku.

Szczególnie niepokojące są te zgony, które odnoszą się do systemów regulacyjnych całego organizmu, w przeciwieństwie do określonych narządów lub przyczyn. Innymi słowy, rak i chłoniaki, serce, autonomiczne zapalenie mięśnia sercowego/zapalenie osierdzia/zaburzenia przewodzenia, urazy wątroby i nerek itp.

Są to nie tylko ostrzeżenia o patologii, ale mogą również wskazywać, że wszechobecne zaburzenia systemowe występują w fizjologii człowieka przeciętnego obywatela USA, zwłaszcza w ciągu ostatnich 71 tygodni. Są to grupy śmierci, które wykazują najbardziej wyraźny trend wzrostu po 14 tygodniu MMWR, 2021…

[Pozwól nam] przez chwilę przejrzeć przekonujące uzasadnienie daty przegięcia MMWR. Tydzień 14 2021. Ta data jest krytycznym problemem nie bez powodu. Jego pochodzenie nie jest przypadkiem. „Tabela porównawcza dawek i zgonów”, Załącznik B poniżej, wyjaśnia dlaczego.

Tabela porównawcza dawek i zgonów

Rysunek B — Data przegięcia MMWR w 14 tygodniu 2021 r. również odpowiada największej szybkości podawanych dawek szczepionek w populacji Stanów Zjednoczonych. Czerwona linia to Nadmierna śmiertelność z przyczyn naturalnych niezwiązanych z COVID wyekstrahowana z danych zawartych w Dowodzie E poniżej”.

Według The Ethical Skeptic, w szczególności trzy rodzaje kodów rejestrów zgonów sygnalizują „ogólnopopulacyjne systemowe zaburzenia zdrowia”, a są to: : „Nadmierne zgony z powodu nowotworu złośliwego i chłoniaka” (kod C00-C97), „Objawy, oznaki i nieprawidłowe wyniki kliniczne i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane” zgony (R00-R99) i „nadmiar zgonów z przyczyn naturalnych innych niż COVID”. Wszystkie trzy wykazują bardzo ostry trend w stosunku do historycznych wartości bazowych.

Na przykład, zgony z powodu raka i chłoniaka są teraz na poziomie 9+ Sigma, chociaż potencjalnie może być wyższy.Według The Ethical Skeptic, 43 935 rekordów zgonów związanych z „potencjalnym zapaleniem mięśnia sercowego, rakiem, zapaleniem osierdzia, przewodzącym, nerczycą, wątrobą i/lub zgonami z powodu chłoniaka” zostało usuniętych ze zbiorów danych CDC, a w chwili pisania tego artykułu nie zostały ponownie wprowadzone lub przypisane do innego kodu ICD.

To 7% wszystkich zgonów w omawianym okresie i prawdopodobnie 15 do 25% tych bardzo niepokojących danych dotyczących zgonów grup ICD-10 — brakuje. Jednak nawet bez tych danych, związane z tym trendy są alarmujące” – pisze. 9

 

Nadmiar zgonów z przyczyn naturalnych innych niż COVID w USA

The Ethical Skeptic kontynuuje: 10

„wreszcie kończymy najważniejszym wykresem ze wszystkich — wykresem, który wskazuje zgony, które nie pochodzą z wypadków, samobójstw, uzależnień, napaści, nadużyć, desperacji, zaburzeń lub COVID-19. Wykres nadmiernej śmiertelności z przyczyn naturalnych niezwiązanych z COVID, który zaczęliśmy monitorować 29 maja 2021 r. To, co wtedy nazwałem wykresem -„Co to do cholery jest?”.

Jak widać, w okresie od 3 kwietnia 2021 do 13 sierpnia 2022 straciliśmy 349 000 młodszych Amerykanów z powodu czegoś innego niż COVID i nienaturalna śmierć.

Obecny wskaźnik śmiertelności w tej kategoryzacji ICD, wynosi około 5.000 – 8.000 tygodniowo … co przekracza większość tygodni samej pandemii COVID (z wyjątkiem okresów bezwzględnego szczytu). Do tej pory, jeśli wszystkie te nadwyżki śmiertelności rzeczywiście były pozostałością po samym COVID-19, powinny już zacząć się zmniejszać. Niestety nie tylko się nie kończą, ale w wielu przypadkach wciąż rosną.

wszystkie naturalne zgony nie związane z COVID

Dowód E — Nadmierna liczba zgonów innych niż COVID Zgony z przyczyn naturalnych są przez cały czas wysokie od 32. tygodnia MMWR 2022 r. 349 000 obywateli USA zmarło z powodu jakiegoś dodatkowego czynnika od 14 tygodnia MMWR 2021 r. średnia tygodniowa z nadwyżką 5+ sigma (zachowując konserwatywnie dla lagów).

W związku z tym, i bez cienia wątpliwości, mamy ustalone, że właśnie teraz istnieje problem w zakresie zdrowia i śmiertelności obywateli USA. Taki, który różni się od samego COVID-19 i rozpoczął się na poważnie w 14 tygodniu MMWR w 2021 r.”

 

Szczepionki COVID upośledzają funkcje odpornościowe

Kenji Yamamoto z Oddziału Chirurgii Sercowo-Naczyniowej w Okamura Memorial Hospital w Japonii również bije na alarm, szczególnie podkreślając zdolność szczepionek COVID do osłabiania funkcji odpornościowych. W komentarzu opublikowanym w Virology Journal 5 czerwca 2022 r. Yamamoto zauważył: 11

„Niedawno The Lancet opublikował badanie 12 dotyczące skuteczności szczepionek COVID-19 i i słabnącej z czasem odporności. Badanie wykazało, że funkcje immunologiczne wśród osób zaszczepionych 8 miesięcy po podaniu dwóch dawek szczepionki COVID-19 były niższe niż wśród osób nieszczepionych

Spadek odporności może być spowodowany kilkoma czynnikami, takimi jak N1-metylopseudourydyna, białko kolca, nanocząsteczki lipidów, wzmocnienie zależne od przeciwciał i oryginalny bodziec antygenowy…

Ze względów bezpieczeństwa dalsze szczepienia przypominające należy przerwać. Ponadto datę szczepienia należy odnotować w dokumentacji medycznej pacjentów… Podsumowując, szczepienie COVID-19 jest głównym czynnikiem ryzyka infekcji u pacjentów w stanie krytycznym”.

Ważne jest, aby zrozumieć, że gdy twoja funkcja odpornościowa jest osłabiona, stajesz się podatny na wszelkiego rodzaju infekcje i choroby, w tym raka. W związku z tym szczepienie COVID może być odpowiedzialne za dowolną liczbę chorób prowadzących do śmierci.

 

Niezbyt komfortowa kontrola faktów przez Reuters

Niedawne badanie w Tajlandii 13 wykazało, że nastolatki w wieku od 13 do 18 lat, które otrzymały dwie dawki wstrzyknięcia mRNA firmy Pfizer, cierpiały na różne problemy z sercem. A Reuters „ fact check” pisze: 14

„Badanie 301 nastolatków w Tajlandii wykazało łagodne i tymczasowe zmiany rytmu serca po drugiej dawce szczepionki Pfizer-BioNTech COVID-19 u jednego na sześciu nastolatków, a nie jednej trzeciej, jak twierdzą posty w mediach społecznościowych. Badanie wykazało również możliwe objawy zapalenia serca u zaledwie siedmiu z tych nastolatków ze zmianami rytmu i potwierdziło zapalenie mięśnia sercowego tylko w jednym z siedmiu”.

Czy powinniśmy urządzić paradę zwycięstwa nad faktem, że ukłucie powoduje problemy z sercem tylko u 1 na 6 nastolatków? Naprawdę?! Niezależnie od tego, czy jest to 1 na 3, czy 1 na 6, nie jest to „dobra wiadomość” i na pewno nie jest godna lekceważącego tonu używanego przez Reutersa. Jak podano bezpośrednio z badania, o którym mowa: 15

„Najczęstszymi skutkami sercowo-naczyniowymi były tachykardia (7,64%), duszność (6,64%), kołatanie serca (4,32%), ból w klatce piersiowej (4,32%), nadciśnienie (3,99%). Siedmiu uczestników (2,33%) wykazało co najmniej jeden podwyższony biomarker sercowy lub pozytywne wyniki laboratoryjne.

Wpływ na układ sercowo-naczyniowy stwierdzono u 29,24% pacjentów, począwszy od tachykardii, kołatania serca i zapalenia mięśnia osierdziowego. Zapalenie mięśnia osierdziowego potwierdzono u jednego pacjenta po szczepieniu. Dwóch pacjentów miało podejrzenie zapalenia osierdzia, a czterech pacjentów podejrzewało subkliniczne zapalenie mięśnia sercowego. Wniosek: Wpływ na układ sercowo-naczyniowy u nastolatków po szczepieniu BNT162b2 mRNA COVID-19 obejmował tachykardię, kołatanie serca i zapalenie mięśnia sercowego”.

 

Millenialsi umierali w zawrotnym tempie pod koniec 2021 r.

Niedawno przeprowadziłem wywiad z Edem Dowdem, byłym menedżerem portfela akcji BlackRock i „guru” funduszy hedgingowych 16 , ale jeszcze go nie opublikowałem. Na początku marca 2022 r. podzielił się niepokojącymi statystykami śmiertelności CDC według grup wiekowych w  War Room Steve’a Bannona. 17

Jesienią 2021 r. milenialsi w wieku od 25 do 44 lat, mieli 84% wzrost nadumieralności. „To najgorsza nadwyżka śmiertelności, jak sądzę, w historii” – powiedziała Dowd Bannonowi. Między latem a jesienią 2021 roku zmarło 61 000 Millennialsów, którzy w przeciwnym razie by nie żyli. Cytując Dowd: 18

„Zasadniczo milenialsi doświadczyli wojny wietnamskiej w drugiej połowie 2021 r. 58 000 ludzi zginęło w wojnie wietnamskiej, żołnierze amerykańscy [w ciągu 10 lat], więc to pokolenie właśnie doświadczyło wojny wietnamskiej [w ciągu 6 miesięcy]…

Od początku pandemii mieliśmy 1,1 miliona dodatkowych zgonów, z których wiele miało miejsce w drugiej połowie 2021 r.

Myślę, że to jest dymiący pistolet: że szczepionki powodują nadmierną śmiertelność we wszystkich grupach wiekowych… Więc zamierzam się tym pochwalić. To stare słowo, ale powinno zostać ponownie wprowadzone do rozmowy. Nazywa się democide: Śmierć przez rząd. Tak więc rząd poprzez mandaty zabijał ludzi…

Jeśli jesteś na Wall Street i nadal uważasz, że Pfizer i Moderna to dobre zakupy, mam dla ciebie wiadomość: nadchodzą pewne katalizatory, które prawdopodobnie nie będą dobre do trzymania tych akcji.

Poniższy plik PDF został opublikowany na koncie Dowd’s GETTR, 11 marca 2022 r. 19 (Użytkownik GETTR o imieniu MiloMac również odtworzył wyniki Dowd przy użyciu publicznych danych CDC, tworząc dodatkowe wykresy. 20 )

millenialsi doświadczyli gwałtownego i rekordowego wskaźnika nadmiernej liczby zgonów jesienią 21

 

Słoń w pokoju

W komentarzu i kontynuacji rewelacji Dowda z 15 marca 2022 r. Steve Kirsch napisał: 21

„Zadzwoniłem do Eda, aby wyjaśnić, skąd wziął wykres, a następnie szukałem weryfikacji tego. Znalazłem weryfikację. Następnie sprawdziłem, że zgonów nie można wyjaśnić wariantem delta COVID. OK, więc co spowodowało wszystkie zgony? Jedynym wyjaśnieniem jest szczepionka, ponieważ zgony są tak masowe”.

Kirsch opublikował rozmowę WhatsApp z Markiem Girardot, francusko-amerykańskim innowatorem biotechnologicznym, który uważa, że ​​szczepienie COVID może u niektórych osób postarzyć tętnice nawet o 50 lat w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Jeśli to prawda, może to z pewnością wywołać szybki początek choroby sercowo-naczyniowej prowadzącej do przedwczesnej śmierci.

Rozmowa WhatsApp z Markiem Girardot

 

Nastolatki i młodzi dorośli umierają częściej w Nowej Zelandii

W artykule Substack z 16 sierpnia 2022 r. 22 niezależny dziennikarz Alex Berenson (były reporter i powieściopisarz New York Times) przedstawił statystyki dotyczące szczepień COVID w Nowej Zelandii, 23 które obejmują zaobserwowane zgony po szczepieniu. Wyjaśnił:

„Ministerstwo Zdrowia Nowej Zelandii publikuje regularne i szczegółowe raporty na temat bezpieczeństwa szczepionek COVID, w tym szczegółowe listy otrzymanych zdarzeń niepożądanych. W ramach raportów ministerstwo zlicza również wszystkie zgony osób, które otrzymały ciosy w ciągu ostatnich 21 dni…

Nowa Zelandia ma krajowy rejestr szczepień przeciwko COVID i krajowy rejestr zgonów, więc rejestry i dopasowanie powinny być w dużej mierze dokładne… Ministerstwo dokonuje podziału zgonów według wieku, od 0-9 do ponad 80 lat.

Następnie porównuje rzeczywistą liczbę osób, które zmarły w ciągu trzech tygodni po strzałach, z „oczekiwaną” liczbą. Ta liczba to po prostu liczba zgonów, których demografowie mogliby oczekiwać w losowym okresie trzech tygodni na podstawie tabel aktuarialnych szacujących śmiertelność…”

Podsumowując, między 19 lutego a 30 kwietnia 2022 r. osoby powyżej 30. roku życia miały niższą niż normalnie śmiertelność w ciągu 21 dni po szczepieniu, ale osoby młodsze niż 30 (w wieku od 10 do 29 lat) z jakiegoś powodu umierały w wyższym tępie. (Brak zaobserwowanych zgonów w grupie wiekowej poniżej 10 lat jest prawdopodobnie spowodowany opóźnieniem w zgłaszaniu).

obserwowane w porównaniu z przewidywanymi zgonami

Według ministerstwa zdrowia nieznacznie podwyższona liczba zgonów w grupie poniżej 30 lat jest prawdopodobnie spowodowana „przypadkiem”. Jak zauważył Berenson, „ministerstwo nie dostarcza żadnych informacji na temat przyczyn zgonów w jakimkolwiek przedziale wiekowym, więc nie można ustalić, czy zapalenie mięśnia sercowego lub inne choroby serca odegrały główną rolę w wyższych niż oczekiwano liczbach”.

Chociaż te dane nie są tak alarmujące, jak niektóre inne, wciąż jest czerwona flaga, że ​​dzieje się coś dziwnego. Umierają młodzi ludzie, którym powinny zostać dziesiątki lat życia.

Warto też zauważyć, że Nowa Zelandia, podobnie jak USA, twierdzi, że nie ma żadnych potencjalnych problemów związanych z bezpieczeństwem szczepień – ani jednego – pomimo tysięcy zgłoszeń poważnych urazów. 24 Biorąc pod uwagę grupę wiekową, która umiera częściej niż normalnie — nastolatki i młodzi dorośli w wieku 20 lat — nawet niewielki wzrost należy traktować bardzo poważnie, ale tak nie jest.

Aby zakończyć tam, gdzie zaczęliśmy, co jest bardziej prawdopodobnym winowajcą tych zgonów? Blokady z przeszłości tymczasowo uniemożliwiające rutynową opiekę medyczną, skutkujące przewlekłymi chorobami, które zabijają nawet młodych ludzi w ciągu kilku lat? Czy też masowe wstrzykiwanie eksperymentalnych zastrzyków z transferem genów, które nigdy wcześniej nie były stosowane u ludzi?

Przedruk za zgodą Mercolia.com


 

Przypisy:

1, 2, 3, 4 The Telegraph August 18, 2022 (Archived)

5, 9, 10 The Ethical Skeptic August 20, 2022 Part 1

6 US Center for Disease Control and Prevention: Weekly Counts of Deaths by State and Select Causes, 2014-2019

7 US Center for Disease Control and Prevention: Weekly Provisional Counts of Deaths by State and Select Causes, 2020-2022

8 US Center for Disease Control and Prevention: Wonder: Provisional Mortality Statistics, 2018 through Last Month

11 Virology Journal June 5, 2022; 19(1): 100

12 Lancet February 26, 2022; 399(10327): 814-823

13, 15 Trop. Med. Infect. Dis. 2022; 7: 196

14 Reuters August 18, 2022

16 Totality of Evidence Ed Dowd

17, 18 Lew Rockwell March 22, 2022

19 GETTR Ed Dowd March 11, 2022

20 GETTR MiloMac March 13, 2022

21 The Burning Platform March 15, 2022

22 Substack Alex Berenson August 16, 2022

23 MedSafe NZ

24 MedSafe NZ, See ”New safety signals” boxes for Pfizer and AstraZeneca

 


ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: