Ci sami podejrzani ludzie są właścicielami Big Pharmy i mediów

,

HISTORIA W SKRÓCIE

  • Big Pharma i media głównego nurtu są w dużej mierze własnością dwóch firm zarządzających aktywami: BlackRock i Vanguard
  • Firmy farmaceutyczne kierują reakcjami na program COVID-19 – z których wszystkie, jak dotąd, raczej zagrażają zdrowiu publicznemu niż je optymalizują – a media głównego nurtu są chętnymi wspólnikami w szerzeniu ich propagandy, fałszywej oficjalnej narracji, która prowadzi społeczeństwo na manowce i napędza strach oparty na kłamstwach
  • Vanguard i BlackRock są największymi właścicielami Time Warner, Comcast, Disney i News Corp – czterech z sześciu firm medialnych, które kontrolują ponad 90% amerykańskiego rynku medialnego.
  • BlackRock i Vanguard tworzą tajny monopol, który jest właścicielem niemal wszystkiego innego, co można sobie wyobrazić. Łącznie posiadają udziały w 1600 amerykańskich firmach, których łączne przychody w 2015 roku wyniosły 9,1 biliona dolarów. Jeśli dodać do tego trzeciego co do wielkości globalnego właściciela, firmę State Street, to ich łączna własność obejmuje prawie 90% wszystkich firm z indeksu S&P 500.

  • Vanguard jest największym udziałowcem BlackRock. Z drugiej strony, sama firma Vanguard ma unikalną strukturę, która sprawia, że jej własność jest trudniejsza do rozróżnienia, ale wiele z najstarszych, najbogatszych rodzin na świecie może być powiązanych z funduszami Vanguard.

Co łączy „New York Timesa” i większość innych starszych mediów z Big Pharmą? Odpowiedź: Są one w dużej mierze własnością BlackRock i Vanguard Group, dwóch największych firm zarządzających aktywami na świecie. Co więcej, okazuje się, że te dwie firmy tworzą tajny monopol, który jest właścicielem niemal wszystkiego innego, co można sobie wyobrazić. Jak podano w prezentowanym filmie:: 1 , 2

„Akcje największych korporacji na świecie są w posiadaniu tych samych inwestorów instytucjonalnych. Wszyscy oni są właścicielami siebie nawzajem. Oznacza to, że „konkurujące” ze sobą marki, takie jak Coke i Pepsi, nie są w rzeczywistości żadnymi konkurentami, ponieważ ich akcje są w posiadaniu dokładnie tych samych firm inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych, banków, a w niektórych przypadkach także rządów.

Mniejsi inwestorzy są własnością większych inwestorów. Ci z kolei są własnością jeszcze większych inwestorów. Na widocznym szczycie tej piramidy znajdują się tylko dwie firmy, których nazwy często spotykamy… Są to Vanguard i BlackRock.

Siła tych dwóch firm przekracza Twoją wyobraźnię. Nie tylko są właścicielami dużej części akcji prawie wszystkich dużych firm, ale także akcji inwestorów tych spółek. Daje im to całkowity monopol.

Z raportu Bloomberga wynika, że ​​obie te firmy w roku 2028 łącznie będą miały inwestycje w wysokości 20 bilionów dolarów. Oznacza to, że będą właścicielami prawie wszystkiego”.

 

Kim są Vanguard?

Słowo „vanguard” (awangarda)  oznacza „czołową pozycję w armii lub flocie ruszającej do bitwy” i/lub „czołową pozycję w trendzie lub ruchu”.. Oba pasują do opisu tego globalnego molocha, będącego własnością globalistów dążących do Wielkiego Resetu , którego istotą jest transfer bogactwa i własności z rąk wielu w ręce bardzo nielicznych.

Co ciekawe, Vanguard jest największym udziałowcem BlackRock od marca 2021 r. 3 , 4 Sam Vanguard ma natomiast „unikalną” strukturę korporacyjną, która utrudnia rozpoznanie jego własności. Jest własnością różnych funduszy, które z kolei należą do udziałowców. Poza tymi udziałowcami nie ma inwestorów zewnętrznych i nie jest notowana na giełdzie. 5 Jak podano w polecanym filmie: 6 , 7

„Elita, która jest właścicielem Vanguard, najwyraźniej nie lubi być w centrum uwagi, ale oczywiście nie może się ukryć przed tymi, którzy chcą kopać. Raporty Oxfam i Bloomberga mówią, że 1% świata posiada więcej pieniędzy niż pozostałe 99%. Co gorsza, Oxfam twierdzi, że 82% wszystkich zarobionych pieniędzy w 2017 r. trafiło do tego 1%.

Innymi słowy, te dwie firmy inwestycyjne, Vanguard i BlackRock, mają monopol na wszystkie gałęzie przemysłu na świecie, a one z kolei są własnością najbogatszych rodzin na świecie, z których niektóre są rodzinami królewskimi i które są bardzo bogate od czasów sprzed rewolucji przemysłowej.

Chociaż przeczesanie wszystkich funduszy Vanguarda w celu zidentyfikowania poszczególnych udziałowców, a tym samym właścicieli Vanguarda, zajęłoby sporo czasu, szybkie spojrzenie sugeruje, że Rothschild Investment Corp. 8 i Edmond De Rothschild Holding są dwoma takimi udziałowcami. 9 Podczas czytania pamiętaj o nazwisku Rothschild, ponieważ pojawi się ponownie później.

W powyższym nagraniu wideo jako właścicieli Vanguarda wymieniono także włoską rodzinę Orsini, amerykańską rodzinę Bushów, brytyjską rodzinę królewską, rodzinę du Pont, Morganów, Vanderbiltów i Rockefellerów.

 

BlackRock/Vanguard właścicielami Big Pharma

Według Simply Wall Street w lutym 2020 r. BlackRock i Vanguard byli dwoma największymi udziałowcami GlaxoSmithKline, z odpowiednio 7% i 3,5% udziałów. 10 W firmie Pfizer prawa własności są odwrócone, przy czym Vanguard jest największym inwestorem, a BlackRock drugim co do wielkości udziałowcem. 11

10 najlepszych właścicieli firmy Pfizer Inc

Pamiętaj, że współczynniki własności akcji mogą się zmienić w dowolnym momencie, ponieważ firmy regularnie kupują i sprzedają, więc nie ograniczaj się do procentów. Najważniejsze jest to, że BlackRock i Vanguard, indywidualnie i łącznie, posiadają wystarczającą ilość akcji w dowolnym momencie, że możemy powiedzieć, że z łatwością kontrolują zarówno Big Pharma , jak i scentralizowane starsze media — a nawet więcej.

Dlaczego to ma znaczenie? Ma to znaczenie, ponieważ to firmy farmaceutyczne kierują reakcjami na program COVID-19 – z których wszystkie jak dotąd raczej zagrażają zdrowiu publicznemu, niż je optymalizują – a media głównego nurtu są chętnymi wspólnikami w szerzeniu ich propagandy, fałszywej oficjalnej narracji, która sprowadzała i nadal sprowadza społeczeństwo na manowce i podsyca strach oparty na kłamstwach.

Aby mieć jakąkolwiek szansę na naprawienie tej sytuacji, musimy zrozumieć, kim są główni gracze, skąd pochodzą szkodliwe nakazy i dlaczego w ogóle powstają te fałszywe narracje.

Jak zauważono w raporcie Global Justice Now z grudnia 2020 r. 12 „The Horrible History of Big Pharma”, po prostu nie możemy pozwolić firmom farmaceutycznym – „które mają długą historię nadawania priorytetu zyskom korporacji nad zdrowiem ludzi” – aby nadal dyktowały odpowiedzi na COVID-19 .

W dokumencie tym opisano haniebną historię siedmiu największych firm farmaceutycznych na świecie, które obecnie opracowują i produkują leki oraz „szczepionki” oparte na genach przeciwko COVID-19, podczas gdy media głównego nurtu pomogły stłumić informacje o łatwo dostępnych starszych lekach, które wykazały wysoki stopień skuteczności w walce z tą infekcją.

 

BlackRock/Awangarda właścicielem mediów

Jeśli chodzi o The New York Times, od maja 2021 r. BlackRock jest drugim co do wielkości akcjonariuszem z 7,43% wszystkich akcji, zaraz po The Vanguard Group, która posiada największą część (8,11%). 13 , 14

Oprócz The New York Times, Vanguard i BlackRock są również dwoma głównymi właścicielami Time Warner, Comcast, Disney i News Corp, czterech z sześciu firm medialnych, które kontrolują ponad 90% amerykańskiego rynku medialnego15 , 16

Nie trzeba dodawać, że jeśli masz kontrolę nad tak wieloma serwisami informacyjnymi, możesz kontrolować całe narody za pomocą starannie zaaranżowanej i zorganizowanej scentralizowanej propagandy przebranej za dziennikarstwo .

BlackRock/Awangarda właścicielem mediów

Jeśli już kręci Ci się w głowie, nie jesteś sam. Trudno jest opisać cykliczne i ściśle powiązane relacje w sposób linearny. Świat własności korporacyjnej to labirynt, w którym wydaje się, że każdy jest w jakimś stopniu właścicielem każdego.

Jednak najważniejszym przesłaniem jest to, że dwie firmy wybijają się ponad wszystkie inne, a są to BlackRock i Vanguard. Razem tworzą one ukryty monopol na światowe aktywa, a dzięki wpływowi na nasze scentralizowane media mają możliwość manipulowania i kontrolowania znacznej części światowej gospodarki i wydarzeń, a także tego, jak świat postrzega to wszystko.

Biorąc pod uwagę, że w 2018 roku BlackRock ogłosił, że ma „społeczne oczekiwania” wobec firm, w które inwestuje, 17 nie można przeoczyć jego potencjalnej roli jako centralnego ośrodka Wielkiego Resetu i planu „odbudowywać lepiej”.

Jeśli dodać do tego informacje wskazujące na to, że „podkopuje konkurencję poprzez posiadanie udziałów w konkurencyjnych firmach” oraz „zaciera granice między kapitałem prywatnym a sprawami rządowymi poprzez bliską współpracę z organami regulacyjnymi”, trudno nie dostrzec, jak BlackRock/Vanguard i ich globalistyczni właściciele mogą być w stanie ułatwić Wielki Reset i tak zwaną „zieloną” rewolucję, z których obie są częścią tego samego schematu kradzieży bogactwa.

 

BlackRock i Vanguard rządzą światem

Stwierdzenie to stanie się jeszcze bardziej oczywiste, gdy uświadomimy sobie, że wpływy tego duetu nie ograniczają się do Big Pharmy i mediów. Co ważne, BlackRock ściśle współpracuje także z bankami centralnymi na całym świecie, w tym z amerykańską Rezerwą Federalną, która jest podmiotem prywatnym, a nie federalnym 18 , 19 Pożycza pieniądze bankowi centralnemu, działa jako doradca i rozwija oprogramowanie banku centralnego. 20

BlackRock/Vanguard posiada również udziały w długiej liście innych firm, w tym Microsoft, Apple, Amazon, Facebook i Alphabet Inc. 21 Jak pokazano na poniższej grafice sieci właścicielskiej BlackRock i Vanguard, 22 przedstawione w artykule z 2017 r. „These Three Firms Own Corporate America” („Te trzy firmy są właścicielami Korporacyjnej Ameryki”) w The Conversation, wymienienie ich wszystkich byłoby prawie niemożliwe.

W sumie BlackRock i Vanguard są właścicielami około 1600 amerykańskich firm, które w 2015 roku osiągnęły łączne przychody w wysokości 9,1 biliona dolarów. Po dodaniu trzeciego co do wielkości globalnego właściciela, State Street, ich łączna własność obejmuje prawie 90% wszystkich firm z indeksu S&P 500. 23

Sieć własności Wielkiej Trójki w notowanych na giełdzie firmach amerykańskich

 

 

Globalny monopol, o którym niewiele osób wie

Aby poznać wpływ BlackRock i Vanguard na światowy rynek, obejrzyjcie 45-minutowy film zamieszczony na górze tego artykułu. Przedstawia on w szerokim ujęciu ukrytą sieć monopolistyczną korporacji należących do Vanguard i BlackRock oraz ich rolę w Wielkim Resecie. Drugi, znacznie krótszy film (powyżej) oferuje dodatkowe omówienie tych informacji.

W jaki sposób możemy powiązać BlackRock/Vanguard – i rodziny globalistów, które są ich właścicielami – z Wielkim Resetem? Jeśli nie dojdzie do publicznego przyznania się do winy, musimy przyjrzeć się relacjom między tymi gigantycznymi korporacjami będącymi własnością globalistów i zastanowić się, jaki wpływ mogą one wywierać poprzez te relacje. Jak zauważył Lew Rockwell: 24

„Kiedy Lynn Forester de Rothschild chce, by Stany Zjednoczone stały się krajem jednopartyjnym (jak Chiny) i nie chce, by w USA wprowadzono przepisy dotyczące identyfikacji wyborców, tak by w tym celu można było popełniać więcej oszustw wyborczych, co robi?

Zwołuje telekonferencję ze 100 najlepszymi dyrektorami generalnymi na świecie i każe im publicznie potępić uchwalenie przez Georgię ustawy antykorupcyjnej jako „Jim Crow” i nakazuje swoim posłusznym dyrektorom generalnym zbojkotować stan Georgia, jak to miało miejsce w przypadku Coca-Coli i Major League Baseball, a nawet gwiazdy Hollywood, Willa Smitha.

W tej telekonferencji widzimy cienie Wielkiego Resetu, Agendy 2030, Nowego Porządku Świata. ONZ chce się upewnić, podobnie jak [założyciel i prezes Światowego Forum Ekonomicznego Klaus] Schwab, że w 2030 roku ubóstwo, głód, zanieczyszczenie środowiska i choroby nie będą już nękać Ziemi.

Aby to osiągnąć, ONZ chce, aby podatki z krajów zachodnich zostały podzielone między wielkie korporacje elity w celu stworzenia zupełnie nowego społeczeństwa. ONZ twierdzi, że do realizacji tego projektu potrzebny jest rząd światowy, czyli sama ONZ”

 

Jak omówiłem w wielu poprzednich artykułach, wydaje się całkiem jasne, że pandemia została zaaranżowana, aby doprowadzić do tego Nowego Porządku Świata – Wielkiego Resetu – a 45-minutowy film przedstawiony na początku artykułu dobrze wyjaśniając, jak to zostało zrobione.W samym sercu tego wszystkiego, w „sercu”, do którego płyną wszystkie strumienie globalnego bogactwa, znajdują się BlackRock i Vanguard.

 

Kto naprawdę jest właścicielem świata? – Sieć przestępcza COVID prowadzi do bram piekielnych!

 

 


Źródło: mercola.com

PRZYPISY:


ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: