Decyzja w sprawie dopuszczenia szczepionki Pfizer na podstawie badania przeprowadzonego na 10 osobach !

,

HISTORIA W SKRÓCIE

  • Firma Pfizer ogłosiła, że wstępne dane z badań fazy 2/3 u dzieci w wieku od 6 miesięcy do poniżej 5 lat zostaną przedłożone FDA w celu uzyskania pozwolenia na stosowanie w nagłych wypadkach; dane opierają się na 1678 dzieciach i 10 osobach, które zachorowały, co według firmy Pfizer stanowi wskaźnik skuteczności na poziomie 80,3%.
  • Nawet obrońca szczepionek dr Paul Offit jest przerażony liczbą, na podstawie której Pfizer wyciąga wnioski. Zaledwie kilka dni wcześniej Nowy Jork ogłosił, że skuteczność szczepionki u dzieci w wieku od 5 do 11 lat spadła do 12% w ciągu dwóch miesięcy po szczepieniu.
  • Pomimo 48 833 zarejestrowanych w VAERS zdarzeń niepożądanych u dzieci poniżej 18 roku życia, związanych ze szczepionką, Pfizer twierdzi, że szczepionka dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do poniżej 5 lat ma „profil bezpieczeństwa podobny do placebo”.
  • Firma Moderna ogłosiła, że przedłożona FDA szczepionka dla dzieci poniżej 5 roku życia ma skuteczność od 37% do 51%, co jest zbliżone do skuteczności szczepionki przeciwko grypie.
  • Dane CDC pokazują, że w miarę upływu miesięcy coraz więcej Amerykanów nie przyjmuje lub nie kończy szczepień, aby spełnić kryteria CDC dotyczące pełnego zaszczepienia. Nacisk na szczepienie dzieci może być związany z dążeniem przemysłu farmaceutycznego do wprowadzenia obowiązku szczepień z pełnym immunitetem prawnym na wypadek szkód.

 

23 maja 2022 r. firma Pfizer-BioNTech 1 ogłosiła, że wstępne wyniki badania fazy 2/3 oceniającego trzydawkowy schemat szczepionki dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 5 lat zostaną przedstawione FDA w celu uzyskania pozwolenia na stosowanie w nagłych przypadkach (EUA).

Wiele mediów głównego nurtu chwali to wydarzenie jako ważne dla zdrowia dzieci, pisząc: „Wielu rodziców tych bardzo małych dzieci bardzo chciało zaszczepić swoje pociechy 2 oraz „Rodzice mający nadzieję na zaszczepienie swoich najmłodszych dzieci przeciwko COVID-19 otrzymali w poniedziałek zachęcające wiadomości „. 3

Jednak mimo ciągłego zachęcania rodziców przez media głównego nurtu do szczepienia najmłodszych, badanie Vaccine Monitor przeprowadzone przez KFF4 wykazało, że tylko 18% rodziców dzieci poniżej 5 roku życia planuje natychmiastowe zaszczepienie dziecka. 

 

Rodzice wyrażający obawy o bezpieczeństwo dzieci

KFF informuje, że większa liczba rodziców – 38% – zamierza poczekać z podjęciem decyzji do czasu poznania skutków ubocznych, jakie szczepionka może wywołać u młodszych dzieci, a 27% stwierdziło, że na pewno nie zaszczepi swojego dziecka. Co ważne, badanie wykazało również, że „nieco ponad połowa rodziców dzieci w tym przedziale wiekowym twierdzi, że nie posiada wystarczających informacji na temat bezpieczeństwa i skuteczności szczepionek dla dzieci poniżej 5 roku życia ” 5

Chociaż informacje o urazach spowodowanych szczepionką COVID-19 były trudne do znalezienia w głównych mediach, z tych liczb wynika, że ​​wielu rodziców jest zaniepokojonych bezpieczeństwem swoich dzieci i chce uzyskać więcej informacji, zanim zdecyduje się zaryzykować ich zdrowie.

 

Artykuł opublikowany 15 grudnia 2021 r. w JAMA 6 odnosił się do poprzedniego badania przeprowadzonego przez KFF 7 , w którym stwierdzono, że 27% rodziców dzieci w wieku od 5 do 11 lat było zainteresowanych zaszczepieniem swoich dzieci, co stanowi spadek o 9%  w porównaniu z badaniem w 2022 roku. W artykule8  starano się załagodzić sytuację rodziców, którzy wahali się, czy zaszczepić swoje dzieci, przypisując obawy błędnym informacjom i niezrozumieniu znaczenia terminu „EUA”.

Warto zauważyć, że autor artykułu otrzymał granty badawcze od firm Pfizer i Moderna, a także zasiada w radach doradczych firm Johnson & Johnson, Pfizer i Merck.

Artykuł JAMA stwierdza, że ​​badanie KFF wykazało, że powodem obaw rodziców były „długoterminowe i poważne skutki uboczne, w tym problemy z płodnością w przyszłości . 9 Według autora obawy te zostały rozwiązane i obalone na podstawie danych z zaledwie jednego roku.

 

Pfizer twierdzi, że skuteczność na poziomie 80,3% opiera się na danych dotyczących 10 dzieci

Ogłoszenie firmy Pfizer, że ubiega się ona o pozwolenie EUA od FDA dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do poniżej 5 lat, jest „oparte na 10 objawowych przypadkach COVID-19 zidentyfikowanych po siedmiu dniach od podania trzeciej dawki i zgromadzonych na dzień 29 kwietnia 2022 r. „. 10

Chociaż w badaniu wzięło udział 1678 dzieci, które otrzymały trzy dawki preparatu, deklarowana skuteczność u dzieci na poziomie 80,3% opiera się na zaledwie 10 przypadkach. Liczba ta jest tak niska, że nawet zagorzały zwolennik szczepionek dr Paul Offit – współwynalazca szczepionki przeciwko rotawirusom 11 — wyraził konsternację tą liczbą, mówiąc: 12

„Chodzi mi o 10 dzieci – mówimy o 10 dzieciach. To niewielka liczba, więc naprawdę trudno ją komentować lub traktować jako coś bardziej ogólnego, ponieważ nie ma się pewności, że liczby są tak małe”.

Firma Pfizer ogłosiła te wyniki po opóźnieniu procesu składania wniosku o EUA w celu zebrania większej ilości danych.. 13 Początkowo dzieci biorące udział w badaniu nie wytworzyły znaczącej odpowiedzi immunologicznej po dwóch dawkach, więc firma opóźniła złożenie wniosku do czasu, gdy będzie mogła podać dzieciom trzecią dawkę.

W badaniu oceniano podobno „bezpieczeństwo, tolerancję i immunogenność trzech dawek szczepionki Pfizer-BioNTech COVID-19”. 14 Co ciekawe, Pfizer twierdzi, że skuteczność szczepionki u dzieci wynosi 80,3%, po tym jak w badaniu Departamentu Zdrowia Stanu Nowy Jork wykazano, że skuteczność szczepionki u dzieci w wieku od 5 do 11 lat spadła do 12% w ciągu dwóch miesięcy po szczepieniu 15

Innymi słowy, 7 na 8 zaszczepionych dzieci nie odniosło korzyści ze szczepionki dwa miesiące po jej otrzymaniu. Dane uzyskane od 365 502 dzieci wykazały uderzającą różnicę między dziećmi w wieku 11 i 12 lat. Skuteczność przeciwko zakażeniom u 12-latków wynosiła 67%, natomiast u 11-latków spadła do 11%. 16

Dane z USA były zgodne z raportem z Wielkiej Brytanii17 , który wykazał, że skuteczność przeciwko objawowym zakażeniom spadła o 22,6% po dwóch miesiącach u nastolatków w wieku od 16 do 17 lat .

Co ciekawe, w informacji prasowej firmy Pfizer opublikowanej 23 maja 2022 r. słowo „bezpieczeństwo” pojawiło się 22 razy podczas omawiania szczepionki COVID-19 dla dzieci i napisano, że szczepionka była „dobrze tolerowana przez 1678 dzieci w wieku poniżej 5 lat, a jej profil bezpieczeństwa był podobny do placebo ” 18 Szczepionka stosowana u młodszych dzieci ma jedną dziesiątą mocy podawanej dorosłym. 19

Jednak w systemie zgłaszania niepożądanych zdarzeń poszczepiennych (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) 20 odnotowano 1 878 zdarzeń niepożądanych u dzieci w wieku 5 lat i 10 029 u dzieci w wieku od 6 do 11 lat na podstawie danych opublikowanych do 13 maja 2022 roku.

Według American Academy of Pediatrics, 21 maja 2022 r., 35% dzieci w wieku od 5 do 11 lat otrzymało jedną dawkę, a tylko 28% otrzymało obie dawki szczepionki. Jeśli ekstrapolować liczby zdarzeń niepożądanych na 35% populacji pediatrycznej, która otrzymała co najmniej jedną dawkę, wystąpiłoby 34 020 zdarzeń niepożądanych, gdyby 100% dzieci w Stanach Zjednoczonych w wieku od 5 do 11 lat otrzymało zastrzyk.

Wydaje się wysoce nieprawdopodobne, aby 11 907 zdarzeń niepożądanych u dzieci w wieku od 5 do 11 lat zgłoszonych do VAERS po co najmniej jednym wstrzyknięciu skutkowało jedynie „łagodnymi lub umiarkowanymi” 22 zdarzeniami u dzieci w wieku od 6 miesięcy do poniżej 5 lat lub aby zastrzyk miał „profil bezpieczeństwa podobny do placebo”.”

 

 

Moderna wnioskuje również o EUA dla dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Firma Moderna również stara się o dopuszczenie do obrotu szczepionki w małej dawce u dzieci poniżej 5 roku życia. Przedstawione przez nich dane wskazują, że szczepionka jest skuteczna w 37% do 51% przypadków przeciwko wariantowi omikronowemu COVID 23

Paul Burton, naczelny lekarz w firmie Moderna, rozmawiał z ABC News, mówiąc: 24 „Myślę, że w przypadku tych małych dzieci stanowią one naprawdę niezaspokojoną potrzebę medyczną. Mam nadzieję, że przegląd będzie przebiegał szybko i rygorystycznie – ale jeśli zostanie zatwierdzony, lek zostanie udostępniony tym małym dzieciom tak szybko, jak to możliwe.”

Bardziej prawdopodobne jest to, że małe dzieci stanowią niewykorzystany potencjał finansowy dla firmy, ponieważ szczepionka okazała się mieć niebezpieczne skutki uboczne 25 ,a śmiertelność wśród dzieci z powodu samej infekcji jest znacznie niższa niż w jakiejkolwiek innej grupie wiekowej 26 Ale jeśli szczepionka zostanie dodana do harmonogramu szczepień pediatrycznych i jeśli będzie obowiązkowa jak inne szczepionki dla dzieci, stanie się wiecznym rynkiem zbytu dla firm farmaceutycznych wartym miliardy dolarów.

Każdego roku CDC rejestruje skuteczność szczepionek przeciwko grypie dla wszystkich typów szczepionek we wszystkich grupach wiekowych. FDA może uznać 37-procentowy wskaźnik skuteczności szczepionek przeciw COVID za akceptowalny, ponieważ skorygowana skuteczność szczepionki przeciw grypie jest podobna i waha się od 34 do 68% u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 8 lat w latach 2015-2016 do 2019-2020. 27

Chociaż szczepionka przeciw grypie jest jak dotąd jednorazowym, corocznym wydarzeniem, CDC zaleca wielokrotne szczepienia ze szczepionką COVID. 28 Oznacza to, że osoba dorosła może otrzymać do pięciu wstrzyknięć zastrzyku mRNA o nieznanych długoterminowych skutkach, co nie dowiodło, że skutecznie chroni ludzi przed infekcją. 29

Ponieważ skuteczność zastrzyku COVID u dorosłych i dzieci spada w ciągu zaledwie kilku tygodni, jest bardzo prawdopodobne, że to samo stanie się u dzieci w wieku od 6 miesięcy do poniżej 5 lat. Ponownie, połączenie mutującego wirusa, słabnącej odporności i federalnego zatwierdzenia szczepionki jest doskonałym przykładem wiecznie zielonego modelu biznesowego.

Coraz więcej Amerykanów odwraca się od szczepień

Według danych opublikowanych przez CDC, 30 82,7% populacji Stanów Zjednoczonych w wieku powyżej 5 lat otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki COVID. Według CDC na dzień 24 maja 2022 r. było to 258 133 282 osób. Taką informację można usłyszeć w wiadomościach. Warto jednak zwrócić uwagę na coś innego.

Chociaż dane pokazują, że 70,8% populacji jest w pełni zaszczepionych według kryteriów CDC, 11,9% populacji, która otrzymała pierwszą szczepionkę, nie zgłosiła się po drugą.

CDC przechowuje również dane dotyczące liczby osób, które otrzymały pierwszą lub drugą dawkę przypominającą, a na dzień 24 maja 2022 r. 48,4% kwalifikujących się osób w wieku 12 lat lub starszych otrzymało pierwszą dawkę przypominającą,  a tylko 20,5% uprawnionych osób w wieku 50 lat lub starszych otrzymało drugą dawkę przypominającą.

Należy zauważyć, że CDC zaleca boostery dla osób w wieku 5 lat i starszych 31 ale obecnie nie udostępnia publicznie tych danych. Oznacza to, że około 17,3% populacji uprawnionej do szczepienia nie otrzymało żadnej dawki. Jeśli dodamy do tego 11,9% osób, które nie zgłosiły się po drugą dawkę, okaże się, że 29,2% populacji zdecydowało, że albo w ogóle nie przyjmie szczepionki, albo nie przyjmie kolejnej 32

 

Dlaczego naciskają na zatwierdzenie szczepionek dla dzieci

W tym fascynującym wywiadzie z Alix Mayer omawiamy nikczemne powody, dla których nasze dzieci są agresywnie celem zastrzyku COVID-19, mimo że dane CDC pokazują, że nie stanowią one poważnego zagrożenia. Mayer jest przewodniczącą kalifornijskiego oddziału Children’s Health Defense i sama doznała urazu poszczepiennego w wyniku serii szczepionek, które otrzymała 20 lat temu, przed wyjazdem za granicę.

Jest absolwentką Duke University i Northwestern University z tytułem MBA w zakresie finansów i strategii zarządzania. W przeszłości VAERS wykazywał, że wiele szczepionek ma wątpliwy profil bezpieczeństwa, zwłaszcza gdy są one łączone. Jednak dane z lat 2021 i 2022 sugerują, że nigdy wcześniej nie było szczepionki tak niebezpiecznej jak eksperymentalne zastrzyki z transferem genu mRNA dla COVID. 33

Brak przejrzystości i odpowiedzialności to chroniczny problem w branży, ale zagrożenia związane z zaszczepieniem COVID naprawdę uwydatniły ten problem. Ponieważ zastrzyki są nadal objęte EUA, mają immunitet prawny przed odpowiedzialnością za obrażenia poszczepienne. 34

Jak zauważa Mayer, być może nie zdajemy sobie sprawy z tego, że chociaż FDA zatwierdziła i licencjonowała szczepionkę Comirnaty firmy BioNTech, 35 zastrzyk jest nadal podawany w ramach EUA. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest fakt, że po uzyskaniu pełnej licencji na produkt, firma staje się również odpowiedzialna za obrażenia. 36

A ponieważ firmy farmaceutyczne zdają sobie sprawę z tego, jak niebezpieczne są zastrzyki, nie chcą ponosić odpowiedzialności finansowej za obrażenia. Dlatego, aby uzyskać immunitet na szczepionkę, która nie została podana w ramach EUA, muszą one wprowadzić produkt do kalendarza szczepień dzieci, w którym nie ponoszą osobistej odpowiedzialności, jeśli ich szczepionki spowodują u kogoś obrażenia. 37 , 38

Po umieszczeniu produktu w kalendarzu szczepień dzieci, pozwala to również rządowi na nakazanie wykonania szczepienia. Jak zauważył Mayer: „To jest święty Graal, jeśli jesteś producentem szczepionki COVID w tej chwili. Chcesz, aby była ona w pełni dopuszczona do obrotu, ale nie wprowadzać jej na rynek, dopóki nie zostanie wprowadzona do kalendarza szczepień dla dzieci „. 39

Powodem, dla którego przemysł farmaceutyczny naciska na stosowanie szczepionek u małych dzieci, są wyraźnie interesy finansowe. Według danych VAERS do dnia 13 maja 2022 roku z powodu szczepionki zmarło 117 dzieci poniżej 18 roku życia, a 48 833 osoby zgłosiły zdarzenia niepożądane i urazy 40

Niezwykle ważne jest, aby podzielić się tymi informacjami z rodzicami, którzy podejmują decyzje na całe życie dla swoich dzieci i wspierać lokalnych polityków, których deklarowanym celem jest ochrona twoich wolności.


Źródło: mercola.com

Przypisy:


ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: