O roztropności w wierze na przykładzie Maryi

Niedowiarstwo jest do smaku wielu osobom, które wiara karci.
Nie szukają oni pewnych za­sad, aby się oświecić, jak wierzyć powinni i jak żyć mają. Celem ich poszukiwań jest życie występne bez wyrzutów sumienia.