Bill Gates przedstawia plan przejęcia kontroli nad światem


HISTORIA W SKRÓCIE

  • Światowa Organizacja Zdrowia próbuje przejąć kontrolę nad globalnym monitorowaniem pandemii i reagowaniem na nie, a ostatecznie nad wszystkimi decyzjami dotyczącymi opieki zdrowotnej.
  • Bill Gates zamierza odegrać kluczową rolę w tym przejęciu. Buduje on dla WHO zespół reagowania na pandemię, nazwany „Global Epidemic Response & Mobilization” lub GERM Team, który będzie miał uprawnienia do monitorowania narodów i podejmowania decyzji dotyczących reagowania na pandemię, np. kiedy zawiesić swobody obywatelskie, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby
  • Globaliści planują przejąć kontrolę poprzez zarządzanie bezpieczeństwem biologicznym i próbują tego dokonać dwoma różnymi sposobami. Jeśli nie uda nam się odeprzeć obu ataków, znajdziemy się pod rządami totalitarnymi
  • Pierwszy atak polega na wprowadzeniu poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR), które są obecnie przedmiotem głosowania w Światowym Zgromadzeniu Zdrowia. Poprawki te pozbawią kraje członkowskie ich suwerenności i dadzą WHO bezprecedensową władzę ograniczania waszych swobód medycznych i obywatelskich w imię bezpieczeństwa biologicznego. Zaangażuj się i wezwij przywódców swojego kraju do odrzucenia poprawek, jeśli zostaną one przyjęte. Jeśli nie zostaną one odrzucone, staną się obowiązującym prawem w listopadzie 2022 roku.
  • Drugi atak następuje poprzez nowy międzynarodowy traktat pandemiczny z WHO. Zamierzają oni wyeliminować medycynę zindywidualizowaną i wydać ogólne orzeczenia dotyczące sposobu postępowania w przypadku danego zagrożenia, co może skutkować jedynie niepotrzebnym cierpieniem – nie wspominając o utracie wolności jednostki.
W powyższym programie „The Corbett Report ” 1 niezależny dziennikarz James Corbett recenzuje treść książki Billa Gatesa „Jak zapobiec następnej pandemii”.
„Jest ona w każdym calu tak wściekła, mdląca, niedorzeczna, śmieszna i nieprawdopodobna, jak można by się spodziewać” – mówi. „To jest niedorzeczna książka (…). Z pewnością nie ma w niej nic o wartości medycznej czy naukowej … Jest to książka zaskakująca nawet z propagandowego punktu widzenia …”.
Celem Gatesa przy pisaniu tej książki jest rozbrojenie opinii publicznej i przygotowanie nas do przyjęcia programu, który Gates i jego sojusznicy chcieliby narzucić światu. W ostatecznym rozrachunku chodzi o uzyskanie poparcia opinii publicznej – lub przynajmniej jej zrozumienia – dla rozwijającej się agendy bezpieczeństwa biologicznego.”
Inny recenzent książki Gatesa, ekonomista Jeffrey Tucker, przedstawił podobnie negatywną opinię: 2
„Wyobraź sobie, że siedzisz przy barze. Na stołku obok Ciebie siada gadatliwy facet. Postanowił, że jest jedna rzecz, która nie pasuje do świata. Może to być dosłownie wszystko. Niezależnie od tego, on ma rozwiązanie.
Przez kilka minut jest to interesujące i dziwne. Ale stopniowo uświadamiasz sobie, że tak naprawdę jest szalony. Jego główny punkt widzenia jest błędny, więc jego rozwiązania też są błędne. Ale drinki są dobre, a on stawia. Więc znosisz to. W każdym razie rano zapomnisz o całej sprawie.
Rano jednak uświadamiasz sobie, że jest on jednym z najbogatszych ludzi na świecie i pociąga za sznurki wielu najpotężniejszych ludzi na świecie. Teraz jesteście zaniepokojeni. Tak w skrócie wygląda lektura nowej książki Billa Gatesa ‚Jak zapobiec następnej pandemii’”.

Książka Gatesa rozdział po rozdziale

Corbett przegląda książkę Gatesa rozdział po rozdziale, więc jeśli masz mało czasu, możesz przejrzeć te, które najbardziej Cię interesują: Rozdział 1: Ucz się z COVID (sygnatura czasowa: 12:58) Rozdział 2: Utwórz zespół ds. zapobiegania pandemii (sygnatura czasowa: 18:23) Rozdział 3: Lepiej wykrywać ogniska epidemii na wczesnym etapie (sygnatura czasowa: 26:21) Rozdział 4: Pomóż ludziom chronić się od razu (sygnatura czasowa: 31:01) Rozdział 5: Szybko znajdź nowe metody leczenia (sygnatura czasowa: 37:26) Rozdział 6: Przygotuj się do produkcji szczepionek (sygnatura czasowa: 39:46) Rozdział 7: Praktyka, praktyka, praktyka (sygnatura czasowa: 47:06) Rozdział 8: Zmniejsz różnice w zdrowiu między krajami bogatymi a biednymi (sygnatura czasowa: 50:49) Rozdział 9: Stwórz i sfinansuj plan zapobiegania pandemii (sygnatura czasowa: 57:40) Posłowie: Jak COVID zmienił kurs naszej cyfrowej przyszłości (sygnatura czasowa: 1:03:00)

Zespół GERM

https://www.bitchute.com/embed/ujpRrHpFe22Y/ Do tej pory prawdopodobnie słyszałeś, że Światowa Organizacja Zdrowia próbuje przejąć kontrolę nad globalnym monitorowaniem i reagowaniem na pandemię , a ostatecznie nad wszystkimi decyzjami dotyczącymi opieki zdrowotnej. Ale czy wiesz że Bill Gates, największy fundator WHO (jeśli połączymy fundusze z jego fundacji i GAVI), również zamierza odegrać kluczową rolę w tym przejęciu? Jak wyjaśnia Gates w filmie na początku raportu Corbetta, buduje zespół reagowania na pandemię dla WHO, nazwany „Global Epidemic Response & Mobilization” lub GERM Team. Zespół ten będzie się składał z tysięcy ekspertów ds. chorób pod nadzorem WHO i będzie monitorował narody i podejmował decyzje, kiedy zawiesić swobody obywatelskie, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby. 3 Niestety, jak zauważył gospodarz programu „Rising”, Kim Iversen, w powyższej kompilacji wideo, jeśli COVID-19 czegoś nas nauczył, to tego, że powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa jest w mniejszym lub większym stopniu niemożliwe, niezależnie od tego, jak drakońskie są przepisy. Tymczasem skutki uboczne blokad i zamknięć firm są wielorakie. Zdrowie ludzi ucierpiało z powodu braku opieki zdrowotnej. Depresja i samobójstwa gwałtownie wzrosły. Gospodarki zbankrutowały. Wzrosła przestępczość z użyciem przemocy. Tucker wskazuje również na fałszywą przesłankę stojącą za planem zapobiegania pandemii Gatesa, stwierdzając: 4
„Teoria zwalczania wirusów – przekonanie, że wywieranie nacisku na populację sprawia, że rozpowszechniony wirus kurczy się i znika – jest całkowicie nowym wynalazkiem, mechanizacją prymitywnego instynktu.
Ospa wietrzna zajmuje wyjątkową pozycję wśród chorób zakaźnych jako jedyna choroba dotykająca ludzi, która została wyeliminowana. Istnieją ku temu powody: stabilny patogen, doskonała szczepionka i sto lat skoncentrowanej pracy w dziedzinie zdrowia publicznego. Stało się to nie dzięki blokadom, ale dzięki ostrożnemu i cierpliwemu stosowaniu tradycyjnych zasad zdrowia publicznego.
[Próba zniszczenia wirusa oddechowego poprzez powszechne unikanie go może być gorsza niż pozwolenie na rozwój endemiczności w całej populacji”.

Niszczycielska chciwość Gatesa

W trakcie programu COVID w zasadzie zamieniliśmy fałszywą ochronę przed jedną chorobą na wiele innych, znacznie gorszych w dłuższej perspektywie. Teraz Gates i WHO chcą, aby ta zgubna strategia stała się normą. Po raz kolejny widzimy, że Gates w zasadzie płaci WHO za dyktowanie światu, co ma robić, aby zarobić mnóstwo pieniędzy, ponieważ zawsze jest mocno zaangażowany w te „rozwiązania”, które przedstawia światu. Choć zyskał reputację filantropa, jego działania są egoistyczne, a odbiorcy jego „hojności” najczęściej kończą w gorszej sytuacji niż byli wcześniej. Przykład: po 15 latach projekt Gatesa Zielona rewolucja w Afryce (AGRA) okazał się epicką porażką. 5 Gates obiecał, że projekt „podwoi plony i dochody 30 milionów gospodarstw rolnych do 2020 roku”. Ta fałszywa prognoza została usunięta ze strony internetowej AGRA w czerwcu 2020 roku, po tym jak ocena przeprowadzona przez Tuft University wykazała, że głód w rzeczywistości wzrósł o 31%. 28 lutego 2022 r. pierwszy w historii raport z oceny 6 potwierdził niepowodzenie AGRA.

Dwutorowy atak globalistów na suwerenność narodową

Wracając jednak do planu globalistów, by przejąć kontrolę nad światem poprzez zarządzanie bezpieczeństwem biologicznym, próbują oni dokonać tego dwoma różnymi sposobami. Jeśli nie uda nam się odeprzeć obu ataków, znajdziemy się pod rządami totalitarnymi. Pierwszy atak ma formę poprawek 7 do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych (IHR). Drugi atak następuje poprzez nowy międzynarodowy traktat pandemiczny z WHO. Zaczynając od pierwszej strategii przejęcia, w chwili, gdy czytacie te słowa, kraje na całym świecie są w trakcie głosowania nad poprawkami do IHR8 . Do 28 maja 2022 r. Światowe Zgromadzenie Zdrowia zakończy głosowanie nad tymi poprawkami i, jeśli zostaną one przyjęte, zostaną wprowadzone do prawa międzynarodowego w listopadzie 2022 r. IHR, przyjęte w 2005 r., upoważniają WHO do ogłoszenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC – Public Health Emergency of International Concern) 9 Jest to specjalna kategoria prawna, która pozwala WHO na inicjowanie pewnych umów i procedur, w tym umów dotyczących leków i szczepionek. Chociaż IHR już teraz przyznają WHO wyjątkową władzę nad globalną polityką zdrowotną, zgodnie z obecnymi zasadami państwa członkowskie muszą wyrazić zgodę na zalecenia WHO. Jest to jedna z kluczowych cech, która podlega rewizji. Zgodnie z nowymi poprawkami WHO będzie mogła ogłosić PHEIC w państwie członkowskim wbrew sprzeciwowi tego państwa. Zmiany obejmują również przekazanie kontroli dyrektorom regionalnym WHO uprawnionym do ogłaszania sytuacji zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu regionalnym (PHERC). Podsumowując, poprawki do IHR ustanawiają „globalistyczną architekturę światowego nadzoru zdrowotnego, raportowania i zarządzania”, jak ostrzega dr Robert Malone10, a my, opinia publiczna, nie mamy nic do powiedzenia w tej sprawie. Nie mamy żadnej oficjalnej drogi przekazywania informacji zwrotnych do Światowego Zgromadzenia Zdrowia, mimo że poprawki dadzą WHO bezprecedensową władzę ograniczania naszych praw i wolności w imię bezpieczeństwa biologicznego. Nie ma nawet publicznie dostępnej listy delegatów ani informacji, kto będzie głosował nad poprawkami.

Podsumowanie proponowanych zmian IHR

Podsumowanie proponowanych zmian do IHR zostało niedawno przedstawione przez Malone’a.11 W sumie WHO chce zmienić 13 różnych artykułów IHR (artykuły 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 48, 49, 53 i 59), czego ostatecznym wynikiem jest, co następuje : 12 1„Wzmożony nadzór – Zgodnie z artykułem 5 WHO opracuje kryteria wczesnego ostrzegania, które pozwolą jej sporządzić ocenę ryzyka dla danego państwa członkowskiego, co oznacza, że będzie ona mogła korzystać z tego rodzaju modelowania, symulacji i prognoz, które ponad dwa lata temu wyolbrzymiły ryzyko związane z wirusem COVID-19. Gdy WHO opracuje swoją ocenę, przekaże ją organizacjom międzyrządowym i innym państwom członkowskim. 2.Termin 48 godzin – zgodnie z artykułami 6, 10, 11 i 13 państwo członkowskie ma 48 godzin na odpowiedź na ocenę ryzyka WHO i przyjęcie lub odrzucenie pomocy na miejscu. W praktyce jednak czas ten może zostać skrócony do godzin, co zmusza do zastosowania się do zaleceń lub naraża na międzynarodową dezaprobatę ze strony WHO i potencjalnie nieprzyjaznych państw członkowskich. 3.Tajne źródła — Zgodnie z artykułem 9 WHO może polegać na nieujawnionych źródłach informacji, które prowadzą do ogłoszenia stanu zagrożenia zdrowia publicznego. Źródła te mogą obejmować Big Pharma, podmioty finansujące WHO, takie jak Fundacja Gatesów oraz założony i finansowany przez Gatesów Sojusz GAVI, a także inne podmioty dążące do zmonopolizowania władzy. 4.Osłabienie suwerenności – Zgodnie z artykułem 12, gdy WHO otrzyma nieujawnioną informację o rzekomym zagrożeniu zdrowia publicznego w państwie członkowskim, Dyrektor Generalny może (nie musi) skonsultować się z Komitetem Nadzwyczajnym WHO i państwem członkowskim. Może on jednak jednostronnie ogłosić potencjalny lub rzeczywisty stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym. Władza Dyrektora Generalnego zastępuje suwerenną władzę krajową. Może to być później wykorzystane do wymuszania sankcji na państwach.” Po przyjęciu poprawek przez Światowe Zgromadzenie Zdrowia narody będą miały ograniczony czas – sześć miesięcy – na ich odrzucenie. Oznacza to, że będziemy mieli listopad 2022 roku. Każdy kraj, który oficjalnie nie odrzuci poprawek, będzie nimi prawnie związany, a wszelkie próby ich odrzucenia po upływie sześciomiesięcznego okresu karencji będą nieważne.

Atak nr 2: Traktat pandemiczny WHO

Druga próba uzyskania globalnej kontroli polega na zawarciu międzynarodowego traktatu pandemicznego z WHO. W grudniu 2021 roku powołano międzyrządowy zespół negocjacyjny (INB) jako część Światowego Zgromadzenia Zdrowia. 13 którego zadaniem jest opracowanie i negocjowanie nowego traktatu pandemicznego. Podsumowując, WHO chce na stałe objąć przywództwo w zakresie pandemii. Dzięki temu będzie mogła rozszerzyć swoją władzę na systemy opieki zdrowotnej każdego narodu i ostatecznie wprowadzić powszechny lub „socjalistyczny” system opieki zdrowotnej jako część Wielkiego Resetu. Chociaż obecnie nie mówi się o powszechnym systemie opieki zdrowotnej opartym na WHO, istnieją wszelkie powody, aby podejrzewać, że jest to część planu. Dyrektor generalny WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus już wcześniej stwierdził, że jego „głównym priorytetem” jako dyrektora generalnego jest dążenie do zapewnienia światu powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej 14 A biorąc pod uwagę, że WHO zmieniła swoją definicję „pandemii” na „ogólnoświatową epidemię choroby” 15 bez pierwotnego wymogu ciężkiej choroby, która powoduje wysoką zachorowalność 16,17 niemal wszystko może pasować do kryterium pandemii. Problem z tym traktatem polega na tym, że po prostu nie może działać. Całą przesłanką tego traktatu pandemicznego jest to, że „wspólne zagrożenie wymaga wspólnej reakcji”. Jednak dane zagrożenie prawie nigdy nie jest równo podzielone między regionami. WHO zamierza wyeliminować zindywidualizowaną medycynę i wydać ogólne orzeczenia dotyczące tego, jak należy zareagować na dane zagrożenie, a to może skutkować tylko niepotrzebnym cierpieniem – nie wspominając o utracie wolności jednostki. Weźmy na przykład COVID-19. Ryzyko zachorowania na COVID nie tylko nie jest takie samo dla mieszkańców Nowego Jorku i Australii, ale nawet nie jest takie samo dla wszystkich ludzi w tych regionach, ponieważ ryzyko zachorowania na COVID w dużym stopniu zależy od wieku i stanu zdrowia. WHO upiera się, że lekarstwo jest wszędzie takie samo dla wszystkich, a tymczasem ryzyko jest bardzo różne w zależności od kraju, regionu i osoby. Ich zamiarem jest wyeliminowanie medycyny zindywidualizowanej i wydawanie ogólnych orzeczeń dotyczących sposobu postępowania w przypadku danego zagrożenia, a to może prowadzić jedynie do niepotrzebnego cierpienia – nie mówiąc już o utracie wolności jednostki.

Czy jesteś gotowy, aby przekazać całą władzę grupie kierowanej przez Gatesa?

Podsumowując, zespół GERM Gatesa miałby prawo ogłaszać pandemie i koordynować działania w skali globalnej. 18 Czy jesteś gotowy oddać całą władzę nad swoim życiem, zdrowiem i środkami do życia takim ludziom jak Gates? Mam nadzieję, że nie. W powyższym filmie Del Bigtree z „The Highwire” dostarcza przejmujących przykładów, w których Gates przyznaje to, co „The Highwire”, ja i wielu innych mówiliśmy od najwcześniejszych dni pandemii COVID, i za co został ocenzurowany i zdeplatformowany. Gates jest dwa lata za wszystkimi innymi, a mimo widocznej nieumiejętności interpretowania łatwo dostępnych danych chce teraz dyktować zasady zdrowotne całemu światu. Nie możemy na to pozwolić.

Dołącz do globalnej kampanii #StopTheWHO

Aby zapobiec tym dwóm próbom przejęcia władzy, konieczna będzie globalna reakcja, poczynając od poprawek do IHR, nad którymi głosuje Światowe Zgromadzenie Zdrowia. W tym celu Światowa Rada Zdrowia rozpoczęła globalną kampanię #StopTheWHO. Oto, jak można się w nią zaangażować: 19 Mów — ​​podnoś świadomość w terenie i w Internecie. Korzystaj z artykułów, plakatów, filmów Działaj – prowadź kampanie poprzez wiece, mobilizację polityczną, zawiadomienia prawne, sprawy sądowe i podobne kampanie. Współpracuj z koalicjami na rzecz wolności zdrowia, takimi jak Światowa Rada Zdrowia Zapoznaj się z zestawami narzędzi dla aktywistów, takimi jak: http://www.dontyoudare.info i stopthewho.com. Zaangażuj światowe przywództwo rdzennych mieszkańców, aby zająć wspólne stanowisko przeciwko IHR WHO Powiadomić delegatów krajowych Światowego Zgromadzenia Zdrowia, aby sprzeciwili się poprawkom do IHR Aktywuj parlamenty ludowe, legislatury lub referenda, aby przeciwstawić się przejmowaniu władzy https://www.niewolnikmaryi.com/2022/05/11/co-powinienes-wiedziec-o-traktacie-pandemicznym-who/
Źródło: mercola.comhttps://media.mercola.com/assets/html/mercola/citation.htm Przypisy:

ZASADY PUBLIKOWANIA KOMENTARZY
Prosimy o merytoryczne komentarze. Naszym celem jest obnażanie kłamstwa, a nie przyczynianie się do potęgowania zamętu. Dlatego bezpodstawne opinie zaprzeczające obiektywnej prawdzie publikujemy wyłącznie, gdy zachodzi potrzeba reakcji na fałszywe informacje.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Create a website or blog at WordPress.com

%d blogerów lubi to: