Rozmowa z nawróconym masonem (2)- Nie chcą słyszeć, ani widzieć


Kolejna część rozmowy - wywiadu. Część pierwsza dostępna TUTAJ 

Można powiedzieć, skupiając się na Kościele, że masoneria przejęła Kościół Katolicki, czy raczej podmieniła go na wykreowany przez siebie modernistyczny twór. Jest to dla większości niezauważalne, bo przejęła Kościół jako instytucję i rozporządza jej dobrami. Można nazwać ten równoległy „Kościół”, tak jak mawiają niektórzy: posoborowym, modernistycznym czy synagogą szatana. Tak właśnie nazwał masonerię Pius IX. W minionym roku mieliśmy wiele dowodów na to, że posoborowy znaczy właśnie masoński. Potwierdzają to oficjalnie loże masońskie wypowiadające się w związku z encykliką Franciszka Fratelli Tutti, określając że współczesny Kościół odzwierciedla  „masońskie ideały”. Jedna z lóż zauważa z zadowoleniem  „jak daleko jest  obecny Kościół katolicki od swoich dawnych stanowisk”. Czyli widzą to masoni i mówią to wprost, a wierni tego obecnego fałszywego „Kościoła” nie zauważają że jest to inny kościół i inna nauka, niż ta głoszona od początku Jego istnienia. A to oznacza że niekatolicka. Wszędzie dostrzegają spiski, ale tego największego, czyli zabrania im Kościoła Katolickiego nie chcą dostrzec. Jak na to patrzysz?

To raczej nie ja powinienem wyjaśniać, przecież wyjaśnienie jest bardzo proste. Wystarczy przyjrzeć się co mówi nauka katolicka . Człowiek jest obarczony piętnem grzechu pierworodnego i Bóg dał mu wolną wolę, a więc nie nakazuje mu tylko daje wybór. Czyń według moich przykazań a będziesz zbawiony. W przeciwnym wypadku czeka cię wieczne potępienie. Wybór należy do człowieka . To jest prawdziwa wolność. Wybór między dobrem a złem. Liberalny świat nie daje nam wyboru i nazywa to wolnością.

Człowiek ma więc naturalną skłonność do grzechu. Ta wiedza jest podstawą działania masonerii i całego świata globalistów.

Spójrz co mówi Chrystus Pan -świat nas będzie nienawidził. I czy tak nie jest? Teraz to widać najlepiej . Chrześcijaństwo stało się najbardziej prześladowaną religią na świecie. Jednak wracając do tematu. mamy po jednej stronie Prawdziwego Żywego Boga, a po drugiej świat i jego synagogę szatana ale tak było zawsze . Jednak ludzie ze swoją skłonnością do grzechu czcili Boga i walczyli ze swoimi słabościami. Jednym słowem znajdowali wolność w Bogu.

Masoneria musiała znaleźć słaby punkt i oczywiście zauważyła że trzeba od nowa zdefiniować słowo wolność. Zebrała wszystko zło którego zabraniał Kościół i ogłosiła wolność będącą zaprzeczeniem Woli Boga.

Wolność człowieka i jego równość Bogu, a braterstwo ludzkie jako nadrzędny czynnik, i to ponad miłością Boga. To były i są tylko hasła, które zawsze doprowadzały do rewolucji i ludobójstwa. Jednak w to wszystko została wplątana jedna najważniejsza rzecz – usprawiedliwienie grzechu, wszelkich żądz i namiętności ludzkich. To jest najmniej dostrzegany, a niezmiernie ważny czynnik. To on powodował zgodę i poparcie dla tej rewolucji.

Nieprzypadkowo tak zwana rewolucja seksualna zbiegła się w czasie z Soborem Watykańskim II będącym rewolucją modernistyczną w Kościele. Jedna i druga wyzwoliły w ludziach najniższe instynkty, żądze i namiętności. Zniszczyły moralność, a tym samym małżeństwo i rodzinę.

Co zrobili moderniści? Usprawiedliwili grzech, sodomię i wszelką rozwiązłość seksualna. Trzeba zrozumieć, że to było zamierzone działanie i leży u podstaw tego posoborowego kościoła. Tego się nie zwalczy, to trzeba wyrwać z korzeniami, ponieważ z tego zepsucia wyrósł ten twór zwany modernizmem.

Idźmy dalej. Nauka katolicka mówi wyraźnie, że jeżeli człowiek popada w grzech oddala się od Boga, a więc odrzuca Ducha Św. I tym samym zaczyna nie odróżniać co jest dobre, a co złe. Przyjmuje naukę świata jako prawdziwą, a Boga odrzuca, odwracając się do Niego plecami. To powoduje zanik myślenia, z początku niedostrzegalny, ale stopniowo przechodzący w bezmyślne przyjmowanie wszystkiego co nam świat przekazuje . Naukowcy twierdzą że od połowy lat 70 następuje niewytłumaczalny spadek inteligencji ludzkości – jest to spowodowane właśnie odejściem od Boga .

Żądza pieniądza jest ważnym elementem deprawującym ludzi, ale masoneria i globaliści dostrzegli coś bardziej skutecznego – pożądania cielesne .

Matka Boga w Fatimie powiedziała że najwięcej ludzi idzie do piekła z powodu grzechów nieczystości. Szatan kierujący masonerią dobrze o tym wie. Dlatego Franciszek mówi że grzechy ciała nie są najważniejsze zaprzeczając tym samym całej nauce Kościoła Katolickiego .Jego poprzednicy też tak uważali przyzwalając na zepsucie .

Nikt nie dostrzega żadnych spisków, za to niektórzy umiejętnie wykorzystują ludzka słabość do tanich sensacji i tajemnic. .Nie twierdzą że ci demaskatorzy spisków kłamią, ale często chcą przy tym zarobić pieniądze, a więc pokazują rzeczy sensacyjne nie dotykając istoty problemu. Ludzie rzucają się na takie rzeczy Tylko nie potrafią już powiązać faktów z prawdziwym życiem. Czytają w Internecie z wypiekami na twarzy o powiązaniach np. Kościoła z masonerią, że to oni de facto stworzyli tą nową mszę i jest ona symbolicznym odzwierciedleniem prac masońskich, ale dalej w tym uczestniczą wspierają finansowo i twierdzą, że zwalczają masonerie która ich kościół chwali .

Podsumowując to jednym zdaniem: Bez Boga staliśmy się bezmyślną masą idącą na rzeź. Nawet gorszą od zwierząt bo pozbawioną instynktu samozachowawczego łamiącą wszystkie prawa, nawet te w które każą wierzyć globaliści, czyli prawa natury. Zabijamy własne potomstwo, a to skazuje na zagładę każdy gatunek w przyrodzie .

Pozostając przy sprawach wiary warto wspomnieć o tym co dzieje w tym modernistycznym Kościele. Można tu przypomnieć wywiad z Ks. Murrem ujawniający nowe fakty świadczące o członkostwie w masonerii  głównego architekta nowej posoborowej mszy, a więc w dużej mierze architekta posoborowej wiary – arcybiskupa Bugniniego. Ci którzy nie boją się prawdy, od dawna twierdzą, że soborowe „reformy” Kościoła wprowadzane były „pod dyktando” masońskich środowisk z którymi papieże (np Paweł VI był ostrzegany przed masonem Bugninim), nawet jeśli świadomie nie współpracowali, to w praktyce przyczyniali się do niszczenia Kościoła, w tym tego co najważniejsze – Mszy Świętej, a przez to do niszczenia wiary. Porównując Mszę Wszechczasów z produktem masona widać że reformy Bugniniego nie dotyczyły doskonalszej adoracji i oddawania czci Bogu ale odwrotnie. Na pewno efekty tego dostrzegasz?

Po pierwsze – czy szatan wierzy w Boga? Tak, przecież wie że Bóg istnieje i założył że Go pokona. Przegrał i dalej przegrywa, ale jego nienawiść i pogarda dla człowieka jest tak wielka, że ciągle walcząc z Bogiem próbuje bezustannie niszczyć tych, których Bóg stworzył i obdarzył miłością. Tak jakby chciał pokazać Bogu, że oni na tą miłość nie zasłużyli.

Ludzie wierzący szatanowi też tak postępują. Dokładnie wiedzą co jest niezbędne dla człowieka wierzącego. Ofiara składana Bogu . Chociaż najważniejszą rzeczą jest wiara, która jest skałą w duszy chrześcijanina i na niej zbudowany jest Kościół, ale bez ofiary składanej wspólnie, bo przecież chrześcijaństwo to wspólnota, wierni tracą ducha i na początku się chwieją i później upadają w większości.

Kilkaset lat było potrzebne na przygotowanie wszystkiego . Nie jest prawdą że zło się zaczęło od soboru. Już w 1917 Matka Boga ostrzegała i przepowiadała kary, które zresztą nadeszły. Sobór to było ostateczne podpisanie paktu z diabłem, a zwieńczeniem tego było zniesienie Ofiary Mszy św. składanej Bogu i ustanowienie uczty protestanckiej . Zdetronizowali Boga a intronizowali człowieka. Synagoga szatana została uprawomocniona jako władza w „Kościele” który udaje katolicki.

Ludzie byli szczęśliwi, jak ślepcy cieszyli się że msza jest krótsza, wszystko już wybaczone, obowiązki i grzechy zminimalizowane. Nie chcieli widzieć że to bluźnierstwo. Tracili z oczu prawdę i wiarę. Przestali myśleć.

Wielu z nich już się nigdy nie obudzi i umrze w swoich grzechach. Jednak szatan zawsze daje tylko ułudę szczęścia i jego pozorny triumf zawsze oznacza śmierć i zagładę. Na całym świecie od lat toczą się wojny, kataklizmy i trwa głód, ale tak zwany cywilizowany świat był karmiony pozorami szczęścia i wolności.

Dwa lata temu jednak to wszystko się skończyło wolność została zabrana. Kłamstwo i śmierć jest panem świata ale mało kto to dostrzega, ponieważ tylko Bóg pokaże ci prawdę. A oni zakopali wiarę bardzo głęboko .

Dostrzegam oczywiście wiele zła, które przyniosło takie działanie. Jednak nie największym złem jest sam fakt zabrania Ofiary i w efekcie wszystkich sakramentów, ale przeświadczenie ludzi że bez „rytuałów” wiara nie istnieje.  Powszechnie jest uznane że obrzędy religijne, choćby obrażały Boga, w jakimś stopniu są niezbędne – bez nich wiara nie istnieje. Doprowadziło to do absurdalnych sytuacji w których ksiądz, biskup, czy papież mówi lub robi coś, co jest całkowitym zaprzeczeniem nauki Jezusa Chrystusa i jest to przyjmowane, a każdy głos sprzeciwu praktycznie kamieniowany. Może nawet nie o to walczyła masoneria. To jest raczej efekt tego, że wszystko co jest zaprzeczeniem nauki katolickiej jest przyzwoleniem na podążanie za ludzkimi namiętnościami i dlatego ludzie tak łatwo odrzucają że to bluźnierstwo. Nie chcą słyszeć, ani widzieć. Oburzenie na deprawację duchowieństwa modernistycznego jest jak najbardziej słuszne, tylko często ci sami ludzie zezwalają na indoktrynację ich dzieci lewicową ideologią, która do takich rzeczy doprowadza. Powiem ci szczerze, że nie widzę żadnej szansy naprawy tego społeczeństwa. Dopiero po całkowitym upadku, co już praktycznie nastąpiło, i zniszczeniu zła w czasie apokalipsy. Po odrzuceniu Boga przez ludzi wszystko co jest zgodne z rozumem zostało wyeliminowane. Jest to konsekwencja, ponieważ Bóg stworzył człowieka, a więc jest normalne, że logika wskazuje na przestrzeganie jego praw. Brak logiki i rozumu wskazuje na coś zupełnie odwrotnego.

Czy naprawdę można uznać ze to wszystko jest wina masonów, komunistów czy upadku kapłaństwa?

Czy ktoś komuś przykładał pistolet do głowy ?

Nie, ludzie z radością to przyjmowali , skazywali się sami na ten straszny los .

Nie chcieli widzieć ani słyszeć. Tak łatwo jest przecież powiedzieć: biskup, kapłan, czy też inny autorytet tak mówi, lub zganiać wszystko na masonów

Czy pod koniec dni powiesz Bogu, że przecież szatan ci tak mówił?

Wiadomo że nie.  To dlaczego uważasz że usprawiedliwia cię słuchanie jakiegokolwiek człowieka?

Bóg ci dal Ducha św., rozum po to żebyś go rozwijał, a nie zakopał głęboko. Człowieka który zakopał swój talent czeka płacz i zgrzytanie zębów.

Masoneria udowodniła ze nasza wiara była bardzo płytka i powierzchowna, oparta na zewnętrznych rytuałach, a nie na skalę naszej wiary. Udowodniła że kary zapowiedziane w Fatimie są jak najbardziej słuszne.

Świat który nas otacza nie jest tak naprawdę tak szczelny jak się początkowo wydaje. Wystarczy wiary jak ziarnko gorczycy a zasłona opadnie. Bóg ciągle próbuje ją zerwać z naszych oczu, ale my sami na to nie pozwalamy. Tym bardziej  dokładamy rygli, barykadujemy się i zatykamy uszy. Tylko że nie zdajemy sobie sprawy z tego, że im dalej od Boga tym bliżej do całkowitej bezmyślności. Nie baranki idą na rzez tylko Barany …

https://niewolnikmaryi45735217.wordpress.com/2022/03/22/wywiad-z-nawroconym-masonem/


WESPRZYJ NAS

Jeśli podobają się Państwu treści które publikujemy i uważacie, że powinny docierać do większej ilości odbiorców, prosimy o wsparcie rozwoju naszej strony.
Wybraną kwotą:

10,00 PLN
50,00 PLN
100,00 PLN

Lub inną dowolną:

PLN

Dziękujemy

WSPIERAM

2 odpowiedzi na „Rozmowa z nawróconym masonem (2)- Nie chcą słyszeć, ani widzieć”

 1. Awatar Maciej
  Maciej

  Modernizm to sciek wszystkich herezji.Zatem ci ktorzy go wyznaja nie sa katolikami.To gdzie jest Kosciol katolicki? Czy w Polsce sa jakies wspolnoty ktore mozna nazwac Kosciolem?

  Polubienie

  1. Awatar Agnieszka

   Kościół jest tam gdzie zawsze. Nie da się tego lepiej ująć niż stwierdził Św. Hieronim, Doktor Kościoła : „Kościół jest tam, gdzie jest prawdziwa wiara.” Jak się jej nie zna i nie ma Boga na pierwszym miejscu to żadna „wspólnota” nie pomoże. Herezje modernizmu tak łatwo przyjęte przez ludzi są tego przykladem

   Polubienie

Odpowiedz na Anonim Anuluj pisanie odpowiedzi

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: