Ukraina i Nowa Al-Kaida

Skoro CIA wspiera obecnie konflikt który według prominentnych byłych urzędników CIA „rozprzestrzeni się na wiele granic”, znamienny jest fakt, że wśród sił szkolonych i uzbrajanych przez agencję w ramach „nadchodzącej rebelii” znajduje się batalion Azow.